Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

3. Deze foto moet erbij, ook a1 is de Westerkerk a1s 1aatste besproken in het vorige boekje. Op die p1aat stonden twee meisjes in het zwart. Mevrouw N. de Jong-Bergwerff me1dde dat het zusters van haar vader waren, te weten Leentje en Geertje Bergwerff, respectievelijk op negenenzeventigen zesentachtigjarige leeftijd over1eden. In de verte ook nog familie van mij dus. Bovenstaande foto herinnert aan de watersnoodramp van 1953. Zodra men de doorweekte putten kon bereiken werden de aardappe1en - die nog prima waren - uit de modder gehaa1d en bij het haventje schoongespoten. Deze foto heeft vee1 historische waarde door de kerk en de brandspuit "Ouwe Bertha", maar ook door de intussen overleden personen. We onderscheiden bij de brandspuit J.C. (las) Voogt, die als machinist aanwezig was. Bij de vier knaapjes staan in ieder geval een zoon van Jaap van Dorp en Jan van Jaap v.d. Kooy. Naast een controleur van de C.C.D. staat J.A.c. van Dorsser. De man die juist de andere kant op kijkt is J. van Dorp, naast hem Adr. Quak (t), met hoed burgemeester Just de la Paisieres (t), geflankeerd door Jas van Dam (t). Op de wagen en bij de spoe1goot zien we personee1 van A.J. v.d. Lely, onder anderen Cor van Vliet Azn., Adrie P. van Oudheusden en Siem van Vliet Jzn. In de schuit staan de schipper en, met pet, vermoedelijk Piet van Seters.

4. Bij een haven hoort een weegbrug, op Rozenburg "vaar- of faarbank" genoemd. Alleen hier was het geheel voorzien van een mooi stenen gebouwtje. Ramen met luikjes en dakpannen plus overstek. De wagen werd geladen op de weegbrug gereden, met de paarden er net voorbij. Als de wagen gelost was - zoals hier ~ gebeurde dat opnieuw. Het gewicht van de lege wagen - tarra werd afgetrokken van het brutogewicht. Ret verschil was dus het zuivere netto gewicht. Daarbij behoorden natuurlijk niet de hier voor de fotograaf poserende personen. Deze kostelijke foto van mevrouw Van Dam-Vos is wat verbleekt door de jaren. Achter op de wagen zit Cor van Dam (t) en voor, op het krat, Jas van Dam (t). Wie er grotendeels achter de kont van het paard verscholen gaat, is niet bekend. Naast de wagen, met damesfiets en sigaar, ziet u Leendert Oosterlee van de Graskade. Deze echte boerenwagen werd bestuurd met de lange boom. Daarbij was het tweepaards-zwing boven de boom bevestigd. Was de wagen van een kromme dissel voorzien, dan werd het zwing eronder gehangen. De woorden lange en kromme dissel zijn in de grote "Van Dale" terug te vinden. Voor weegbrug ook wel waag, maar geen vaarbank, dat zal dus echt "Rozenburgs" zijn geweest.

5. A1s u even rechts onder kijkt, ziet u staan: "DE ZOOM" en erboven "V.H.". Deze tekening werd mij in 1975 toegestuurd door dokter Van Heusden, die van ruwe schetsen die hij tussen 1926 en 1936 maakte, pentekeningen maakt van het Rozenburg van toen. Hier heeft hij vanaf de Zoom - de Rozenburgse oever van de Brie1se Maas ~ een rake schets gemaakt met een prachtige ruimtelijke werking en de Brie1se Dom a1s trouwe wachter, al eeuwen1ang. Toen was de Brie1se Maas nog een open verbinding met de zee en kon het er geducht spoken. Let eens op de door de golven afgeka1fde oever. Bij noordwesterstorm en hoogwater kwamen de golven dan tot de Brie1se Heuve!. De zogenaamde gorzen waren alleen goed voor de rietcultuur en's zomers graasde er wat vee. A1s inzet een fotootje uit mijn eigen collectie, dat in 1966 werd genomen, toen het mooie fietspad langs de Brielse Maas pas was aange1egd. In plaats van de ruige gorzen, wuivend riet en woeste golven is er nu een prachtig recreatiegebied aange1egd. Dat kon alleen doordat de Brie1se Maas was afgedamd, zodat de getijden geen enke1e invloed meer had den en er een groot zoetwaterbassin voor in de p1aats was gekomen, ten gerieve van land- en tuinbouw. Op en langs de Brielse Maas zoeken duizenden mensen nu jaarlijks ontspanning.

~----

.r- .? # ???

???? 0.° ?

~''f((r,,.' f,"f""",.>"" """« .??... -, "" tt » ," " "'_~~ ~

.n " , ? -""', ',- "" .. , .. .

............ ,...... . ,.",,,...........w.. ' ...

, . . ?. ' ···:{'((I,.,,.rt,.,

.' .... /~?//,,;;, .. , .- ...

, ? ' J-- ., .

I'"

6. Dit is ook weer bij het haventje van de Brielse Heuvel. Bij de Zoom hebben we de rietcultuur al even aangestipt. Hier ziet u de opslag van het produkt, klaar voor het vervoer. In hoofdzaak was het riet toen bestemd voor het vervaardigen van rietmatten, die veel werden toegepast in de tuinbouw, onder andere als afscherming van het zogenaamde platte glas en als windkering en beschutting. Ook voor het restaureren van de rieten daken van historische boerderijen en soms voor de dakbekleding van exclusieve luxe villa's op stand. Veel werk was er aan voorafgegaan aleer het riet hier aan de schelf stond. Riet snijden was een hard beroep, dat 's winters bij laagwater plaatsvond. De bossen werden door de zuigende modder op de schouders naar de aak gedragen. Met de aak werden de bossen naar de .Jaaiplaats" gebracht. In het voorjaar, als het riet was uitgedroogd, werden op deze verzamelplaats de bossen weer losgemaakt en werd het riet geschoond, zodat er gave schone rietstengels overbleven. Zie ook afbeelding 31 van het eerste boekje. De keurig gelijk gestampte bossen werden dan via een trap tegen de schelf opgedragen. Op hoogte werd de schelf kapvormig afgewerkt, tegen inregenen. Op de ladder Willem van Oudheusden, degene met het hoofd uit de roef is Cor van Dam Pzn. en bij de hor staat Leen van Dam met de schipper, Met z'n hand aan de wagen van Stehouwer staat Leen van Seters en voor de hoop grind die de "Morgenster" uit Brielle heeft gelost ziet u Piet van Dam. Vervolgens Piet van Seters (van 't haventje) en Jas van Dam. Op de wagen staat Arie Schepen. Het is vooriaar 1930.

7. Heb je het over het haventje aan de Brielse Heuvel, dan moet je het evengoed hebben over Piet van Seters. Z6 nauw met een en ander verbonden dat de naam "Piet van 't haventje" even bekend was als zijn eigen naam. De officiele titel havenmeester zou in de volksmond te deftig hebben geklonken. Piet kon dan ook zo droogweg zeggen: "Weet je van wie dat haventje is? Da's van mijn! " Tot de grote afbraak in 1965 woonde het gezin Van Seters in het pittoreske dijkhuisje, nummer 42 met windscherm - tegen de noordwester - naast de deur. Hij is getrouwd met Anna Kleijwegt. Drie dochters, Geertje, Wilhelmina en Nel, werden er geboren. Een naamgenoot voor zijn vader, "Janus" van Seters, was er dus niet bij. Nog zie ik de "Ouwe Janus" op zijn damesfietsje naar de kerk rijden. Opa is tot zijn dood bij Piet en Anna in huis geweest. Het haventje stond in verbinding met het Staeldiep en vlak naast hun huis was ook de sluis voor de regeling van de waterstand. De sluis werd bediend door de familie C.H.M. van Dorsser, maar de laatste jaren was Piet van Seters "reserve"-sluiswachter. Enkele jaren voor het definitieve einde beleefde het haventje nog een sterke opleving door de steeds toenemende pleziervaart. Intussen is Piet van Seters zeventig jaar en woont al weer ruim tien jaar in een van de bejaardenwoningen van Blankenburg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek