Rozenburg in oude ansichten deel 3

Rozenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1702-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

38. Voor we afscheid van "de Ka" nemen, poseren hier de leerlingen van de Graskadeschool in 1942 of 1943. We beginnen bij de eerste rij banken langs de mum. Bank 1: Geertje en Mina van Seters Pdr., bank 2: Arie Groeneveld, Leen Breukel Jzn. en Henk Lievaart, bank 3: Arie Varekamp N.Wzn., Wim van Dorp en Maarten van Oudenaarden Abrzn., bank 4: Sjaan Boertje, Riet Versteeg en Anna Romers, achterste bank: (aehter witte strik) Jan Oosterlee C.Lzn. en Jan Groenewegen Gzn. Op de tweede rij, bank 1: Daan en Wim v.d. Vliet Dzn., Kees Roorda en Wim Boertje, bank 2: Piet Breukel Adzn., Adriaan van Eekelen en Jaap Quak Jzn., bank 3: Jopie Breukel Andrdr., Lenie van Dorp en Nel v.d. Vliet Ddr., bank 4: Wim Quak Adrzn., Jo van Oudenaarden Bzn. en Jas Oosterlee Mzn. De drie meisjes, elk in een bank, zijn Nora Groeneveld, Arendje Robbemond Ddr. en Grietje Roorda. Staande, van links naar reehts, op de eerste rij:

Adrie Roorda, Sina Oosterlee Mdr., Geri Oosterlee Cdr., Jan Groenewegen Dzn., Jaap v.d. Sar (t), Leen v.d. Vliet Dzn. (t), Leen Breukel Adzn., Jaap Boertje Andrzn., Jan Varekamp N.Wzn. en Jets Oosterlee. Op de aehterste rij: Wim v.d. Sar (t), Piet Oosterlee Czn., Jaap Groenewegen Gzn., juffrouw Molenaar, meester Roorda, Lina Breukel Addr., Lina Breukel Andrdr., Adrie Oosterman, Nel Boertje en Corrie Boertje.

39. Nu gaan we toch werkelijk de Graskade de rug toekeren. Dan staan we bij het huisje van Hadewij Groenewegen, die op 4 september 1879 werd geboren. Het huisje met het winkeltje, waar Hadewij woonde en als heel kleine zelfstandige toch in de crisistijd de kost voor zichzelf wist te verdienen. Bovendien was er nog een hele poos een dochtertje van haar overleden zuster (Neeltje) bij haar in huis. Het was Ans Marsman, die we op de eerste schoolfoto zagen. Neeltje was getrouwd geweest met Jacob Marsman, beiden waren reeds jong overleden en de drie kinderen, Jaap, Jan en Ans, werden bij familie ondergebracht. Dat winkeltje van Hadewij bevatte alles wat er in een normaal gezin werd gegeten, gedronken gerookt, gepruimd enzovoort. Het was aan de hele Staaldiepsedijk het enige winkeltje en ze had een grate familie en kennissenkring, zodat het voor die tijd aardig liep. In 1948 overleed zij, achtenzestig jaar oud. Na haar overlijden heeft M.P. Voogt, getrouwd met Pita Westdijk, het winkeltje nog voortgezet; dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Vervolgens trok Leen Degeling erin, dezelfde van afbeelding 48 uit het blauwe boekje (en bij V.D.I. afbeelding 72) en de laatste bewoner werd Jaap Pols J.A.Jzn.

40. Staaldiepsedijk 8; hoe meer afstand je neemt, hoe beter je iets gaat bekijken. Nu al de huizen al zo'n twaalf jaar geleden zijn gesloopt, besef je dat ze bijna allemaal eender waren, wat bouw en grootte betrof. De oorspronkelijke huisjes zijn aIleen in de loop der jaren door de opeenvolgende bewoners naar eigen smaak wat gemoderniseerd. Aan dit huis is dacht ik niet veel veranderd, maar de begroeiing eromheen heeft toch een eigen sfeer. In deze woning ontmoeten we J.A. (Hannes) van Pelt, een zoon van Piet van Pelt uit Staaldiepsedijk 16. Hij was getrouwd met Geertje Pols Wdr., van de Graspolderdijk. Het echtpaar Van Pelt kreeg drie kinderen, te wet en Annie, die is getrouwd met Jan de Jonge, chauffeur-monteur bij M.J. Lievaart, Willem, de bekende auto-uitdeuker en spuiter bij Bram de Jong, trouwde met Thea Viskil en woont in Rockanje, en de jongste dochter Corrie, die met Andre Verduin trouwde uit Maassluis, die nog een aantal jaren het doel van "Rozen burg" heeft verdedigd. Van Pelt, vroeger ook nog rietsnijder, behoorde later tot de vaste kern van werknemers bij Rijkswaterstaat. Mevrouw Van Pelt-Pols is in 1962 op tweeenvijftigjarige leeftijd overleden. Hij hertrouwde later met een zuster van zijn overleden vrouw, Mien Pols, die tot de afbraak een winkel had in het ouderlijk huis aan de Graspolderdijk.

41. Hier zijn we dan aangeland bij Staaldiepsedijk 6. Vroeger kon je rustig zeggen: "Hier wonen Ai Quak en Neel Rob", dan wist iedereen op Rozenburg wie er werden bedoeld. Officieel was het Arie Quak en Neeltje Robbemond, maar ja, weer zo'n "eilandse" gewoonte: Jo Ber, Jan Groen enzovoort. Arie Quak had dus een vrouw, twee kinderen en een tuinderij. Dirk en Lena hebben later ook volop meegewerkt in de tuin. Dat was zo in de crisisjaren, vrouw en kinderen werkten volop mee, je wist toch niet beter, dat hoorde er bij. Tussen zaaien of planten was er altijd weer onkruid te wieden aleer er kon worden geoogst. Eer de druiven tot mooie dauwig blauwe trossen waren gerijpt, was er allang tevoren wekenlang gekrent en ga zo maar door. .. Lena is bekend geworden doordat zij enkele boeken heeft geschreven en lerares handenarbeid werd. Dirk koos ook het tuindersvak, met's winters de spruitenteelt - om de helft - erbij, tot ook hij moest verdwijnen. Mevrouw Quak woont met Lena gezellig aan de Oranjelaan, want vader Quak is overleden.

42. Om een dak boven het hoofd te hebben, kozen Dirk Quak en Neeltje Romers Jacdr. in eerste instantie de hele Westerkerk. Dat was dus iets meer dan een gewoon dak, maar als opvolgers van het kostersechtpaar J. Goedendorp was het wel een prettige oplossing. Dat was op 18 oktober 1949. Intussen heb ik van Janus van Oudenaarden gehoord dat het eerste kostersechtpaar zijn grootouders waren, en wel opa Govert van Oudenaarden en oma Cornelia Hendrika Romers. Zij hebben het vierentwintig jaar volgehouden, dus tot 1928. Grootmoeder Van Oudenaarden staat ook op de laatste foto in het blauwe boekje. Dirk en Neeltje hebben tot 31 maart 1954 "gekosterd", want intussen was er een nieuw huis gebouwd in de tuin van vader Quak. Hier werd met een traditie gebroken, het was namelijk geen dijkhuis. Dat huis was, evenals de tweede openbare lagere school, aan de rechter kant van de Staaldiepsedijk op maaiveldhoogte gebouwd, verder hing alles tegen de dijk, v66r de sloot. Hun huis was eenvoudig, maar degelijk gebouwd en functioneel ingericht. Luxe was niet nodig, het had toch al veel meer comfort dan de dijkhuisjes, Toch heeft deze woning er maar elf jaar gestaan, zij werd het zoveelste offer op het altaar van de industrie.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek