Rozenburg in oude ansichten deel 4

Rozenburg in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1703-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

5. Het is april 1966 als ik nog voor het laatst deze foto maak bij de .viersprong" Volgerweg, Staaldiepsedijk, Graspolderdijk en Volgerlandsedijk. Op de Graspolderdijk rijdt de vrachtwagen, van links kwam je uit de Volgerweg en rechts ging je de Staaldiepsedijk of in de volksmond de Brielse Heuvel op. Recht tegenover de Graspolderdijk moet u zich even de Volgerlandsedijk voor de geest halen. U wilt wel even naar afbeelding 49 in deel drie kijken, dan weet u weer precies waar we zijn gebleven. Op deze foto is weer duidelijk te zien hoe de wegen in het verleden op de waterkerende dijken werden aangelegd. Het hoogteverschil wordt hier duidelijk gemarkeerd door de omhoog lopende bocht naar de Graspolderdijk. De Volgerweg lag namelijk op maaiveldhoogte, terwijl de wegen zich hier vandaan verder slingerden op de waterkerende dijken. Rozenburg was hier op zijn smalst, want de Graspolderdijk begon bij de Nieuwe Waterweg, terwijl het Brielse Meer, de vroegere Brielse Maas, langs het rechte einde van de Volgerlandsedijk stroomde. In het oksel van de waterkerende dijken Graspolderdijk en Staaldiepsedijk, vlak voor de huisjes links, was een met gras begroeide put. Deze put werd onder meer benut door U.D.I. als er in deze buurt een concert "aan huis" werd gebracht. Verder naar links stonden de huizen van gezusters en Leen Luyendijk, die u terugvindt op afbeelding 43 van het derde deeltje. Hopelijk bent u zo voldoende georienteerd om te weten waar we waren gebleven, zo niet, dan verwijs ik u naar afbeelding 52 in het genoemde boekje, dan weet u dat we nu de Graspolderdijk opgaan en vervolgen. Op deze foto is de chaos compleet, want naast de mine van de "straat van Jaap Pols" mist u ook de huizen Graspolderdijk 18, 19, 20, 21, 22 en 28, die op dat moment alle reeds waren gesloopt. U krijgt ze natuurlijk wel te zien, want die foto's had ik al in 1965 gemaakt. Gaat u maar mee ...

6. Nee, dit ongeveer veertig jaar oude plaatje, hoe matig ook van kwaliteit, kan ik niet laten schieten. De put voor de huisjes van Door van den Beemt en Klaas de Kriek was een soort zaterdagavondsoos. De zaterdagavondsfeer ligt er dan ook duimendik bovenop. Echt de .Jclapbank" voor deze buurt. Bijna allen hebben de "stroppen" om, een aantal heeft zelfs al schoenen aan, maar let vooral op de nieuwe of wit geschuurde klompen. De petten vierden nog hoogtij, maar er zijn ook enkele hoeden te ontdekken. Als je een mooi pak had en je was nog zuinig ook, werd er een schone witte zakdoek onder je achterwerk gelegd. Op z'n Rozenburgs: "Je lee een zaddoek onder je kont." Hier werden dan de nieuwtjes uitgewisseld, maar ook de streken uitgebroed. Het verhaal van de melkkros van "J apie Oosterlee", die uit elkaar werd gehaald en op het dak van de tegen de Volgerlandsedijk aangebouwde stal geplaatst. Op het dak werden de wielen er weer aangezet en ook de melkbussen werden er weer ingeplaatst, zodat het hele spul de andere morgen kant en klaar op het dak stond. Dat gebeurde uiteraard met vereende krachten en zo stil mogelijk. En dan de gans die bij Kors Lievaart door de schoorsteen werd gegooid. Er werden "gak" geluiden gemaakt en er werd een schot gehoord. In huis bij "rooie" Kors zat Jaap de Beer te .vastelavenden'' om te observeren hoe het gezin Lievaart zou reageren als de gans, door de jongens in de schoorsteen gestopt, naar beneden plofte. Als u meer sterke verhalen wilt horen, dan moet je bij de jongens uit "De Heul" zijn. Hier in de put zitten ze dan, het is alleen de vraag wie? "Je ken het haast nie zien van al die rotpetten", zei er een spontaan. Die petten geven ook nog de nodige schaduw en dat is bij een foto vervelend. Geheel links vermoedelijk een van de zoons van Gerbrand van Dijk. Liggend met de rug naar de fotograaf is Ai Pols en dan met hoed Door van den Beemt. Vooraan, liggend, Daan van der Vliet en verder onder anderen Wim, Freek en Bart van Dijk, vermoedelijk ook Eduard Pols en Gerrit van der Vliet. Verschillende namen werden nog genoemd, maar of er ook een Van Seters, een Van Oudheusden of een Breukel bij zit, het is er niet uitgekomen en zo wordt dit sfeerplaatje dan ook een zoekplaatje. De meisjes, een zittend en twee staande, zijn door niemand herkend.

7. De huisjes die op atbeelding 5 te zien waren, bekijken we even wat dichterbij. Dan valt meteen op, dat ze in dezelfde stijl zijn gebouwd als de vele woninkjes die langs de Staaldiepsedijk stonden. Ze zuilen zeker ook van dezelfde tijd dateren en stonden nagenoeg op een lijn. Daar de Staaldiepsedijk hier een bocht maakte en deze huisjes dichter bij de Graspolderdijk stonden, waren ze genummerd Graspolderdijk 30 en 32. In het voorste gedeelte, nummer 30, woonde het gezin van Theodorus ("Door") v.d. Beemt. Door was getrouwd met Adriana Kik. Zij hebben een dochter, Aagje, en twee zoons, Marinus en Paulus. Op z'n Rozenburgs: .Rienus en Pauw". Vader Door is oorsprankelijk afkomstig uit Etten-Leur en moeder lana uit Oude Tonge. Ze vonden elkaar in de vraegere Scheurpolder, waar ze beiden werk hadden gevonden. In de crisistijd begon Door een klein landbouwbedrijf bij deze woning, dat hij na de oorlog met hulp van Rienus uitbreidde met de aanverwante tak van loonsproeier. Tot het definitieve einde in 1965 woonden ze hier, waarna er een nieuwe, geriefelijke woning aan de Molenweg 121 werd gebouwd. In het achterste gedeelte, met huisnummer 32 woonde vroeger Klaas van Baalen, bij ouderen beter bekend als Klaas de Kriek. Vanaf 1946 woonde daar Leendert Breukel met zijn dochter Maartje. Ze zijn hier gaan wonen, toen de jongste zoon van het gezin, Johan, in juli van dat jaar trouwde met Pleuntje Vreugdenhil. Vader Breukel werd hier, op nummer 32, in 1870 geboren en liet het bedrijf op zesenzeventigjarige leeftijd aan zijn zoon over. Dat eenmansbedrijf]e was vlakbij; we komen het zo meteen tegen om u wat meer te vertellen over de familie Breukel. Toen Leendert Breukel op 20 juli 1959 op negenentachtigjarige 1eeftijd overleed, ging Maartje na een jaar de huishouding van haar braer Adam besturen, waarna de tweede zoon van Adam, Piet, hier introk. Hij trouwde met Lenie Leeuwenburgh en heeft hier gewoond tot er voor hen een nieuwe woning - Ruygeplaat 3 - beschikbaar was.

8. In tegenstelling tot de meeste andere huizen was de woning Graspolderdijk 28 .Jtoog aan de dijk" gebouwd. Hier woonden vanaf hun huwelijksdag, in 1924, Jacob Romers en Elizabeth Pols, geboren respectievelijk op 4 februari 1896 en op 27 november 1898, tot 1947. Het gezin telde vier kinderen, van wie er nog drie in leven zijn. De oudste zoon, Maarten, is in 1947 op tweeentwintigjarige leeftijd overleden. De drie dochters, Annetje, Anna en Riet, hebben hier ook hun jeugd doorgebracht. Ant trouwde met de bekende "melkboer" Leen van Baalen. Anna werd kleuteronderwijzeres en trouwde later met Gerrit Kleijwegt Azn. Deze landbouwer moest ook van zijn bedrijf voor de oprukkende industrie en woont nu onder de rook van Zierikzee. De jongste dochter, Riet, trouwde met Siem van Siem van Vliet, die jong, op drieenveertigjarige leeftijd, op 22 februari 1971 overleed. Jacob Romers was jarenlang uitvoerder bij C.A. Qualm en Zn. en was een kundig man in zijn beroep. De ouderen weten nog weI dat hij beneden, in de bij dit huis aanwezige schuur, fietsen repareerde. Dat was dan in de avonduren, na een volledige dagtaak als een bescheiden bijverdienste bedoeld. In 1947 werd de woning verkocht aan "Manus", een afkorting van Hermanus de Bruin Wzn., getrouwd met de uit Klazienaveen in Drenthe afkomstige Sjoukje Berends. Toen zij in 1943 trouwden was er geen ander onderkomen dan de voetbalkeet van "R.V.V.". Daar de voetbalvereniging in de oorlog "plat" lag, was dat een - weinig geriefelijke - oplossing. Hier werden hun twee zoons Wim en Rien geboren, voor ze in 1946 voor elf maanden in een veertien meter lange woonark verbleven. In de loop van 1947 werd de woning van J ac. Romers aangekocht en daar werden de dochters Sjoukje en Ank geboren. Timmerman/uitvoerder De Bruin heeft aan deze voor Piet Breukel, de vader van de eerder genoemde Leendert Breukel, gebouwde woning heel veel verbouwd. Hij bouwde er onder meer aan de achterzijde een dakkapel van vier-en-een-halve meter breed op, die tachtig centimeter uit de gevel stak. Toen ook het gezin De Bruin in 1965 moest opkrassen, werd de woning Emmastraat 10 aangekocht, die alweer is gesloopt. Nu wonen ze al ruim twee jaar aan de Oranjelaan.

9. "Het winkeltje van Mien Pols", zo zal het voor de jongeren de historie ingaan, maar er zit nog een heel stuk geschiedenis voor. Vader Willem Pols, geboren op 28 juni 1879, zoon van Jan Pols en Jannetje de Zeeuw, trouwde op 25 mei 1905 met Cornelia Breukel, geboren op 11 augustus 1883 als dochter van Gerrit Breukel en Wilhelmina Rodenburg. Vanuit dit simpele begin groeide een waardig geslacht van tien kinderen. Van hen werden de eerste vier geboren in het kleine huisje van Klaas de Kriek. Toen kocht Willem Pols deze woning van vrouw Marsman, de moeder van de legendarische "Jaap de Beer", die daar onder andere klompen en "sjet" verkocht. In deze woning, Graspolderdijk 21, werden de volgende zes kinderen Pols geboren. "Ouds voor ouds": J annetje, Gerrit, Jan, Krijn, Geertje, Wilhelmina (Mien), Adriana Johanna (Jaan), Leendert, Leentje en Johanna Adriana (10). Van de tien kinderen zijn er drie overleden, namelijk Gerrit, Krijn en Geertje. Vader Pols had bij zijn huis ook nog een druivenkasje en was verder ook naast zijn dagelijks werk fietsenmaker voor de omwonenden. Hij overleed op 19 december 1964 op vijfentachtigjarige leeftijd, ruim twee jaar na zijn echtgenote, die op 11 december 1962 op negenenzeventigjarige leeftijd overleed. Het ernaast gebouwde winkeltje werd gedreven door een broer van Willem Pols, Arie Pols, geboren op 17 augustus 1873. Hij woonde na een moeilijke periode achttien jaar bij het gezin van zijn braer. V66r, in en na de oorlog was er in het kruidenierswinkeltje niet veel te koop. Orne Ai was heel voorzichtig met inkopen en in de oorlog was er niet veel, zodoende. Omstreeks 1950 (hij was toen al zevenenzeventig) nam nicht Mien de handel over. Er bleek welgeteld een waarde van f 625,- aan voorraad. Overbodig te zeggen dat er direct drastisch moest worden ingekocht om er een behoorlijke omzet uit te halen. Zestien jaar heeft Mien dit volgehouden, en wel tot de onttakeling van de Graspolderdijk volle dig was. Als een van de laatsten vertrok zij in december 1966 naar de nieuwe woning Ruysdaelstraat 30. Ze trouwde later met J.A. van Pelt van Staaldiepsedijk 8 (zie afbeelding 40 uit deel drie), de man van haar overleden zuster Geertje. Sedert april 1977 wonen zij nu geriefelijk in de bejaardenwoning Welgelegen 6.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek