Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Uiterst rechts op de vorige foto zagen we de stalhouderij, sleperij en uitspanning van A.H. Koedam, waarvan we hier het hele rijtuigpark op straat zien.

33

34

De margarinefabriek van Van den Bergh in 1905. In 1891 was de fabriek van Oss overgeplaatst naar Rotterdam. De fabriek staat er nog steeds, aan het oostelijk eind van de Nassaukade. Het bedrijf, dat nu de naam "Van den Bergh en Jurgens" draagt, behoort tot het Unileverconcern.

-s
?? ....::
...;::
""
'-
-
-
-::-
'-
~
-
-
'"
-
.,
~
-s
.-
~
-
~
- Aan de Nassauhaven, bij de Persoonsdam, lag de houtzagerij van Anton van den Bergh. In 1906 woedde hierin een grate brand. Rotterdammers hebben de naam op branden belust te zijn; van verscheidene grote branden zijn dan ook series prentbriefkaarten uitgegeven.

35

36

De Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw .Fijenoord", het voormalige .Etablissement Fijenoord" van de Ned. Stoomboot Maatschappij. Het grote gebouw is het vroegere .Pesthuis", waarin de ijzergieterij is gevestigd. In 1907 is het afgebroken. Het stond bij de Piekstraat, ongeveer waar nu het bedrijf van Hunter Douglas is. Rechts, om het .Pesthuis" heen gebouwd, is de lijnbaan. Vroeger lag in deze omgeving ook de z.g. .Koepel van Piek", een bekende uitspanning, waaraan de Piekstraat zijn naam dankt.

6 oeten u 'lio· uarn

De gasfabriek aan de Korte Feyenoorddijk. Toen hij gebouwd werd, in 1878, waren er in Rotterdam al ruim 50 jaar gasfabrieken in bedrijf. Dit was de eerste gemeentelijke gasfabriek, tot stand gekomen op initiatief van G. J. de Iongh. De fabriek is tot 1968 in bedrijf gebleven; in dat jaar werd in verband met de toepassing van aardgas de produktie van .stadsgas" gestaakt. Links Iigt de spoorbrug over het Mallegat, het oostelijk deel van het vroegere Zwanegat. Aan de zuidzijde hiervan lag voorheen de spoorweghalte .Mallegat", waar het eindpunt van de spoorlijn uit het zuiden was.

37

38

Uitzicht vanaf de gasfabriek in 1915. Op de voorgrond het Mallegat, dat rechts uitloopt in het Spuikanaal. Op de achtergrond in het midden de Tweede Rosestraat met de voetbrug over de spoorlijn. Rechts daarvan, waar de boten liggen, is een sloot, die het gemaal van de polder Varkensoord en Karnemelksland, dat aan het eind van de Beijerlandselaan gestaan heeft, verbond met het SpuikanaaL De lokomotievenloods, het ronde gebouw in het midden, is enkele jaren geleden af gebroken; nu is daar de remise van de R.E.T. De bomen aan de horizon staan langs de Dordtsestraatweg.

Van hetzelfde punt naar het noorden kijkend ziet men de Oranjeboomstraat en rechts daarvan de Ned. Hervormde "Kleine kerk" aan de Korte Feyenoorddijk, die sinds lang verdwenen is. Rechts is de Persoonshaven. De vele fabrieksschoorstenen tonen aan, dat het oostelijk deel van Feyenoord het industriele gedeelte is.

39

40

Vanaf het R.T.M.-emplacement in de Rosestraat liep een spoor door de Roentgenstraat naar de Persoonshaven en de Nassauhaven. Over deze lijn werd melk naar de melkfabriek aan de Persoonshaven en naar de margarinefabriek van Van den Bergh en Jurgens gebracht en groente naar de veiling aan de Persoonsdam. Op de foto kruist de stoomtram met melk of groente de Oranieboomstraat. Lijn 12, links, moet even wachten.

De Roentgenstraat, hier vanuit de Rosestraat gezien, dankt zijn naam aan Gerhard Moritz Roentgen, de eerste directeur van het "EtabJissement Fijenoord". In het hoekhuis links is cafe "De Witte Ballons" gevestigd. Het huis daarnaast huisvest nu een winkel van Van der Meer en Schoep. Het huizenblok rechts is in de Tweede Wereldoorlog door bommen verwoest. Achter het huis rechts is het trapje, dat naar de spoorweghalte leidt.

41

42

De spoorweghalte aan de Roentgenstraat was van ongeveer 1910 tot 1926 in gebruik. De halte werd verplaatst naar de plaats waar deze, onder de naam Station .Rotterdarn-Zuid", nu nog is. Het toegangshek aan de Roentgenstraat is op de vorige foto, rechts achter de huizen, te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek