Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

18. Staaldiepsedijk 14, voor verweg de meeste lezers bekend als het onderkomen van het gezin van Chris van Pelt. Hij was getrouwd met Pietertje Boertje, een zuster van Gerrit Boertje en een tante van Kees, Janus en Jana Boertje. Ret gezin bestond uit zeven kinderen: Anna, gehuwd geweest met Aart van 't Hof, in 1946 op zesenvijftigjarige leeftijd overleden, Comelis, op zestigjarige leeftijd overleden, Adriana, in oktober 1973 overleden, J.A. (Hannes), was gehuwd met Krijna Romers en is, terwijl ik met dit boekje bezig was, op 29 augustus 1976 op negenenzeventigjarige leeftijd te Spijkenisse overleden, Gerrit, die alleen woont in de mooie woning Ruygeplaat 7, Henk, die op vijfenzeventigjarige leeftijd is overleden, en Pietje, die met Cor de Jonge is gehuwd en op Welgelegen 14 woont. Adriana, Pietje en Gerrit hebben hier nog lang gewoond na het overlijden van hun ouders; Pietje totdat zij trouwde en Adriana en Gerrit tot de sloop in 1965. Gerrit, serieus als altijd, gaf mij de hele informatie. Ook dat vader Van Pelt in Rockanje was geboren op 25 oktober 1863 en op 8 juni 1939 op vijfenzeventigjarige leeftijd is overleden en moeder, geboren op 20 september 1864 en op 12 augustus 1920 is overleden. Voor wij erin woonden was het bewoond door de familie Kolenbrander-van Dijk, weet Gerrit ook nog even te vertellen.

19. Op de plaats van deze in 1949 gebouwde woning stond vroeger de oude schuur van keu terboer J. Kleijwegt. De woning werd gebouwd door Jan Spanjersberg, voor zijn schoonouders, het echtpaar J. Goedendorp-Anna v.d. Vliet. In verband met hun leeftijd werd het vervullen van het kosterschap van de Westerkerk (zie afbeelding 74 van het blauwe boekje) op den duur te zwaar. Als zodanig werden ze opgevolgd door Dirk Quak en Neeltje Romers, die zodoende ook onder de pannen waren. In oktober 1949 was het zover en woonde het echtpaar Goedendorp voor het eerst op dijkhoogte. Ze hadden namelijk altijd onder de Westerkerk gewoond, waar de zon ook niet langdurig binnen kon dringen. Deze woning aan de dijk ving zon aan alle kanten en was dus wel een aangename verbetering. Oude J aco b van der Vliet (zie afbeelding 11) heeft hier tot aan zijn overlijden bij zijn dochter gewoond. In 1961 kwamen de bejaardenwoningen aan de Bernhardstraat klaar en is het echtpaar Goedendorp definitief van de Staaldiepsedijk vertrokken. In de crisisjaren was de heer Goedendorp lid van de gemeenteraad voor de C.R.V. Zoon Johannes volgde in vaders voetsporen, ongeveer twintig jaar later. Mevrouw Goedendorp-v.d. Vliet is op 29 september op ruirn negenentachtigjarige leeftijd overleden. De resterende tijd tot de afbraak in 1965 woonde hier het gezin Paulusrna-van Seters.

20. Hier dan het bewuste huis met schuur aan de Staaldiepsedijk 12, zoals het er oorspronkelijk heeft uitgezien als behuizing van Jac. Kleijwegt. Henk van Pelt, getrouwd met Jans van der Vliet, huurde het van diens zoon Kees Kleijwegt in deze staat. Hij was bedrijfsleider bij de firma Swemle, die in 1933 de melkfabriek "De Hoop" inrichtte als graandrogerij en schonerij (zie ook afbeelding 54 in het blauwe boekje). Henk van Pelt was een ijverig en nauwgezet beheerder en de heer Swemle een prettige baas. Henk had het volste vertrouwen van zijn superieur, de juiste basis voor een werkelijk goede samenwerking. Daardoor kon Henk bij "De Tolhoeve" enkele kippenschuren plaatsen; de schuur hier naast het woonhuis werd weer door de heer Swemle benut als opslagplaats van graan. Een prettige wisselwerking dus, die jaren stand hield, tot het overlijden van de heer Swemle hier een einde aan maakte. Een apart hoofdstuk is zeker het beroep van postbode dat Henk van Pelt nog enkele jaren heeft uitgeoefend. Daarna ging hij naar "Robur" en daar heeft hij het in 1976 nog steeds goed naar zijn zin. In deze woning hebben Adr. van Seters, getrouwd met Mien v.d. Vliet (een zus van Jans), en ten slotte Arie Molendijk, getrouwd met Saar Hoffmann, nog tijdelijk onderdak gevonden.

21. Als we dan links naar de Graskade kijken, lijkt het eerste bouwwerk wel roman tisch, maar vooral heel erg oud, mede door het op plaatsen doorbuigende dak. Roe oud en hoeveel keren het is verbouwd, is niet meer te achterhalen. Ret eerste huis is onder anderen nag bewoond geweest door de farnilie G. Boertje. In 1922 werd het van Gerbrand van Dijk gekocht door Leendert Breukel, wiens vrouw jong was overleden. Nadat zijn drie kinderen Mien, Bep en Gerrit eerst bij verschillende familieleden waren ondergebracht, werd hier het gezin weer herenigd. Bep trouwde later met Jan de Bruin Wzn. en heeft hier tot de grote ontruiming gewoond. Op deze combinatiefoto ziet u eerst het aanzicht vanaf de Staaldiepsedijk en rechts een kijkje langs de voorzijde aan de Graskadekant. In het volgende gedeelte woonde Gerbrand van Dijk zelf, tot op hoge leeftijd. 's Winters stalde hij in het achterste gedeelte zijn koeien, die's zomers aan de Kruisweg graasden. Toen dochter Adriana (Jaantje) van Dijk trouwde met Jan Kristalijn, werd er weer aangepast en getimmerd, zodat zij er ook nog konden wonen. Hoge eisen werden er niet gesteld en in de tijd van woningnood was men ook eerder tevreden. Later zeg je dan: ,,'t Was toch weI een gezellige tijd."

22. Dit is de eerste of een van de eerste foto's van de school aan de Graskade. Daar de oude christe1ijke school in de Buurt overvo1 was, moest er iets gebeuren en besloot de schoo1vereniging na alles lang en breed te hebben overwogen in 1911, met eenenveertig van de vijftig stemmen, om hier een christelijke school te bouwen. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de verlangens van de gezinnen die westelijk en noordwestelijk op Rozenburg woonden, tot de Krabbe en de Noordbank toe. De grond werd aangekocht van de heer J. Oosterlee, voor f 1000,-. Ret toegangspad lag door de tuin van de weduwe L. Oosterlee-Lievaart. Dit ontwerp van architect A. Luyendijk werd aanbesteed voor f 8191,-. Ret volgende jaar, op 1 april 1912, werd de school in gebruik genomen. Als hoofd was uit een tweetal gekozen de heer T. Berkman uit Riisoord. In het eerste jaar werd met negenentwintig 1eerlingen gestart, maar dat groeide in de loop der jaren uit tot zeventig. Dat zakte later door verhuizingen van kinderrijke gezinnen weer terug. In 1932 vonden na lang overleg hervormden en gereformeerden elkaar en werd het een christelijke nationa1e school. De vo1gende hoofdonderwijzers hebben de school gediend: T. Berkman, van 1 april 1912 tot 31 december 1915; W. den Boer, van 1 januari 1916 tot 31 december 1920; Adr. v.d. Blom, van 1 januari 1921 tot 31 augustus 1930; J. Kortleven, van 1 september 1930 tot 31 augustus 1936, en D. Roorda, van 1 september 1936 tot het roemloze einde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek