Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Uitzicht over de Maashaven vanaf de graansilo, die aan de zuidoosthoek van de haven staat. In de haven ligt een aantal zeeschepen, omringd door graaneJevatoren; een beeld, dat karakteristiek is voor de Maashaven, waar tientaJlen jaren het grootste deeJ van het in Rotterdam aangevoerde graan overgesJagen werd. Nu het graan met steeds groter schepen aangevoerd wordt, zal de graanoversJag meer en meer naar de westelijke havens in Botlekgebied en Europoort verplaatst worden.

83

..,

..?. I.(\.(. .... "l"l ~'.

.. ·-:.c.<l~~:.a.t.·{~t

84

Het oostelijk deel van de Maashaven, gezien vanaf de graansilo. Rechtsboven de plaats, waar momenteel het metroviaduct is. Waar rechts de binnenschepen liggen is thans een op pontons rustende steiger gelegd, waardoor meer binnenschepen een ligplaats kunnen vinden. Deze behoefte aan meer Iigplaatsen is echter eerder een gevolg van de in de binnenvaart heersende crisis, dan van toenemende drukte in de Maashaven.

OUD-CHARLOIS. Katendrechtschedijk.

Het begin van de Katendrechtsedijk bij Charlois, waarover tot 1895 de weg van het Katendrechtse veer, via Charlois, naar het veer van Goidschalksoord Iiep. Dit gedeelte heet nu Doklaan; het huis links, waar de scheepsbouwer Rijkee woonde, staat er nog, vlak bij de Dokhaven. De werf van Rijkee ligt (op de foto) links achter het huis, waar tegenwoordig het ventilatiegebouw van de Maastunnel staat, Men kwam er langs de Scheepsbouwersstraat, die nu nog wel bestaat (de westelijke straat op het Charloisse Hoof d), maar die naam niet meer draagt.

85

OUD-CHARLOl. Droogdok.

q~.

86

Het eerste drijvende droogdok van Rotterdam, dat nabij de werf van Rijkee lag, ongeveer waar nu de mond van de Maashaven is.

De opening van het wagenveer van Charlo is naar de Parkkade, op 9 september 1927. De boten legden aan bij het Charloisse Hoofd. Links de werf van Rijkee: in het midden de Scheepsbouwersstraat. Rechts daarvan is nog een stukje van de Dokhaven te zien, waar gemeentelijke droogdokken lagen. Deze veerdienst werd beeindigd bij de ingebruikneming van de Maastunnel. Voor de aanleg hiervan moest de werf van Rijkee verdwijnen.

87

88

Deze tekening uit 1904 van E. Hesmert geeft een overzicht van het hele gebied, waarop de hiervoor afgedrukte foto's betrekking hebben. Op de voorgrond de Maashaven, met daarin het Gemeentedok nr. IV. Rechts van de haven de Afrikaanderwijk waar nog maar weinig gebouwd is. Het .Zuid-oostelijk Stoomgemaal" ligt nog eenzaam op de vlakte. De bedrijven aan de noordzijde van de Maashaven zijn er nog niet. De Rijnhaven daarentegen wordt al aan aile kanten benut. Op het terrein van de Holland-Amerika Lijn zien we het oude kantoorgebouw: het tegenwoordige met de groene torentjes is er nag niet. Rechts onder

loopt de Tweede Rosestraat nog als een vriendelijk landweggetje langs de lokomotievenloods naar het Mallegat, dat in 1920 grotendeels gedempt is. Rechts zien we het .Etablissement Fijenoord", dat toen veel uitgebreider was dan nu. Op de plaats van de werf is nu de scheepssloperij van Simons. De Wilhelminakerk is wat vreemd tussen de huizen van de Oranjeboomstraat verdwaald geraakt. Links onder de Dokhaven en rechts daarvan de werven van Rijkeeen van Bonn en Mees; ten zuiden van de laatste de machinefabriek .Katendrecht".

89

O~klaak .- Groete uit CHARLO IS.

90

De Doklaan met links de Dokstraat, omstreeks 1905. In de Dokstraat staan nog maar weinig huizen, in de Wolphaertsbocht, waarop we door de Dokstraat uitzien, eveneens. Op beide hoeken ligt een cafe: links cafe "Esperance", dat in het begin van deze eeuw in het bezit is geweest van J. de Reus enH. de Wijs. Het cafe met de publieke telefoon was van N.A. Langelaar, wiens naam nog steeds op de gevel aan de Doklaan (enigszins ondergekalkt) te lezen is. Op de open plaats, rechts van het cafe van Langelaar, staat nu hotel .Oud Charlois".

Het noordeIijk deel van de Charloisse haven. Nu is dit gedeelte een onderdeel van de Dokhaven, die op de foto rechts ervan Iigt. Links de VIaskade, zo genoemd naar de boten met vIas die er gelost werden. Van het eind van de Vlaskade vertrok vroeger de veerpont naar Schoonderloo (bij Delfshaven), Dit was een zeer oud veer. Het Iaatst werd de dienst onderhouden met het stoombootje .Econornie".

91

92

In 1906 werd de haven van Charlois gedempt. Schipper BJorn had echter recht op een Jigplaats, zolang de haven zou blijven bestaan. Hij was niet bereid met de Gemeente een regeling te treffen en liet zijn boten liggen. De haven werd intussen gedernpt, op de ligplaats van de bot en van schipper Blom na. Op een nacht, toen de vaartuigen van Schipper BJorn op het droge lagen om geteerd te worden, heeft de Gemeente ook dit stuk van de haven laten dichtgooien.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek