Rozenburg in oude ansichten deel 4

Rozenburg in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1703-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

15. Als we de woning van Adr. van Seters van de andere kant bekijken, zien we dat er naderhand het een en ander aan verbouwd en bijgebouwd is. Boven werd er een stuk opgebouwd voor hun zieke dochter Willemina. Het gedeelte opzij is er later voor een van de ouders aangebouwd. Daardoor was het voor dubbele bewoning geschikt en is in juni 1951 dochter Ko, die met Cor van Bram Visser uit de Bomendijk was getrouwd, ook in dit ouderlijk huis komen wonen. Cor was van 30 april 1921 en zij trouwde op 13 maart 1945. Eerst woonden ze in de Zuidzij op .Jiet Hofje" en daarna in Blankenburg 6, naast de gezusters Koppert. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Wilhelmina Adriana, op 19 maart 1946, lanny, op 6 januari 1949, en Adrianus Abram, op 19 juli 1955. Cor was "van school af" tuindersknechtje bij Bart Lievaart in de Langeweg en ging later in het boerenwerk bij Jaap van Dorp. Daar op de "Neeltjes Hoeve" kwam hij ook in aanraking met het verzetswerk, dat daar een "eigen haard" had. Na de oorlog was hij ook daardoor nog enige tijd bij de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten). Tijdens de latere opbouw van Rotterdam werkte hij onder meer bij de Bouwmaatschappij Van Eesteren en was in die tijd onder andere werkzaam bij de bouw van het postkantoor en de Euromast. Weer later kwam hij dichter bij huis in het Botlekgebied, waar hij ook aan de opbouw van de Verolme-werf meewerkte. In 1964 ging hij definitief bij Ketjen-Carbon werken. Enkele jaren later zou de woning Graspolderdijk 22 met de grond gelijk gemaakt worden. Begin 1966 verhuisden zij naar de flat Ruygeplaat 120 en moeder Van Seters naar de bejaardenwoning Bernhardstraat 9. Naar menselijke berekeningen te vroeg, is Cor Visser op 13 mei 1973, nadat hij enkele weken tevoren in het ziekenhuis zijn tweeenvijftigste verjaardag had gevierd, overleden. Zijn vrouw woont sedert enkele jaren in de eengezinswoning Palet 5. Vader Van Seters is op 12 november 1945, zevenenzestig jaar oud, overleden. Moeder Van Seters is nog enkele jaren in "De Schutsluis" te Maassluis gaan wonen en is op 30 mei 1974, achtentachtig jaar oud, ingeslapen.

16. Een van de woningen "nieuwe stijl", zoals er na de oorlog 1914-1918 vele in Rozenburg werden gebouwd, onder meer aan de Graskade en de Bomendijk. Volgens de gegevens is deze woning, Graspolderdijk 20, in 1923 gebouwd in opdracht van Adam Quak, door metselaar Jan Varekamp en timmerman Jaap Barendregt. Adam Quak was uit de Rozenburgse familie Quak met de vele A's, die geboren en getogen zijn in het huisje Craspolderdijk 2, waar we straks ook langs komen. Even ter illustratie: vader was Arie Quak en van de vijf ZOOllS waren er drie A's, Arie, Adam en Arend, met tussen hen door Jan en Daan. Adam Quak, geboren op 15 maart 1892, trouwde op 4 mei 1921 in 's-Gravenzande met de daar op 14 januari 1895 geboren Jacoba Elisabeth Groenheide. Hun eerste woning was in de Vildersteeg -- later Prinsestraat - waar A.L. Noordermeer heeft gewoond (zie boekje 2, afbeelding 27). Hun enige zoon Arie werd op 2 april 1929 hier aan de Graspolderdijk geboren. Adam Quak werkte tot 1939 altijd op de "Landverbetering" en daarna nog ongeveer tien jaar bij Jaap van Dorp van de "Neeltjes Hoeve" (atbeelding 14 van boekje 3). Hij overleed betrekkelijk jong, op 5 juli 1949, op zevenenvijftigjarige leeftijd. Nog geen negen jaar later, op 23 januari 1958, overleed mevrouw Quak op drieenzestigjarige leeftijd. Arie was toen al verloofd met Jannetje Johanna Kwak uit Oostvoorne. Ongeveer negen maanden verbleef hij bij oom Arie en tante Neeltje, Staaldiepsedijk 6 (boekje 3, atbeelding41) om dan op 17 september 1958 te trouwen. In mei 1965 verhuisde het jonge echtpaar Quak met de hier intussen geboren twee ZOOllS naar de Alexander Verhuelstraat 71 in Brielle. Adam is intussen zeventien en Willem dertien jaar. Waar blijft de tijd ... Arie zelf werkt bij Rijkswaterstaat en is dus ook rijksambtenaar. Hij is altijd werkzaam aan de dam tussen Rozenburg en Oostvoorne, die vanaf 3 juli 1950 voorgoed het zoute water van de Noordzee uit het Brielse Meer weert.

17. Een soortgelijke woning die in 1924 werd gebouwd, ook door metselaar Jan Varekamp en timmerman J aap Barendregt. Het schi1derwerk aan deze woning werd verricht door Aart Quak. De tekenaar-ontwerper was Arend A. Quak van de Zandweg en de opdrachtgever Pieter Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen was op 26 augustus 1882 geboren in Zuidland, evenals zijn vrouw Sietje Bevaart, die op 23 mei 1883 het levenslicht zag. Op 19 oktober 1904 trouwden zij en het zou een van Rozenburgs oudste echtparen worden, want in 1969 vierden zij hun vijfenzestigjarige bruiloft. Na twaalf-en-een-half jaar in Zuidland kwam het gezin Nieuwenhuizen naar Rozenburg, omdat Nieuwenhuizen meende dat de vooruitzichten hier beter waren. Hij werkte vier jaar bij Kalis en daarna, tot april 1961, bij de familie Nicolaas Barendrecht, zowel bij de vader als bij de ZOOlls. Het gezin heeft zes kinderen geteld, te weten Cornelis, Gerrit, Pietertje, Antje, Leen en Arend. Gerrit is op zesentwintigjarige leeftijd overleden, het jongste zoontje werd slechts een half jaar oud. Toen ze vijfenzestig jaar waren getrouwd, telde het nageslacht vijftien kleinkinderen en drieentwintig achterkleinkinderen. In 1962 verhuisden ze naar de bejaardenwoning Beatrixstraat 12, omdat daar alles .Jekker" gelijkvloers was, want dat was aan de dijk niet altijd even gemakkelijk met het klimmen der jaren. Drie maanden na de vijfenzestigjarige bruiloft overleed Nieuwenhuizen op 29 januari 1970, ruim zevenentachtig jaar oud. Moeder Siet zou hem nog bijna acht jaar overleven; zij overleed op 23 oktober 1976 in de gezegende ouderdom van drieennegentig jaar en vijf maanden. De oudste zoon, Cornelis, - voor de Rozenburgers Kees - was al eerder dat jaar, namelijk op 24 april 1976, op eenenzeventigjarige leeftijd overleden. De woning Graspolderdijk 18 werd in 1961 verkocht aan Jaap Boertje Andrzn., die er tot de ontruiming in heeft gewoond.

18. Het was altijd een goede gewoonte een keer per jaar met de bejaarden te gaan rijden. In de oorlog en direct na de oorlog was dat onmogelijk doordat de benzine op de bon was en ook omdat er nog weinig auto's waren. Voor het eerst werd het weer gerealiseerd op 3 juli 1947 en om het wat het benzinegebruik betreft goedkoop te houden, ging de reis naar het natuurmonument "De Beer", dat velen nog nooit met eigen ogen hadden gezien. Temeer daar de mooiste plekjes werden opgezocht door de begeleiders. Zoals altijd ging het vervoer ook nu met particuliere auto's en het was de heer 1. Kuiper, die van het gezelschap deze foto heeft gemaakt op de Scheurpolder. De deelnemers moesten voor 1 januari 1870 geboren zijn, dus allen waren achtenzeventig jaar en ouder. Het is nu dertig jaar geleden en er is van hen niemand meer in leven. Toch staan er heel wat ouders of grootouders op!

Van links naar rechts, op de voorste rij: 1. P. v.d. Hout, 2. M. Karnaat-de Bruin, 3. P. Koornneef, 4. T. Kleijwegt-Varekamp, 5. C. Kleijwegt-Quak, 6. W. den Boer, 7. 1. Robbemond, 8. mevrouw v.d. Meer-Mol, 9. mevrouw Van Es-van Santen, 10. mevrouw Varekamp-van Balen en 11. G. Boertje. Het is niet goed mogelijk om allen precies aan te geven door de opstelling, maar er staan verder op: Willem van der Giessen, Qualm, C.J. v.d. Meer, A. Varekamp, H. Smits, C. Rietdijk, W. Rietdijk, Jrs. Poldervaart, C. v.d. Vliet, Th. v.d. Meer, S. Qualm, W. v.d. Sluis, L. v.d. Giessen, 10h. v.d. Hoeven, C. Quak, Adr. Bergwerff, Adr. Kleijwegt, Leen Kraak, Maarten Romers, lacob v.d. Vliet, W.F. de Ronde, A. v.d. Houwen en A.M. Pols. Er zijn er vijf of zes nog niet ontdekt, maar dat is wel aardig voor de mensen die een loep bezitten. Er staan heel wat bejaarden op die tussen de negentig en honderd jaar zijn geworden en twee die de honderd ruimschoots passeerden, te weten de heer W.F. de Ronde, die ruim honderd vijf werd, en de heer 10h. van der Hoeven, die bijna honderd vijf is geworden.

19. Het was maandag, dus wasdag, toen in 1936 deze foto van het "stamslot" van de familie Pols, Graspolderdijk 15, werd gemaakt. Hier begon Willem Pols met Elisabeth van Dijk toen zij trouwden op 18 oktober 1868. Willem Pols werd geboren op 25 oktober 1839 en zijn vrouw op 7 februari 1838. Oorspronkelijk was het huis met boerderij onder een dak, maar steeds weer werd er uitgebreid. Voor het bedrag van f 1.000,- werd de houten schuur er bijgebouwd, maar de schuur werd enkele malen betaald. In het contract was een jaarlijkse betaling opgenomen en verzuimd om te vermelden wanneer de betalingen gestaakt konden worden. Geheel rechts werd vrij van het huis een paardestal in de tuin gebouwd en geheellinks was weer een stenen schuur waar de kapwagen en de melkbrik en weer later de boerenwagen en het verdere landbouwgereedschap een plaats vonden. Onzichtbaar op deze foto was er ook aan de oostelijke kant nog een schuur bijgebouwd. Willem Pols en zijn vrouw kregen hier acht kinderen, achtereenvolgens: Arie Marinus (van Graspolderdijk 26), Geertje, Pieter, Cornelia (de vrouw van Piet van Dijk), Pietje (de vrouw van Ai van Gaalen; zie boekje 3, afbeelding 64), Jan Willem, Pleun en Frederik Bart. Toen stamvader Pols op 15 juli 1912 op tweeenzeventigjarige leeftijd overleed, zette de jongste zoon, Frederik Bart, toen dertig jaar en ongehuwd, het bedrijf voort. Moeder Pols werd vierentachtig jaar en overleed op 14 mei 1922, waarna Freek zich dan zonder huishoudster moest behelpen. Freek Pols ging 's avonds ook schieten bij de burgerwacht en daar zit nog een aardige anekdote in. Met sinterklaas werden er altijd speciale wedstrijden verschoten, met veel prijzen. Bij een prijsuitreiking was er ook een boterletter voor Leen Luyendijk bij, die al was vertrokken. "Die zal ik wei voor hem meenemen", zei Freek, die er vrij dichtbij woonde. Onderweg kreeg hij trek en dacht: "Laat ik een stukje proeven." Maar hij was te lekker, want eer hij thuis was, had hij de hele boterletter op. Vanaf 1962, toen Freek Pols op tachtigjarige leeftijd stopte, woonde hij bij zijn neef Jan Pols, die met een van zijn huishoudsters, Anna Legierse, was getrouwd, tot hij op 12 februari 1970 op achtentachtigjarige leeftijd overleed. Tot april 1965 woonde Ben Noordermeer, getrouwd met Lina Franke, nog op deze boerderij. Hij kreeg toen een bedrijf in Swifterbant toegewezen. Een Rozenburgse boerenzoon en een Zeeuwse boerendochter kregen een nieuw bedrijf in de Flevopolder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek