Rozenburg in oude ansichten deel 4

Rozenburg in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1703-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

TENGELEIDE

Al lOU ik er mee willen stoppen, het is me als het ware onmogelijk geworden. Dat is me tijdens het bezig zijn met dit vierde deeltje meer dan ooit duidelijk geworden. De gretigheid waarmee de boekjes worden gekocht en de gesprekken erover, benadrukken telkens weer dat ik, zo lang ik leef en gezondheid mag ontvangen, hier een taak heb voor u allen.

In feite kan ik geen huis meer overslaan en nu de boekjes dubbeldik zijn geworden, moet dat ook in de tekst doorwerken. Want de toto's beslaan nu een pagina en komen beter tot hun recht, maar er is ook een pagina voor de tekst... Daardoor moet er veel meer worden nagelezen en moeten er ook vee I meer gesprekken worden gevoerd. Dan ben ik in werkelijkheid helemaal bij het gezin of de gezinnen die in het betreffende huis hebben gewoond. Dan blijkt telkens opnieuw hoe men het verleden, op deze manier vastgelegd, ook werkelijk vast wil houden. De oorzaak ook dat deze boekjes, over het Rozenburg van toen, waar we allen onze eigen herinneringen aan hebben, door heel Nederland en ver over de grenzen, waar maar Rozenburgers zijn neergestreken, worden gelezen en bekeken.

Hartelijk dank voor alle informatie tijdens de gesprekken verkregen, ook nu weer hartelijk dank voor de vele beschikbaar gestelde foto's.

Hartelijk dank, dokter Akkerhuis, voor uw uit het hart gegrepen voorwoord. Het heeft mij aan het denken gezet en de vraag kwam boven: "Ben ik ook aan het romantiseren? " Misschien een enkele keer wel, maar mag het alstublieft? Ik zal het toch moe ten brengen als Rozenburgse jongen, brengen in eigen woorden, gewoon zoals ik ben.

Daarom wil ik het ook nog laten doorklinken, zoals ik het reeds in 1956 heb neergeschreven:

VOORWOORD

Zou er weleens een week voorbijgaan, dat ik niet aan het "eiland" Rozenburg denk? Ik geloof het niet. Je vraagt jezelf dan af hoe dat komt. Is het de eerste liefde, waarvan je het beeld zo graag vast wilt houden? Verfraaien we het verleden soms en vermoffelen we de minder aangename ervaringen, zodat we aIleen de versierde herinneringen aan ons voorbij laten trekken? Van beide zal weI iets waar zijn.

Het valt echter niet te ontkennen, dat Rozenburg destijds een sfeervol eiland was, waar we van 1941 tot 1954 met plezier hebben gewoond en gewerkt. Het is waar, alles was nog tamelijk primitief. De wegen waren srnal en soms door vele hekken versperd. We dronken het water uit de regen put en leerden hiermee zuinig omgaan. Riolering was er niet en het bezit van een septictank was een statussymbool. Maar ondanks deze kleine moeiten van het leven, was het toch de moeite waard om daar te leven.

Rozenburg, 'k heb je lief, ondanks het feit, dat op een nieuwjaarsmorgen een grana at in ons huis ontplofte en eens een onverwachte stormvloed de dijk beukte, waardoor hij bezweek. Rozenburg, 'k heb je lief, want je was en je blijft de geboorteplaats van onze directe "nakomelingen". Rozenburg, ik had je lief om je nijvere en syrnpathieke bevolking, jouw huizen tussen 't groen, het vee, de boerderijen ...

Veel genoegen, wanneer u in zoete mijmering verzonken, deze ansichten, beladen met herinneringen, van tijd tot tijd bekijkt.

D. Akkerhuis, Noordwijk

Koninginnelaan 24, nadat de garage tot wachtkamer was" omgebouwd.

1. Het jaar 1977 is het jubileumjaar van Rozenburgs Mannenkoor, dat in maart 1927 werd opgericht en dus een halve eeuw bestaat. In het derde boekje heb ik de oudste foto (afbeelding 67) laten plaatsen, maar in de loop der jaren zijn er nog heel wat meer foto's gemaakt en daarom hier nog een foto, die, als mijn informaties juist zijn, dateert van 1937. De opname werd gemaakt tijdens een concours dat in Maasland werd gehouden, waar een eerste prijs in de tweede afdeling werd behaald met 348 punten.

Van links naar rechts, op de bovenste rij: Adam Varekamp Azn., Gerrit Kerkhof Mzn., Arie Kerkhof J.Wzn., Gerrit Degeling Nzn. t, Jaap van Baalen Pzn., A.J. van Ham, Jan Bergwerff en Aldert Bergwerff. De negen volgende personen zijn: Abram van Santen t, Piet Varekamp, Bruin Noordam, K.N. van Staalduinen, L.J. van Dam Pzn., Klaas van Vliet Hzn., Aart Bergwerff, Rien van Vliet Hzn. en Kees Bestebroer. Zittend: Reijer van Gaalen t, Jaap de Jong, N. v.d. Berg t, dirigent W.J. van Santwijk (vanaf 1929 tot het mannenkoor op non-actief ging in de oorlogsjaren), Abram Visser t, Niek van Gaalen en A.L. Noordermeer. De drie voorop: Arie van Bart Visser, Leen Degeling en Daan Weeda t.

Als het 1937 is, dan zijn de jongste leden Arie Visser en Leen Degeling hier beiden zestien jaar. Daniel Weeda, die dit jaar op negenenvijftigjarige leeftijd in Californie is overleden, zal hier negentien jaar zijn geweest. Het rnannenkoor telt op deze foto zesentwintig leden, vier minder dan op de boven aangehaalde foto. Gaje dan vergelijken, dan ontdek je dat er van de leden van 1928 maar een gedeelte op deze foto voorkomt. November 1977 is het aantal leden de honderd gepasseerd, hetgeen wel een enorm verschil is. Het is dan ook een echtjubileumjaar geworden met het jubileumconcert van 8 oktober in Rozenburgs "Nieuwe Schans". De uitgegeven grammofoonplaat klinkt in vele Rozenburgse woningen en ... erbuiten!

2. Voor de bewoners van de vroegere Staaldiepsedijk was de Brielse Maas een natuurlijk gegeven dat er helemaal bijhoorde. In de loop der jaren hebben de bewoners de "Middenplaat" boven water zien komen en zien groeien. Een mooi voorbeeld hoe Rozenburg door de eeuwen heen is aangeslibt, van plaat tot plaat en van polder tot polder. Na verloop van jaren werd de "Middenplaat" beplant en werd het een mooi eilandje in de Brielse Maas. Ook voor de leden van de watersportvereniging "Rozenburg" had deze plaat haar eigen bekoring. De natuur is wonderlijk mooi en dat kwam ook hier uit in de wild- en vogelstand. Je kunt je dan nog afvragen of de eerste hazen en konijnen hier zijn uitgezet. Ret is immers bekend, dat deze dieren ook behoorlijk kunnen zwemmen. Maar, ook in de wild stand dreigt altijd overbevolking en dan is het harde noodzaak dat er een dee I wordt afgeschoten om het op peil te houden. Terwijl de jachtheren nog even napraten, hier op de "Middenplaat", poseren de drijvers bij de afgeschoten dieren, die weI met de jachtbuit werden omschreven. Bij de fazanten, hazen en konijnen, geheel rechts, Wim Boertje en links Jan van Leen Luydendijk (zie afbeelding 43 in het derde boekje). De twee met pet zijn de broers Adriaan en Jaap Quak. Adriaan Quak, bekend van het Veerhuis (afbeelding 65 in het blauwe boekje), was ook organist in de christelijk gereformeerde kerk te Rozenburg. Met dit beeld willen we de Staaldiepsedijk gaan verla ten om onze weg door het Rozenburg van vroeger te vervolgen via de Graspolderdijk. Ret Staaldiep is verdwenen, Coppelstock is historie, Rozenburg wordt omgeploegd ...

3. Een stukje historie over het Brielse veer willen we u niet onthouden. Door de jaren heen was dit veer, zeker voor de mensen van de Brielse Heuvel, een begrip, want alles wat erheen ging of eraf kwam passeerde je deur. Op vrijdag 27 februari 1925 werd de verpachting gehouden van de bediening van het veer Brielle-Rozenburg, De laagste inschrijver was de N.V. Schroefstoomonderneming "Mercurii.is", waar de heer K. Kraak directeur was, voor f 6.825,- per jaar. "De termijn duurt van 1 Mei 1925 tot 31 December 1928. Het eindigen valt samen met den afloop der veerverpachting Maass1uis-Rozenburg". Voor de gemeente Brielle is de verpachting een strop. De bestaande overeenkomst met de heer Van der Ham, die een motorbootje exploiteert, brengtjaarlijks f 1.510,- in de gemeentekas. Nu zal Brielle ongeveer f 7.000,- uit zijn kas moeten bijbetalen. Vermoedelijk zal wel een smeekbede aan de Provincie en het Rijk worden gericht... Voorschriften: De boot moet minimaal22 m. lang en 6 m. breed zijn, bii een diepgang van 1. 60 m. Max. belasting 19 ton. Zi] mag tegelijk vervoeren een beladen vrachtautomobiel, max. 5000 kg., een 16 persoons automobiel, 15 stuks hoornvee en 50 passagiers met bagage. De vaart begint om 5 uur 's morgens van Brielle en eindigt 's avonds om 10.45 uur. Alteen des winters begint de dienst des morgens ten zes ure. Elk half of heel uur vertrekt men van Brielle en een kwartier daarna weer van Rozenburg. De dienst is aldus geheel ingericht volgens de bestaande regeling bii het veer Maassluis-Rozenburg. Het tarief is vastgesteld op 15 cent per enkele reis. Dagretourkaarten voor personen 25 cent, voor rijwielen 5 cent ... Later zouden de afvaarten van Rozenburg op de hele en halve uren p1aatsvinden om het gejakker van auto's en motorfietsen via de wegen naar het veer over Rozenburg te bestrijden, vooral de toe stand aan de Zanddijk werd levensgevaarlijk genoemd. En gelukkig voor Brielle was Oostvoome bereid f 1.000,- per jaar bij te dragen in de hoge kosten!

4. Eigenlijk is dit een "lOekplaatje". Deze foto is genomen bij de school aan de Graskade, waar meester Berkman vanaf de opening op 1 april 1912 tot 1 januari 1916 hoofd is geweest. Ik heb een aantalleerlingen van toen deze foto laten zien, maar niemand wist zich te herinneren wanneer dit is geweest. Het is duidelijk dat het koninginnedag is, als je de sjerpen en feestelijke kleding van die tijd ziet. Het is me ook niet gelukt om aIle leerlingen te achterhalen, maar weI een behoorlijk aantal, van wie er ook nog veel in leven zijn. Door de plaatsing in dit boekje bestaat de mogelijkheid dat weer anderen zichzelf ontdekken en het gewoon leuk is om dan tegen elkaar te kunnen zeggen: "He, dat moet jij zijn! " En als er de kans in zit dat enkele oud-Ieerlingen bij elkaar gaan zitten en ze aIlemaal ontdekken, kan ik mogelijk weer in Nieuw Rozenburg publiceren wie het aIlemaal zijn. Met vereende krachten zijn op deze foto ontdekt: Catrien van Seters, Ida Bergwerff, Jozina Mol, Annekee Romers, Jo Varekamp, Betje Bergwerff, Antje van Vliet, Cor Korpershoek, Neeltje van Vliet, Cor de Jonge, Kee Qualm, Mijntje Kleijwegt, Neel Qualm, Bets Varekamp, Mien van Vliet, Jannetje Mol, Nel Westdijk, Ka en Koosje van Dijk, Jan en Krijn Pols en zus Jans Pols, Maartje Breukel, Lena de Jong, Leentje van Vliet, Mien Westdijk, Lijntje Mol, Wim van Vliet, Cor van Dijk, Piet Mol, Wim Qualm, Piet van Seters, Willem Varekamp, Jan Westdijk, Geertje Mol, Geertje Pols, Dries Breukel en Leen van Dijk. Mevrouw Verdoorn, Wilhelminastraat 16, vermoedde dat de foto genomen is bij de herdenking van Nederlands honderdjarige onafhankelijkheid in 1913. Er is ook nag een andere gedachte naar voren gebracht, te weten dat deze foto in of na 1916 gemaakt lOU kunnen zijn en dat er leerlingen van meester Berkman - met zijn onafscheidelijke garibaldi op, boven in het midden - van beide scholen op voor zouden komen. Hoe dan ook, deze foto hoort helemaal bij de omgeving die we nu allereerst gaan verkennen en toont zoveel gezichten die we straks tegenkomen, dat het mijns inziens de moeite waard is ermee te openen. Prettig zoeken gewenst aan allen die hier op voorkomen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek