Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

ltouerdam, :poorbrug ill aaubouu: orer de J!rtCl;;l '76. (Gezien vIm ui; de Boompjes.)

Zolang Rotterdam-Zuid bestaat, is het vraagstuk van de oeververbindingen een omstreden zaak geweest. Tegen de aanleg van de spoorbrug werd zowel door het Rotterdamse gemeentebestuur als door de Kamer van Koophandel aanvankelijk bezwaar gemaakt; niet aileen wegens het ontsierende viaduct door de stad, maar ook omdat men vreesde dat de brug de scheepvaart op de Maas zou hinderen. Pas in de jaren zeventig kwam de spoorwegverbinding van Rotterdam met het zuiden tot stand.

13

14

De Willemsbrug kwam in 1878 gereed. Tijdens de bouw, in 1874, legde koning Willem III een gedenksteen; naar aanleiding van deze gebeurtenis kreeg de brug zijn naam. Op de foto.omstreeks 1908, rijdt lijn 2 op de route Prinsenhoofd-Centraal Station. Tussen de beide bruggen, aan de Maaskade, ligt het drijvende zwembad dat in 1907 door Rotterdam van de gemeente Vlaardingen is gekocht. Aan de Boompjes, links van de Willemsbrug, is nog zo'n zwernbad,

De Van der Takstraat vanaf de Willemsbrug gezien. De straat dankt zijn naam aan de directeur van Gemeentewerken C.B. van der Tak, die een belangrijk aandeel heeft gehad in de opstelling van de uitbreidingsplannen voor Feyenoord. De foto is uit ongeveer 1900. Men kon in die tijd nog van de Willemsbrug direkt de Maaskade oprijden. Hotel NewYork is nu cafe Simons; de balkons zijn inmiddels verdwenen. Verder is de bebouwing van de Van der Takstraat niet vee! veranderd sinds 1900.

15

}-"

16

Cafe-restaurant Fritschy, op de hoek van de Van der Takstraat en de Maaskade, was een van de eerste gebouwen die op het Noordereiland verrezen. Het is hier gefotografeerd vanaf de Willemsbrug. Het schip links ligt in de Koningshaven. Rechts op de vorige foto is cafe Fritschy ook te zien; het balkon was toen al overdekt en gedeeltelijk van ramen voorzien, evenals het terras er onder. Hielden de gasten niet van de gure noordenwind? Het hele pand is verdwenen; er staat nu een modern bouwwerk.

01

J

I ~

" .

..

:....:-

..... _ ?. ';~-

Evenals nu, veroorzaakte het openen van de brug over de Koningshaven f1inke opstoppingen in de Van der Takstraat. De sleperswagens, die tot ver in deze eeuw het straatbeeld in de havenbuurten van Rotterdam beheersten en die met hun kleine wielen het plaveisel verwoestten, staan hier twee rijen dik al tot bij het Burgemeester Hoffmanplein.

17

ROT T E R D ~ I ' ,-, '·a

Gezien de drukte op de vorige foto, moet het ook omstreeks 1904 al een waagstuk geweest zijn, om op een gewone werkdag in de Van der Takstraat te wande1en of aan de linkerkant te fietsen. Het zal dus weI zondag zijn; ook de mooie kleren wijzen daarop. De paardetram is op weg naar zijn eindpunt aan het Prinsenhoofd; op de voorgrond buigen de rails af naar

18 de Prins Hendrikkade. Een agent was op dit drukke punt altijd wel aanwezig.

Prin H ncrlkkade

Een stuk van de Prins Hendrikkade, dat er tegenwoordig nag bijna net zo uit ziet als op deze foto, in het begin van de eeuw. De rails, eerst in gebruik bij de paardetram, later bij de elektrische(lijn 2 en lijn 6), liggen er nag steeds, maar worden sinds lang niet meer gebruikt. Links achtereenvolgens de Leliestraat, Tulpstraat en Van der Takstraat.

19

20

De Tulpstraat in 1908. Op het gebouw rechts staat met Russische letters .Elim", Hierin had Joseph Zalman een evangelisatielokaal, waarin hij uit Oost-Europa afkomstige Ioodse landverhuizers (zie ook blz, 56) tot het Christendom trachtte te bekeren, Links op de achtergrond het Burgemeester Hoffmanplein.

Monument op het Burgemeester Hoffmanplein, ontworpen door prof. Henri Evers, die ook het ontwerp voor het Stadhuis maakte. Het is onthuld op 31 augustus 1898, de dag van de kroning van koningin Wilhelmina. De tekst op het momument is in de loop van de jaren totaal onleesbaar geworden, zodat hij in 1968, toen met de restauratie begonnen zou worden, niet eens meer bekend was. Burgemeester Hoffman was in functie in de tijd, dat de eerste officiele plannen voor uitbreiding van Rotterdam op de Linker Maasoever gemaakt werden.

- -- ~~

.. ~ -- ... -

. .

'I

22

Een tweede monument op het Burgemeester Hoffmanplein herinnert aan Dr. Th. J. Stieltjes, de technisch adviseur van de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Hij had de leiding bij de aanleg van de havens van de R.H.V. op Feyenoord. Het monument dateert uit 1882. De zuil is ontworpen door prof. Gogel; het borstbeeld van Stieltjes door Lacornble.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek