Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

28. Deze tegenlichtopname is niet zo mooi, de kras op het negatief evenmin, maar mejuffrouw A. van Seters keek juist over de onderdeur, dus dat was gewoon raak. Maar ook de mooie bloementuin komt goed tot zijn recht. Dit is dan Graskade 12, bewoond door de familie Adr. van Seters. Toen deze opname werd gemaakt was het al september 1964 en waren de ouders overleden. Leendert woonde samen met zijn zuster Aad in de ouderlijke woning. De gebroeders Van Seters waren een soort rustige krachtpatsers. Niet dat ze er mee te koop liepen, maar gewoon vragen bij het kopen van draadnagels of ze wel goed zijn en dan een vijfduimer beetpakken en even krom buigen en dan een beetje lachend weer teruggeven ... De broers Reinier, Leen en Piet waren bijzonder gewaardeerde arbeidskrachten van de familie Stehouwer van de "Middenhoeve". Als zodanig werden ze op 29 april 1964, to en dit bedrijf ook "op z'n 1aatste benen liep", koninklijk onderscheiden: Reinier en Leendert kregen zilver voor respectievelijk achtenvijftig en vijftig jaar trouwe dienst. Piet had er nog "maar" vijfenveertig jaar op zitten en kreeg brons. Burgemeester Aschoff prees de grote plichtsbetrachting van de drie gebroeders en Arie Stehouwer memoreerde die trouw aan drie generaties Stehouwer, dit onderstrepend met enveloppen met inhoud.

29. Daar komt dan juist de oude Willem van Oudheusden met zijn hondje aan wandelen in het middagzonnetje. Wat een heerlijke landelijke rust aan de Graskade, waar alleen wat "bedienend" verkeer kwam, zodat je gerust midden op de straat kon wandelen. Van Oudheusden was getrouwd met Geertje Pols, een zuster van onder anderen Jaap en Ai Pols (van de straat). Ook de rust van deze oude mensen zou worden verstoord door de oprukkende draglines, bulldozers enzovoort. Ze moesten "oprijzen" uit Graskade 5 en kregen het huis Wilhelminastraat 6 toegewezen. Acht kinderen vormden het keurige gezin Van Oudheusden, te weten: Jan, Adrianus, Jans, Teun, Johan, Wim, Arie en Eva. Hun gouden bruiloft hebben ze in 1958 vanhieruit gevierd in "Het Centrum". Ze mochten op 22 juli 1968 ook hun zestigjarige bruiloft nog vieren in het jeugdhuis "Bomendijk". Vader Van Oudheusden overleed op 14 september 1969 op zesentachtigjarige leeftijd. Moeder overleefde hem bijna vier jaar en is op 7 augustus 1973 op achtentachtigjarige leeftijd heengegaan. Johan, afgekort "Han", is als enige thuis gebleven en woont nu nog in de Wilhelminastraat. De zeven getrouwde kinderen wonen ook in Rozenburg. De meesten hebben om moeten schakelen van landbouw naar industrie, maar ook dat is iets wat lukt, zeker als je "van jongsaf" hebt geleerd "aan te pakken".

30. Graskade 7, herkenbaar aan de druivenkas en de begroeide voorgevel. Tot het bittere einde heeft hier Janus (A.J.) van Oudenaarden gewoond. Vanaf 1951, toen zijn moeder overleed, aIleen of weI eens een poosje met een huishoudster. Vader Maarten van Oudenaarden - in zijn tijd een van de weinige Rozenburgers met een baard - was in 1946 op zesenzeventigjarige leeftijd overleden. Ook moeder werd zesenzeventig, zij was namelijk vijf jaar jonger dan haar man. Ze hadden vijf kinderen, en weI een doehter, Cornelia, die getrouwd is geweest met Kees Kleijwegt van de Krabbe, en vier zoons, Abraham, Govert, Nelis en Adrianus. Govert en Nelis zijn ook overleden. Adrianus bleef ongetrouwd, maar was desondanks een bekend figuur en dat is hij nog! Bij zijn werkgever stond hij hoog aangesehreven, vooral als aardappelseleeteur. Ais zodanig was hij ook buiten Rozenburg bekend om zijn kennis van de rassenvariaties. Ais lid van D.D.I. werd hij in 1975 met zilver onderseheiden voor veertig jaar trouw aan Rozenburgs Harmonie. "AIs ik het iemand gun", zei voorzitter Cor van' t Hof toen, "dan is het Janus weI! " Maar... Janus heeft nog veel meer in zijn mars, gaat u maar mee ...

31. Dan moeten we nu weI naar de Laan van Nieuw Blankenburg 38, waar Janus sedert zijn gedwongen vertrek een mooie ruime woning kreeg toegewezen. Want een grote woning heeft hij gewoon nodig om zijn hobby uit te leven. Op dit moment moet ik zelfs hobby's zeggen ... Al aan de Graskade begon Janus met het vervaardigen van allerlei kunstzinnige figuren, be trekking hebbend op het agrarisch verleden van Rozenburg. Uit allerlei vrij waardeloos materiaal, meestal afkomstig van oude werktuigen, ook bouten, spijkers, hoefijzers, maaibalken, zeven, kortom alles waar hij maar iets van kon gebruiken, maakte hij kunststukjes waar hij iedereen verstomd van deed staan. In dit korte bestek is het onmogelijk alles precies te omschrijven, Als u deze foto bekijkt dan ziet u in het raamkozijn de polderwerker met zijn kruiwagen, op tafel de boer met zijn staartploeg, de maaiende en de zijn zicht harende arbeider, man en vrouw met kind, vluchtend voor de industrie. Ook in het mooie antieke muurkastje ziet u een aantal van die prachtige figuren, Intussen is Janus nu begonnen met een tweede hobby, te weten schilderen. Inmiddels hangen er minstens vijfentwintig schilderstukken aan de wand, allen betrekking hebbend op Rozenburgs verleden. Daarnaast is hij ook nog een verdienstelijk amateur-fotograaf. Over Janus kom je niet uitgepraat.

32. Deze foto nam A.J. van Oudenaarden vanaf een goede hoogte achter zijn woning aan de Graskade. In de onvergetelijke rampnacht van zondag 1 februari 1953 was de zee op vele plaatsen door de dijken heengebruld en had bezit genomen van de altijd zo vruchtbare Rozenburgse akkers. Hier kijkt u over de Krabbe- en Graspolders, die in een immense zoutwatervlakte werden veranderd. In de verte ziet u de "Zuiderhoeve" met de arbeiderswoningen in het water. De goede kleigrond zou voor jaren van zijn structuur beroofd blijken, In deze polder, links van de Graskade, heeft de heer J.A.c. van Dorsser Martzn. (zie blauwe boekje tekst 50) zijn produkten verbouwd. De stralende 30ste september 1964 was hier nog een allerlaatste gloriedag voor de Rozenburgse landbouw. Die dag was er een landelijke demonstratiedag van spitmachines en eenen tweescharige wentelploegen achter tractoren. Honderden auto's kwamen naar het met vlaggen gemarkeerde terrein. Ret werd min of meer een grootscheeps afscheid van Rozenburg als agrarische gemeente. Ret zoute water werd in 1953 teruggedrongen en het land herstelde zich weer, maar tegen de opkomende industrie was geen kruid gewassen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek