Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

8. Als je naar de Brie1se boot fietste, waren dit de eerste huisjes van het achterste stuk van de waterkering Brielse Heuvel, later Staaldiepsedijk 38 en 40. Langs de dijken of de polderwegen, overal was sinds 1922 het bovengrondse elektriciteitsnet. Had je zo'n paal v1ak voor het huis staan, dan was dat gemakkelijk om je fiets er tegen te zetten. Deze huisjes waren in de loop der jaren gemodemiseerd. Ret voorste had een zogenaamd drielichtsraam, het achterste een tweelichtsraam, ieder zijn smaak. Een onder- en bovendeur zag je hier ook niet meer. V oor woonde het gezin J.J. v.d. Vliet, met zoon Jaap en dochter Corrie. Zij verhuisden naar de Julianastraat toen alles werd afgebroken. Intussen waren Corrie en Jaap getrouwd, Corrie zelfs geemigreerd. Moeder Van der Vliet over1eed in 1965. Ret plotseling overlijden van Jaap, op 14 februari 1974, op vijfenvijftigjarige 1eeftijd was aangrijpend. A1s eerste monteur bij garagebedrijf Lievaart, was hij een bekend figuur. Naast hen woonde een van de ve1e Quakken, en wel Arend. Zijn vrouw heet Barendrecht en is toch geen Rozenburgse van geboorte. De Barendregten hier, schrijven hun naam allen met een "g". Ze hebben een zoon, Arie. Vader en zoon zijn al vele jaren lid van Rozenburgs Mannenkoor. Beide gezinnen Quak wonen nu in de Platen, het nieuwe, oostelijke deel van Rozenburg.

9. Naar de Brielse boot gaande, zag men enkele honderden meters laan, waaraan de .Zuiderhoeve" was gelegen. De afrit naar deze boerderij gaf een juiste indruk van de Brielse Heuve1hoogte als waterkering. De "Zuiderhoeve" was een kapitale boerderij, een van de weinigen die in L-vorm waren gebouwd. De eerste Van Dorsser die er in 1844 op ging boeren, noemde de hoeve toen "Zeerust-Landlust". Oat lijkt logisch, omdat hier v66r de indijking in 1727 het water stroomde. Toch was het anders, want Johannus Adrianus van Dorsser was kapitein ter zee geweest. Slechts zes jaar heeft hij van "Land1ust" genoten, hij overleed namelijk in 1850. Zijn weduwe moet een flinke vrouw zijn geweest, want zij zette het bedrijf voort. Haar zoon, ook een Johannus Adrianus, zette later het bedrijf voort tot aan zijn overlijden op 4 mei 1914. Diens zoon Cornelis Hesterus Marie, geboren op 12 mei 1882, nam daarna de Ieiding over. Zijn echtgenote, Lijntje J osina Herweyer, overleed in 1935. De heer C.H.M. van Dorsser zelf bereikte de hoge leeftijd van drieennegentig jaar en is op 19 oktober 1975 overleden. Ruim twintig jaar eerder had hij de leiding van het bedrijf in handen van de zoons Schilleman en Arie gegeven. Ook Arie van Dorsser is intussen overleden; Schilleman heeft een bedrijf op Voorne.

10. De "Zuiderhoeve" is ook de geschiedenis ingegaan als het boerenbedrijf waar het allerlaatste boelhuis in agrarisch Rozenburg werd gehouden. In de crisisjaren was een boelhuis voor onsjongens een sensatie. Stiekum van school wegblijven en niet naar huis om te eten, Je kwam wel aan de kost bii het koekslaan en nog proef je als het ware de stukken afgeslagen peperkoek, die ie dan weggriste, Op een boelhuis werd de hele inventaris van het bedrijf bij opbod verkocht. Alles werd genummerd en kon vooruit worden bekeken, De afslager zette, zoals hier de korenmaaier, tegen een bepaalde prijs in. Kooplustigen bleven tegen elkaar opbieden en de afslager bleef tot het laatst roepen: "Wie meer?" Kwam er geen bod meer, dan was het bijvoorbeeld f 500,- eenrnaal, f 500,- andermaal, niemand meer, dan f 500,- ... Verkocht.; "Ja, die rneneer met die groene hoed (of grijze pet), mag ik uw naam even? " Soms wat overmoedig door de drank of zomaar om te "jennen", werd er lang tegen elkaar opgeboden, waardoor hetgeen te koop werd aangeboden duidelijk te duur werd. Ook dat hoorde bij de sfeer. Daar boelhuizen zelden meer voorkwamen en er landelijk bekendheid aan werd gegeven, trok het boelhuis op de "Zuiderhoeve" veel belangstelling. Toch zult u op de foto een aantal Rozenburgers en oud-Rozenburgers vinden.

11. De romantiek straalt als het ware van deze oude arbeidershuisjes af, hoewel ze hier al leeg staan, maar dat groen haalt het prachtig op. Ze stonden op ongeveer vijftig meter afstand van de "Zuiderhoeve". Oorspronkelijk woonden er vier gezinnen in, later is het verbouwd voor drie gezinnen. Er hebben door de jaren heel wat gezinnen gewoond. In sommige gevallen, onder anderen ouwe Janus van Oudenaarden, tot de dood toe. Dat was in 1957 en toen kon Van Oudenaarden allang niet meer werken. Hier heeft ook Jacobus van der Vliet gewoond, die op zijn twaalfde jaar bij de Van Dorssers ging werken en dat bij vier geslachten meer dan vijfenzeventig jaar volhield. Toen ik hier als groenteboertje aan de deur kwam (van 1941 tot 1949) woonden er de gezinnen van Kees de Jong, gehuwd met Neel Bergwerff, Koos van Vliet Szn. met Cornelia van Seters Adrdr., het echtpaar Zwanenburg en het echtpaar Adr. van Oudenaarden met dochter. Koos van Vliet vertelde dat zijn moeder a1s een van de tien kinderen van Leen Assenberg van Eysden hier ook haar jeugd had doorgebracht. Tot het allerlaatst hebben er gewoond Kees de Jong en Arie Molendijk, gehuwd met Sara Hoffmann. Naast vrij wonen, vrij melk en vrij aardappelen was er de mogelijkheid voor de arbeiders om zelf groente te verbouwen en wat kippen en een varken te houden.

12. Vanaf de "Zuiderhoeve" met moeite de hoge dijk weer opgefietst, zien we dan reehts in de omarming van de dijken van de Droespolder en het Staeldiep twee woninkjes. Ze zijn daar gebouwd voor de arb eiders van de "Neeltjes Hoeve", van de familie Kalis. Door de loop der jaren hebben hier veel gezinnen korter of langer gewoond. Vanaf het bouwjaar 1901, reehts tegen de dijk, het gezin van Adr. de Jonge sr., het gezin van Kees Seheepen en Thijs van Dalen, die gehuwd is geweest met Fietje Kalis. Deze kocht het van zijn familie en verkocht het later weer aan de familie Karnaat. Vanaf 1954 tot 1963 heeft de familie M.A. Quist er als laatste gewoond. In het voorste 11Uis, links naar de boerderij toe, hebben de vo1gende gezinnen gewoond: Kees v.d. Hout, Willem Westdijk, Piet Nieuwenhuizen tot 1920, Piet v.d. Blink tot 1927, Aart van 't Hof tot 1934, Adr. Boertje, gebroeders Van Eekelen, Klaas van Balen en het allerlaatst Adr. de J onge Czn. van 1957 tot 1964. Opmerkelijk is dat het rechter huis in 1901 het eerst werd bewoond door de familie Adr. de Jonge en het linker door een kleinzoon die zijn naam droeg tot aan de afbraak. De familie Karnaat kocht er een 1ekkere lap grond bij, waar naast aardappelen en groente ook volop fruit werd geteeld.

(F oto: Kees V oorberg)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek