Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

23. Een groepfoto van de Graskadeschool uit 1923. Vol belangstelling voor de fotograaf zien we, van links naar rechts, op de bovenste rij: Jan Leen Visser Jzn., Jan Mol Jzn., Teun van Vliet Szn., Klaas van Vliet Hzn., Cor Breukel Jzn., Piet Mol Klzn. en Adr. Breukel Lzn. Op de tweede rij:

Pleun Visser Jzn. Ct), Jaap Boxhoorn Szn., Sjaan v.d. Blom, Mina van Seters Adrdr. Ct), Jaantje van Vliet Sdr., Jaan Pols Wdr., Annie Goedendorp Wdr., Piet Sonneveld Andrzn. Op de derde rij:

Baaltje van Vliet Sdr., Mien Pols Wdr., Pietje van Seters Adrdr., Ans Marsman, Anna van Vliet Sdr., Neeltje Sonneveld Andrdr. en Jans van Oudheusden Wdr. Op de vierde rij: Krijntje van Seters Adrdr., Jaapje Qualm Sdr., Corrie v.d. Blom en Ko, Bep en Gre v.d. Blom. Naast juffrouw Van Rijn uit Maassluis bemerken we Leen van Vliet Szn. Staande het hoofd der school A. v.d. Blom en op de stoel zit juffrouw Verhage uit Maassluis, later gehuwd met Jan Batenburg. Bij de knieen van de juffrouw zit Marie Qualm Ldr. met naast zich Huibert Visser Jzn. Op de onderste rij: Jac. Goedendorp Wzn., Johan van Oudheusden Wzn., Cor Qualm Lzn., met lei Leen Pols Wzn., Wim van Oudheusden Wzn., Johan Breukel Lzn. en Klaas Visser Jzn.

24. De Graskadeschool bestond op 1 april 1937 vijfentwintig jaar. Begin 1932 was de school heropend, zonder ooit gesloten te zijn geweest, maar dat was het gevolg van de samenwerking tussen hervormden en gereformeerden. Tot dan was de school op gereformeerde leest geschoeid, daarna werd het een christelijke nationale school, met drie hervormden, twee gereformeerden en een christelijk gereformeerde als bestuursleden. Bij het zilveren jubileum werd deze foto gemaakt, die een waardige afspiegeling is van die samensmelting. U ziet hier de bestuursleden van de Graskadeschool omgeven door genodigden. Zittend, van links naar rechts: C. Kans, voorzitter van het schoolbestuur Bomendijk (was invalide); Jac. Romers Azn, bestuurslid van de Graskadeschool; D. Roorda, hoofd der school; L. Mol, voorzitter van het schoolbestuur; Jac. Moll, J.J. Voorberg en Adr. van Seters, bestuursleden. Staand: T. Doorduin, J. Goedendorp, C. de Jonge, G. van Kempen, T. Berkman, oud-hoofd en hoofd van de Bomendijkschool, G. van Pelt Chrzn., J. v.d. Knaap, J. v.d. Kooy, ds. W.E.M. Hoekzema, hervormd predikant, ds. D.G.A. Brouwer, gereformeerd predikant, A. v.d. Blom, oud-hoofd der school, en A. Quak. De enige dame is juffrouw Visser, die aan de Graskadeschool was verbonden tot haar huwelijk.

25. Een verrukkelijk stilleven voor Graskade 6: het tafelkleed en het vloerkleed over de heg, de kruiwagen, de melkbus en de veilingkisten ervoor. Ret bedrijf van c.L. (Leen) Oosterlee, gehuwd met Antje Groenewegen Jdr. (zie ook de afbeeldingen 4 en 70). Het oorspronkelijke huis was al vrij oud, maar door de verbouwingen doet het zelfs modern aan. Van de drie kinderen van het echtpaar Oosterlee is er een jong overleden. Moeder Oosterlee-Groenewegen overleed eind 1955, waarna dochter Marie, met Bram Kleijwegt Kzn. getrouwd, na de nodige uitbreiding van de woning bij haar vader en broer ging inwonen. In 1955 was achter de woning een royale schuur bijgebouwd. Oosterlee was namelijk een k1eine landbouwer, veehouder en veehandelaar. Hij is in 1960 op vijfenzestigjarige leeftijd overleden. In 1958 waren Bram en Marie naar een eigen bedrijf in Simonshaven vertrokken (gemeente Geervliet). Zoon Jan Oosterlee zette, met een hulp in de huishouding, als vrijgeze1 het bedrijf voort. A1s trouw lid van "De Lofstem" kon hij ook daar niet slagen in het vinden van een vrouw, die uiteindelijk vlak naast de deur b1eek te wonen. Jan heeft het hier volgehouden tot de afbraak en is op een bedrijf in Abbenbroek verder gegaan.

26. Er pal achter, aan de Graskade 8, woonde Andries Breukel, die was getrouwd met Neel van Oudenaarden, met zijn flinke gezin. De zinken "regenpijpen" langs deze woning zijn ook op de vorige afbeelding te zien. Typerend dat Breukel vele jaren in de Oudepolder werkte en elke dag he en en weer fietste naar dit "stekkie". Ook aan deze woning is goed zichtbaar verbouwd. Dat vonnde indertijd niet zo'n probleem. Werd een kamer te klein, dat liet je een stukje met een platdak bijbouwen en met weinig moeite en bescheiden kosten werd het ruimteprobleem opgelost. Een "koekoek" op het dak en een schoorsteen erbij, wat kostte het voor de oorlog helemaal? Het huis groeide met het gezin mee en dat kon bij een Dink gezin. Hier woonde zo'n gezin, flink ook in de zin van aanpakken. Moeder Neel heeft jarenlang met druivenkrenten en aardbeienplukken wat extra's bijverdiend. Dat werd voortgezet door de kinderen voor en na schooltijd en full-time zodra ze van school kwamen. Ja, zuinigheid met vlijt ... Mevrouw Breukel is ook bekend door haar originele manier van scherven plakken. Melkbussen van veertig liter inhoud beplakte ze met vele honderden, veelkleurige scherven van aardewerk en porselein.

27. Vervolgens aan de rechterkant Graskade 10, het op een na jongste huis aan deze zijde. Verrassend staat hier "Blier Herne", de tuinderswoning van Wim Voogt J aczn. Het bouwjaar 1934 was de oorzaak dat deze woning al een wat andere stijl had. Wim Voogt, die hier al verschillende jaren het tuindersbedrijf uitoefende, trouwde in 1936 met Catrien Groenewegen Cdr. Dit was de meest westelijk gelegen, gemengde tuinderij van Rozenburg. Een gemengd bedrijf wil zeggen, koude grond en glascultuur. De Krabbe- en Graspolders bestonden verder uitsluitend uit landbouwgebied. Wim kwam van de Bomendijk en Catrien van de Oudepolder en hier zijn ze samen verder gegaan. Van hun drie dochters Pia, Nel en Corrie heeft Nel, gehuwd met P.G. v.d. Eykel, hier nog tijdelijk ingewoond. Vanhieruit begon Van de Eykel eind 1962 met tuinaanleg en nam er later een bloemenhandel bij. Dochter Corrie trouwde met Jan Oosterlee, met wie we bij afbeelding 25 al kennis hebben gemaakt, en Pia is in de verpleging gegaan. Toen de afbraak ook hier definitief werd, liet Wim Voogt aan de Oranjelaan "De Remplacant" (plaatsvervanger) bouwen. Hij heeft er niet lang mogen wonen, want op 15 april 1971 is hij op zestigjarige leeftijd overleden.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek