Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Katcndrecht met toepad, v66r den aanleg van de Rijnhaven.

V66r de aanleg van de Rijnhaven liep er een "toepad" van Feyenoord over de gorzen naar Katendrecht. Omdat het betreden van dit pad enige centen kostte, heette het ook wei .Centepad". Op de foto is het afgebeeld nabij het oude dorp Katendrecht. De huizen rechts staan aan de westzijde van de Sumatraweg; enkele daarvan bestaan nog steeds. De huizen links staan aan de Smalle Hilledijk (nu Tolhuislaan); deze zijn inmiddels verdwenen. Op het terrein daarvoor zijn later de Delistraat en de Atjehstraat aangelegd.

63

64

Rotterdam /Katendre .ht. ,

Links staat nog een rij oude huizen die ook op de vorige foto te zien was. Voor het graven van de Rijnhaven liep langs de rechterzijde van deze straat de lage dijk, die de Hillebuitenpolder omgaf. Door een duiker, die hier op de voorgrond gelegen heeft, stond het polderwater in verbinding met een sloot; deze liep achter de huizen aan de linkerkant langs naar de Maas. Aan het eind van de Sumatraweg lag vroeger een eilandje dat, waarschijnlijk om zijn vorm, Sumatra heette. Hiernaar is later de Sumatraweg genoemd.

Grceten uit ~olteidam

J.tjehstraat

Omdat er al een Sumatraweg was, hebben ook enkele andere straten, die hier aangelegd zijn, aan lndonesische eilanden of landstreken ontleende namen gekregen. Deze straten zijn aangelegd op het vroeger buitendijkse gebied, dat in 1869 aan Rotterdam kwam. Ze behoren dus niet tot het eigenlijke oude Katendrecht. Op deze kaart uit ongeveer 1900 ligt links de Hervormde Diakoniebewaarschool. Het gezelschap rechts schijnt een bruiloft te vieren.

65

Rotu,.dMfl

veerteen .

66

Rechts, op de hoek van de Rechthuislaan, ligt cafe .Veerzicht.In het pand met het torentje, in het midden, is nu cafe "De Globe" gevestigd, op de hoek van de Tolhuisstraat. Links de loods "San Francisco" van de Holland-Amerika Lijn, die daar sedert 1916 gevestigd is. Dit was toen hij gebouwd werd, de grootste loods van het continent. Er stonden acht verplaatsbare kranen op het dak. Op de plaats van het complex van de HA.L. staan nu de veevoederfabriek Provimi, het havenbedrijf Citex en de meelfabriek van Co-op Nederland. V66r het graven van de Rijnhaven was hier de machinefabriek Katendrecht,

Het veer tussen Rotterdam en Katendrecht is ingesteld door Karel de Stoute. Tot 1828 werd de dienst met zeilboten onderhouden; toen werd een stoomraderbootje in gebruik genomen, dat wegens zijn model de bijnaam "platluis" kreeg. Er konden ook wagens op overgezet worden. Na het gereed komen van de Maasbruggen werd de "platluis" vervangen door een stoombootje, dat enkel passagiers vervoerde. In 1911 werd hier weer een wagenveerdienst ingesteld met schepen van het op de onderste f oto af gebeelde type. Na de ingebruikneming van de metro in 1968 is het veer (tot dat jaar onderhouden met de .heenen-weer bootjes") opgeheven.

De PlatliJis voor"e~r1

"::""""'-=:=a..-::= .

. ~~

Oroeten uit Rotterdam.

Aanlcgplaats Wilhelminakade.

:'0. 9~. l;it;;ran:-: J. G. VI:egerJ Rotterdam,

68

Het stoombootje voor passagiers van het veer tussen Katendrecht en de Veerhaven. Onderweg legde het nog aan bij het Koninginnehoof'd, aan het westelijk eind van de Wilhelminakade, dat op de achtergrond te zien is. De loods "New York" staat er al; het landverhuizershotel, in 1893 in gebruik genomen, nog niet. Rechts (gedeeltelijk achter een boom) een pakhuis van Vriesseveem.

Rlvlergezlcht (Katendrecht).

Rotterdam

De Linker Veerhaven; in het midden Iegt het op de vorige foto afgebeeide veerbootje aan bij de Linker Veerdam. Rechts daarvan Iigt een boot, die waarschijnlijk met vIas gel aden is. Meer naar links boten van de Roei- en zeilvereniging "De Maas", die achter de bosjes links haar terrein heeft. Tegenwoordig vindt men op deze plaats het Gemeentelijk Buizenterrein en een politiepost. Op het veerhuisje, in het midden, staat een reklame voor Bensdorp cacao. Enkele jaren later was deze vervangen door een reklame voor chocolade van Driessen. Rechts op de achtergrond zijn de gebouwen van de NA.S.M. te zien.

69

J

70

De Eerste Katendrechtse Haven is gegraven in de jaren 1887-1888 in de buitendijks gelegen gorzen. Dit gebied was al Rotterdams; het eigenlijke Katendrecht behoorde bij Charlois. Deze haven was in de eerste plaats bestemd voor ertsoverslag. De huizen op de achtergrand staan aan de Katendrechtselaan; links daarvan Jiggen de Veerlaan en de Linker Yeerdam.

De Tweede Katendrechtse haven, iets ten westen van de Eerste gelegen, is gegraven in 1895 en 1896. De weinig mod erne schepen op deze foto doen niet vermoeden, dat dit de eerste Rotterdamse haven is, uitgerust met elektrische kranen, waardoor voor het loss en van een schip volstaan kan worden met ploegen van negen man, in plaats van twaalf. Dit leidde direkt bij de in gebruikneming van deze haven al tot een staking bij het lossen van het s.s. .Drott", Hieruit vloeide weer de oprichting van de Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond voort.

71

~OTTERDAM Maashaver-

72

Deze foto geeft een overzicht van de Maashaven in 1904, kort voordat deze voltooid was. Links ligt nog een stuk van de Katendrechtsedijk, aan de kant van Charlois, Een baggermolen is daarbij bezig met het uitdiepen van de haven. De Maashaven doorsneed deze dijk tussen de plaatsen waar nu de bedrijven van Braat en Hanno zijn. lets rechts van het midden staat nog een rij bomen; het laatste overblijfsel van de iepen, die langs de Katendrechtsedijk stonden.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek