Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

De Spoorweghaven, hier gezien vanaf het Poortgebouw, is ongeveer tegelijk met de Binnenhaven aangelegd. Er kwam een goederenemplacement van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij. De hoge bomen op de achtergrond staan langs de Hilledijk.

53

54

Deze foto sluit rechts aan bij de vorige en is evenals deze in 1891 vanaf het Poortgebouw genomen. Op de achtergrond de Rijnhaven, die nag niet voltooid is en rechts daarvan de landpunt, waarop men ongeveer in de tijd van deze opname began met de aanleg van de Wilhelminakade,

Een opname van dezelfde plaats, enkele tientallen jaren later. Achter de Rijnhaven is inmiddels de Maashaven gegraven en het terrein rond de Wilhelminakade is nu geheel volgebouwd. De brug over de Spoorweghaven, op de voorgrond, is tegenwoordig door een bredere vervangen. Op de plaats van de kolenopslagplaats aan de overzijde van de Spoorweghaven is ongeveer de plaats, waar de metrotunnel onder de Maas begint.

55

56

Een van de redenen voor de oprichting van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (N.A.S.M.) was de grote stroom landverhuizers uit Oost Europa, voor een groot deel slachtoffers van Iodenvervolgingen, die via Rotterdam naar Amerika trok. Bij de vestiging van de N.A.S.M. aan de Wilhelminakade werd daar een hotel gebouwd voor de huisvesting van de emigranten. Het hotel is op deze foto af'gebeeld met een groep landverhuizers er voor. Het staat er nog steeds, een weinig verbouwd. Nu is er het kantoor van de Atlantic Container Line in gevestigd.

:.Bot cr JIll

."

De kade van de Holland-Amerika Lijn, zoals de N.A.S.M. meestal genoemd wordt. Er staan vier loodsen langs de kade, genaamd "N ew York" (de meest westelijke), "Rotterdam", "Boston", en "Philadelphia". De laatste twee behoorden oorspronkelijk aan de Rotterdamsche Lloyd, maar werden door de H.A.L. overgenomen. De Wilhelminakade heette aanvankelijk Prinsessekade; in 1891 werd er door koningin Wilhelmina een gedenksteen geplaatst (aan het Koninginnehoof d). Sedertdien heet de straat Wilhelminakade.

57

58

De Rijnhaven met op de achtergrond de gebouwen van de Holland-Arnerika Lijn aan de Wilhelminakade. Rechts het landverhuizershotel, waaraan de loods "Chicago" vastgebouwd is. Links daarvan de loods "New York"; deze is later door een andere van dezelfde naam vervangen. Het N.A.S.M.-kantoor staat er nog niet; dit was in 1901 voltooid, Her kwam op de open plek, die op deze foto voor de loods "New York" te zien is. Links, aan het Koninginnehoofd, de aanlegsteiger van de veerbootjes, die tussen Katendrecht en Veerhayen voeren.

Rfttt:toatn Rii hnveu

De noordzijde van de Rijnhaven. Rechts een aantal Yemen. Daar bovenuit zijn de letters N.A.S.M. op het dak van het landverhuizershotel zichtbaar. Links op de achtergrond pakhuizen in Katendrecht, waar de N.A.S.M. eveneens een vestiging had.

59

60

In 1896 werd door de N.A.S.M. de eerste graanelevator in de Rotterdamse haven in gebruik genomen. De elevator gaf een grote besparing aan arbeidskracht bij het lossen en overladen van graan. Voorheen deed men dit met manden. Bij de bootwerkers rees veel verzet tegen de toepassing van elevatoren.In 1907 werd door de bootwerkers negen weken gestaakt, nadat het schip "Hillhouse" in de Maashaven door hen bestormd was uit protest tegen het gebruik van elevatoren (de .elevatorstaking").

De kade aan de oostzijde van de Rijnhaven. De pan den die hier staan zijn vemen. De f'otograaf stond voor het pakhuis "De Eersteling", op de hoek van Rijnhaven, Hillelaan en Parallelweg. In 1938 is het door Pakhuismeesteren aangekocht, nadat de pakhuizen van deze onderneming aan de Wilhelminakade door brand waren verwoest.

61

62

Na het graven van Rijn- en Maashaven lag Katendrecht op een schiereiIand. Om deze reden wordt het ook weI "de Kaap" genoemd. Er werd weI beweerd dat het de bedoeling was, om in gevaI van staking, Katendrecht, waar veeI bootwerkers woonden die daar ook hun werk hadden, gemakkeIijk van de buitenwereId te kunnen afsIuiten en zodoende werkwilligen een bet ere bescherming te geven. Het oude dorp Katendrecht is voor de aanleg van Rijn- en Maashaven bijna geheel afgebroken. De bebouwing die er nu staat, dateert voor het grootste deeI uit de jaren rond de eeuwwisseIing.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek