Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

1otterdafll

73. Ben zeldzaam gezicht van de Wijnhaven met niet minder dan vier bruggen. Op de voorgrond de Kleine Wijnbrug nabij de Leuvehaven. lets verderop is de Regentessebrug, bestemd om de Kleine Wijnbrug te vervangen, in aanbouw. Nog iets verder weg ligt de Grote Wijnbrug, evenals de Kleine een dubbele basculebrug met een knik in het midden (vergelijk afbeelding 120). Aan het eind van de haven ten slotte ligt de spoorbrug. Vlak daarachter zien we het bijna voltooide Wittehuis.

oiierdam

74. Tussen de statige koopmanshuizen aan de Wijnhaven is in 1852 de rooms-katholieke kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen gebouwd. Een jaar of tien later is ze door architect P.J.H. Cuypers uitgebreid. Circa 1900 kon door de ontvolking van de binnenstad met een kleiner gebouw volstaan worden. Dit leidde tot de verbouwing die we op de ansicht zien. Cuypers' transept wordt afgebroken; de voorgevel staat er nog, maar zal door een andere worden vervangen. In 1929 was het aantal parochianen zo verminderd dat de kerk gesloten werd.

II .

I

JIIII '""11.

Rdl. t'/UI/I.

75. Waar Scheepmakershaven en Wijnhaven tezamen vloeien werd in 1875 de spoorbrug gebouwd. De hier afgebeelde draaibrug is later door een vaste vervangen. Links van het Wittehuis staat een rij oude huizen waarvan enkele er nu nog zijn. Vijf pan den dicht bij de spoorbaan zijn echter afgebroken om plaats te maken voor onder andere het Assurantiehuis, waarin vele jaren de firma Hudig gevestigd was. Uiterst links is de plaats waar in 1874 het oude postkantoor moest wijken voor de spoorlijn.

Rotterdam. Regentessebrug en f'osthoornsteeg.

76. Van de pompeuze bouwwerken die men in de jaren rend 1900 placht op te richten, is in Rotterdam niet vee1 meer over, maar tussen de strakke na-oorlogse gebouwen aan de Wijnhaven ligt nog steeds de Regentessebrug. Deze is genoemd naar koningin Emma, ten tijde van de bouw regentes voor haar minderjarige dochter Wilhelmina. Bij een bezoek van de twee koninginnen op 10 juni 1899 werd de brug officieel geopend. Op de ansicht kijken we over de brug de Posthoornsteeg in. Aan het eind daarvan staat de lutherse kerk.

77. Het hoekhuis Wijnstraat-Vissteeg is in 1849 gebouwd voor de cargadoor Ph. van Uden. In de gevel liet Van Uden een beeldje van de in dat jaar gestorven koning Willem II aanbrengen. Op de prentbriefkaart van rand 1900 is in het pand een tabakswinkel gevestigd. Bij de uitbreiding van de bank van Mees (zie afbeelding 84) verdween het huis van Van Uden. Het beeldje werd geplaatst in een nis aan de achterkant van het bankgebouw, nu de Academie van Beeldende Kunsten. Daar staat het nag steeds. De maker ervan is F. Strackee.

Groeten uit 'Rotterdam

St ?? ndbe e ld Wilhelm II 'j Cb~tel'~'

78. De Zeevismarkt was sinds de zeventiende eeuw aan het westeind van de Blaak gevestigd. In 1881 werd er een nieuw gebouw voor in gebruik genomen, opgetrokken uit de toen moderne bouwmaterialen gietiizer en glas. Ontwerper was de bekende directeur van Gemeentewerken G.J. de Jongh. De op zee gevangen vis werd met vissersschepen rechtstreeks aan de vismarkt afgeleverd. Buiten het gebouw yond de visafslag plaats; binnen werd aan de zogenaamde visbanken aan particulieren verkocht.

79. In verband met het teruglopen van de handel is de Zeevismarkt kort na 1930 afgebroken. Aan het westeind van de B1aak ontstond daardoor een pleintje dat de naam van de vismarkt in ere hie1d. In dieze1fde tijd bouwde Gerzon een nieuw kledingmagazijn op de plaats waar de firma al geruime tijd gevestigd was. Het gebouw staat er nog, maar de Nederlandse Credietbank is er nu in gevestigd,

Postkantoor.

Rotterdam

80. De Blaak, tot in de zestiende eeuw onderdeel van de zuidelijke stadsvest, werd na uitbreiding van de stad tot haven gemaakt. Tot circa 1870 stond de Blaak in directe verbinding met de Oudehaven. Bij de aanleg van de spoorlijn werd een gedeelte gedempt, waardoor het Beursplein ontstond. Daar werd het postkantoor gebouwd, dat het oude aan de Wijnhaven moest vervangen. Duidelijk is te zien dat de moge1ijkheid bestond om met kleine boten onder het postkantoor en het Beursplein door naar de Oudehaven te blijven varen.

81. In tegenstelling tot de Zuidblaak, waar men overwegend kantoren aantrof, was de Noordblaak v66r 1940 een aantrekkelijke winkelstraat. Met name de speelgoedwinkels hebben heel wat plezierige jeugdherinneringen bij oudere Rotterdammers achtergelaten. We zien op de ansicht uit de jaren dertig links van de Zijlwatersteeg de winkels van Bats, parfumerieen, en Laimbock, handschoenen en dassen. Rechts van de steeg staan Heck's City Lunchroom en daarnaast de speelgoedwinkel van Meyer en Blessing.

82. In de huizen aan de Zuidblaak, waarvan verscheidene nog van de achttiende eeuw dateren, waren veelal kantoren gevestigd. Op de foto zien we het gedeelte tussen de Brouwerijsteeg (links) en de Posthoornsteeg. Verderop heette de straat langs de Blaak Wolfshoek. Daaraan stond de in 1736 gebouwde lutherse kerk. Ret karakteristieke groene koperen dak daarvan was in 1793 geschonken door de koopman Daniel de Jongh, eigenaar van het bedrijf "De Rotterdamse kopermolen" in Apeldoorn.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek