Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

33. Het jongste huis aan de Graskade was in 1935 gebouwd in opdracht van Joh. Goedendorp Jzn. Hij trouwde dat jaar met Annetje v.d. Vliet Ldr. Goedendorp was een van de eerste Rozenburgse arbeiderszoons die naar de H.B.S. in Brielle ging, daartoe k1aar gestoomd door meester Ardon. Dat iemand door1eerde was op zich a1 een unicum in het Rozenburgse leven van toen, maar dat een gewone arbeiderszoon niet gelijk "het land in ging", daar werd over gepraat. Toch ging Goedendorp later ook het land in. Hij was onder meer opzichter bij de afdeling zaai- en pootgoed van de Vereniging tot Landverbetering. Het feit dat hij zeventien jaar in Rozenburgs gemeenteraad was vertegenwoordigd voor de c.H.U., was naast zijn opleiding ook te danken aan een helder inzicht en een bezonken oordeel in allerlei problemen. Toen wethouder A. Barendregt J.Azn. naar de Noordoostpolder moest vertrekken, volgde Goedendorp hem in 1959 als zodanig op tot de zittingsperiode in 1962 was verstreken. Nu werkt hij al zestien jaar bij Ketjen, de laatste zes jaar als administrateur-voorraadbeheerder-planner. Ook is hij diaken bij de Hervormde Gemeente. Dit huis is voor het werd gesloopt nog enkele jaren bewoond geweest door P. v.d. Hout Lzn.

34. Een van het aantal woningen dat als druppels water op elkaar leek aan de Graskade en wel nummer 9. Op afbeelding 68 van het eerste boekje zie je er ook drie achter elkaar, van A. Quak, G. van Seters en L. Voogt in de Bomendijk. Als we juist zijn ingelicht, zijn ze allemaal gebouwd tussen 1922 en 1928, tegen zeer scherpe prijzen. Eerst lagen de prijzen nog boven de f 3000,-, maar de gebraeders Spanjersberg moeten deze woning voor f 2800,- hebben gebouwd. Deze kostprijs was voor de spaarzame arbeider niet onoverkomelijk. Er was meestal nog een stukje grond bij voor de groente, dat was ook al weer voordeel. Bram van Oudenaarden, de oudste zoon uit het gezin van Maarten van Oudenaarden, over wie we het zojuist hebben gehad, liet deze woning even voorbij die van zijn vader bouwen. Hij trak erin met J aan Degeling. Op Rozenburg werd er dan bij gezegd: "Van Klaas van de ark", dan wist ieder wie er werd bedoeld. Bram en Jaan hebben een zoon en dat is natuurlijk ook een Maarten. Ongeveer veertien jaar heeft Bram van Oudenaarden op de "Landverbetering" gewerkt, daarna ging hij in vaste dienst bij Rijkswaterstaat en dat was een job waar velen min of meer jaloers op waren. Als boerenarbeider verdiende je meestal minder voor een grater aantal uren.

35. We zijn aangeland bij het laatste huis van het voorste bewoonde gedeelte van de Graskade en weI nummer 16, waarin het gezin van J ac. Oosterman heeft gewoond. Diens eerste vrouw is vrij jong overleden. Van de vier zoons, Simon, Aart, Herman en Cor, zijn de twee laatsten geemigreerd. Herman was de waaghals die bij de melkfabriek "De Hoop" op zijn kop in de schoorsteen ging staan (zie afbeelding 54 in het blauwe boekje). De zusters Janna en Mien zijn op wat latere leeftijd getrouwd. Vader Oosterman is later hertrouwd met een vrouw uit Maasland. Ook zijn tweede vrouw heeft Oosterman nog overleefd. Daarna heeft zijn oudste zoon Siem, getrouwd met de oudste dochter van Klaas Kleijwegt, Mien, de waning betrokken. De ouderlijke waning bood heel wat meer ruimte en mogelijkheden voor hun gezin dan het kleine huisje aan de Volgeriandsedijk, waar ze tot dan hadden gewoond. Het was van de veel op elkaar lijkende woningen aan de Graskade de grootste. Hier is te zien dat er een slaapkamer beneden was en onder een dak een voor die tijd vrij roy ale schuur. Ook van dit gezin zijn weer enkele kinderen geemigreerd, te weten zoon Herman en dochter Pietje. Het kwam in veel families voor,

36. Hoewe1 de Graskade door1iep tot nummer een, was de boerderij van Jan van der Kooy enke1e honderden meters voorbij Oosterman de 1aatste woning vanaf de Staa1diepsedijk. Van der Kooy trouwde op 1 mei 1908 met Trijntje Verboon uit Maasland. Hun gezin groeide uit tot twaalf kinderen: Ridder, Aaf, de twee1ing Bep en Arie, Marie, Jaap, Nanda, Piet, Annie, Pie, Wim en Truus. Ret gezin Van der Kooy was in de Gereformeerde Kerk een echt medelevend gezin. Vader Van der Kooy is ve1e jaren ouderling geweest en de kinderen waren trouwe leden van jonge1ingsen meisjesverenigingen, zangvereniging enzovoort. Dat betekende we11angs gedeeltelijk slechte en onverlichte wegen een slordige vijf kilometer fietsen door weer en wind. In 1949 overleed moeder Van der Kooy op drieenzestigjarige Ieeftijd , na ruim eenenveertig jaar trouwe zorg voor haar grate gezin. In 1952 trak vader Van der Kooy zich terug en nam Jaap, getrouwd met Bets Kleijwegt, het bedrijf over. Op de luchtfoto het bedrijf in zijn oorsprankelijke staat. Ret inzetje toont vader met jongste zoon Wim, in 1947 bezig een "jaar1ing" manieren te 1eren. Vijf kinderen, te weten Arie, Marie, Nanda, Wim en Truus, zijn geemigreerd. Van der Kooy over1eed op 29 juni 1966 op tweeentachtigjarige leeftijd. Ook Bep en Ridder zijn overleden. Van de twaa1f kinderen wonen er nog twee in Rozenburg, namelijk Annie, getrouwd met Kors Voogt, en Pie, getrouwd met Arie Groenewegen.

37. Deze schoolfoto is na 1 september 1930 genomen, want meester J. Kort1even werd op die datum hoofd van deze school. Keurig met de armen over elkaar ziet u, van links naar rechts, op de eerste rij banken: Grietje Oosterhof en Jaantje Voorberg, dan Eva van Oudheusden en Pie van der Kooy, Jan en Piet van Seters Adrzn., vervo1gens hun zus Co van Seters en Pita Westdijk Adrdr. en voor de meester Lena K1eijwegt. Op de tweede rij banken: Jaantje Heyboer en Annie Romers Jdr., Teun Quak Jzn. en Hannes Heyboer, Bertus Oosterhof en Kees Voorberg J.Jzn., Ne1 van Vliet Frdr. en Krijntje Westdijk Adrdr., Piet van der Kooy en Cor Oosterman en staande Wim van Oudheusden en Dirk Quak Azn. Op de derde rij banken: Arie van Oudheusden, dan Neeltje Romers Jdr. en Trinet van Vliet, verder Ina Moll en Jo van Eeke1en (t), Lena Quak en Cor van Seters Adrdr. en ten slotte, v66r juffrouw Jaapje Ooster1ee W.Jdr., Jaans van Eekelen en Annie van der Kooy. In december 1934 nam juffrouw Oosterlee afscheid in verband met haar huwelijk met de heer H. van Wijk. In 1936 werd meester Kortleven opgevo1gd door D. Roorda. Van dit "totaa1" wonen er in 1976 nog elf op hun geboortegrond.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek