Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Rozestraat.

ROTTI'RDA)L

De Rosestraat, genoemd naar de directeur van Gemeentewerken, die zo'n groot aandeeJ in het ontwerpen van de pJannen voor Feyenoord heeft gehad. Rechts van het cafe is de pJaats, waar tegenwoordig Station .Rotterdam-Zuid" ligt. Op de hoek een aantaJ hondekarren; die op de voorgrond is van bakker Ilzendoorn uit de Steven Hoogendijkstraat. Links de z.g. Chinese Muur, die het terrein der Gemeentelijke Handelsinrichtingen (vroeger van de R.H. V.) af slui 1. La ter is deze muur vervangen door een hek.

43

44

Links ligt het tramstation van de R.T.M. Sedert 1898 vertrokken van hier de stoom- en motortrams naar de "eilanden". Links achter de bomen ligt het houten wachtlokaal, dat inmiddels verdwenen is. Links daarvan is nog juist een deel van het hek te zien, dat toegang geeft tot het terrein der Handelsinrichtingen. Aan het eind van de Rosestraat ligt het Stieltjesplein.

De Stieltjesstraat met het z.g. .Poortgebouw", Het is gebouwd door Pincoffs' Rotterdamsche Handelsvereeniging, die er haar kantoor in had. De N.A.S.M., meer bekend als Holland-Amerika Lijn, had er haar kantoor, voor het verplaatst werd naar de Wilhelminakade. Nu is er de directie van het Gemeentelijk Havenbedrijf in gevestigd. De loodsen, links opde foto, zijn ernu nietmeer. Rechts ligt een kantinevan de Volksbond tegen Drankmisbruik. Drankmisbruik kwam vroeger, toen de werktijden lang waren en de jenever goedkoop was, veel voor onder de havenwerkers. De kantine staat er nog steeds.

45

46

Het .Poortgebouw" was een derhoogste gebouwen van Feyenoord en men had vanaf het dak een mooi uitzicht over de havenwerken van Feyenoord. Op deze foto Jigt links de Koningshaven en op de voorgrond de StieJtjesstraat. De loodsen op de kade, nu niet meer aanwezig, waren in gebruik bij enkeJe scheepvaartondernemingen. O.a. had de N.A.S.M. hier aanJegplaatsen, waar de zeeschepen uit Amerika meerden. Het gebouw rechts behoort bij het Vrij Entrepot.

Interieur van een loads aan de Stieltjesstraat, Dit is de oudste loads van de Rotterdamse haven, nag gebouwd door de R.H.V. en in 1880 in gebruik genomen. V 66r deze tijd werden de goederen of op de kade, of in pakhuizen opgeslagen. Van 1880 tot 1891 was deze loads in gebruik bij de N.A.S.M.; van 1892 tot 1912 bij de firma Wm.H. Muller & Co. Omstreeks 1938 is de loads afgebroken.

47

48

Deze foto sluit aan de rechterkant aan bij die van bIz. 46. Hij geeft een overzicht van het terrein van het Vrij Entrepot, dat ook op initiatief van Pincoffs hier gesticht werd.Links het kantoor, rechts de pakhuizen, genoemd naar de vijf werelddelen, Meer op de achtergrand de R.K. kerk aan het Stieltjespiein en daarvoor de gevels van de huizen aan de Entrepotstraat. Rechts de Rosestraat met de "Chinese muur",

Rotterdam Binnenhaven

Uitzicht vanaf het dak van het Poortgebouw over de Binnenhaven. Links en rechts de terreinen der Handelsinrichtingen, die aanvankelijk door de R.H.Y. en vanaf 1882 door de Gemeente geexploiteerd werden. Nu bestaan plannen, de Handelsinrichtingen op te heffen. De kaden en loodsen zijn aan verschillende ondernemingen verhuurd. Voor de overslag van massagoederen, direkt van het zeeschip in een binnenvaartuig, bleek deze haven, evenals de meer naar rechts gelegen spoorweghaven, te smal te zijn, Toch werden ze tot voor kort zeer intensief gebruikt.

49

Rotterdam.

-e-e-

Kolentip Bmneuhaver,

No. S40S Edltt01' J. R S.:"b&~rer. AmattrdalJ:l: d.h>~t

50

Aan de oostzijde van de Binnenhaven stonden enkele kolentips (op de vorige foto te zien). Met de kolentip kon een wagon, volgeladen met steenkool, worden opgetild, gekanteld en aldus leeggestort in een aan de kade liggencl schip.

In 1862 werd de eerste petroleum in de Rotterdamse haven aangevoerd. Oaar het gemeentebestuur wegens brandgevaar de opslag van meer dan dertig vaten binnen de bebouwde kom verbood, werden de eerste petroleumopslagplaatsen, van Pakhuismeesteren, op Feyenoord gevestigd. Ze lagen aan het Zwanegat, dat min of meer op dezelfde plaats lag als nu de Spoorweghaven. Met zeilschepen werd de olie in vat en aangevoerd. Meest oude zeilschepen; de vaten lekten n.l. nogal eens. Voor de aanleg van de Spoorweghaven werden de olieopslagplaatsen naar Katendrecht en Charlo is verplaatst.

51

52

De bouw van de brug over de Spoorweghaven in de Stieltjesstraat in 1875. Ret schip links ligt op de helling van de Rotterdamsche Sleephelling Societeit, opgericht in 1841. De helling lag op het westelijk deel van het Noordereiland; daar is nu nog de Sleephellingstraat. Regt schrijft hierover, dat men er de zwaarste koopvaarders "met lading en volle tuigaadje" op de helling kon slepen; dit was enig op het Europese vasteland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek