Rozenburg in oude ansichten deel 9

Rozenburg in oude ansichten deel 9

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3138-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 9'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

20. De akte van aanstelling van Cornelis Schilder tot buitengewoon agent van politie te Vlaardingen, regen een beloning van twintig cent per uur is gedateerd 5 januari 1907. Burgerneester Pruys zal in de volgende tien jaren nog driemaal zijn handtekening plaatsen als Schilder op 1 november 1914 tot agent 3de klasse, op 1 januari 1917 tot agent 2de klasse en op 21 december 1917 tot agent l ste klasse bevorderd wordt. Een snelle carriere dus, dank zij de waardering voor het kundige optreden van de jonge politieman. Het blijkt allemaai uit de officiele papieren en kranteknipsels die Lien Quak-Schilder mij op 4 februari 1985 meegeeft.

Cornelis Schilder werd op 10 maart 1881 in Vlaardinger-Ambacht geboren als zoon van Willem Schilder en Lijpje van Prooyen. Hij trouwde in 1907 met Annetje Lodewika van der Kroon. Zij werd op 10 augustus 1880 in Nieuwe Tonge geboren als dochter van Willem van der Kroon en Jannetje Maria Vreeswijk. Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren: Elizabeth Maria op 6 november 1907; Jannetje Lodewika op 22 januari 1909; Willem op 1 november 1911, overleden op 19 mei 1913; Wilhelmina op 8 maart 1914; Will em op 9 maart 1917, overleden op 18 mei 1917 en Lientje op 31 oktober 1922. Er bleven dus vier dochters in leven: Bets is getrouwd met Kors Degeling, Janne, soms ook Jans, met Leen Bergwerf', Mien met Huib Klinge en Lien met Teun Quak. Janne is 30 september 1977 op 68-jarige leeftijd overleden, AIleen Lien werd hier geboren, want in 1919 kwam Schilder naar Rozenburg.

Op 5 januari 1932 is het 25 jaar geleden dat Schilder zijn loopbaan begon (zie ook dee16, afb. 21) en op 1 december 1936 krijgt hij op 55-jarige leeftijd eervol onts1ag. Hij is daarna actief bij schoonzoon Kors Degeling, die een bodedienst op Rotterdam onderhoudt (zie deel 5, afb. 26) maar hij overleed op 61-jarige leeftijd op 9 juni 1942. Ieder die voor 1930 geboren is zal zich de imponerende "diender" die Schilder was weten te herinneren. Hij was met recht een politieman van de oude stempel, voor wie we ontzag hadden.

Nadat het oude huisie werd "bevorderd" tot distributielokaal, woonde de familie Schilder onder meer naast het Lokaal, op het Hofje en aan de Molenweg naast het Lokaa1 nr. 26, waar Jaantje van Dijk eerst woonde en later Leen Bergwerf, die er "Hier is het" op schilderde. Twaalf jaar he eft Lien met moeder samengewoond, na het overlijden van vader, voor een groot deel op de "Ouwestee" aan de Bomendijk. Op 13 april 1954 trouwt zij met Teun Quak Janz. en gaan ze met moeder aan de Vinkseweg nr. 5 wonen (foto rechts onder), waar Daan Bestebroer uitging, Op 24 april 1957 is moeder op 76-jarige leeftijd overleden. De foto links onder laat u moeder Schilder zien, foto's kijkend in 1956. Het werd de laatste foto van haar. Rechts boven: Schilder in z'n winterpak, want's zomers droeg hij een groen tenue. Dat is een foto van Us Koomneef. In 1958 verhuisden Teun en Lien naar Vlaardingen en sedert juli 1978 wonen ze weer in Rozenburg.

21. Het is 1985 a1s u de b1adzijden van dit negende deeltje onder ogen krijgt. Vijfenveertig jaar ge1eden vielen de Duitsers op de vroege morgen van vrijdag 10 mei 1940 op de meest bruta1e manier ons land binnen. Na vijf bange jaren kwam op 5 mei 1945 de bevrijding als een geschenk uit de hemel. Intussen is het elfde deel van de oorlogsdocumentatie van dr. L. de Jong verschenen, ve1e duizenden bladzijden vullend. In mijn bescheiden boekjes heb ik getracht de directe en indirecte Rozenburgse oorlogsslachtoffers in uw herinnering te p1aatsen. Ik realiseer mij dat je tenminste vijftig jaar moet zijn om er persoonlijke herinneringen aan te hebben. Maar, ook voor de jongeren is het goed te weten dat er zoveel bleed is vergoten voor onze vrijheid, De bevrijding van ons land was voor een groot dee1 te danken aan de geallieerde strijdkrachten. Op het Rozenburgs kerkhof zijn vier strijders voor de vrede in vreemde grond te ruste gelegd: een piloot en drie leden van de Enge1se marine. Ik heb de namen, de rangen, maar ook de data voor u overgeschreven zoals ze op de grafstenen zijn vermeld:

1. Per Ardua Ad. Astria Flying Officer P.J.H. ROWAN - Pilot Royal Air Force - 10 mei 1940.

2. Sub-Lieutenant (A) B.P. GRIGSON R.N. - H.M.S. "Kestrel" - 2nd July 1940 - age 23 - only son of Pawlet en Katleen Grigson of Feast Harling, Hall-Norfolk.

3. Sub-Lieutenant (A) FIL LEES R.N. - H.M.S. "Kestrel" - 2nd July 1940 - age 23 - Until He comes.

4. Lieutenant G. VILLIERS-TUTHILL R.N. - H.M.S. "Peregrine" - 31st August 1940 - age 26 - The Price of Empire.

De opschriften ziin sober, maar ook sprekend. Bij Grigson: enige zoon. Bij Lees: Totdat Hij komt. Bij Villiers: De prijs van het Britse rijk, Tien jaar geleden schreef ik in "Nieuw Rozenburg":

NA DER TIG JAAR VREDE ...

Ook Rozenburg kent z 'n lege plaatsen, Ook Rozenburg z 'n verborgen leed.

Ook Rozenburg heeft z 'n oorlogsgraven, Ook Rozenburg is 't ... dat vergeet ... Vergeet wie eens hun leven Zieten, Vergeet het leed dat nog steeds schrijnt. Vergeet dat bij 't ontloken lover

't Soldatengraf nooit meer verdwijnt ... 't Verdwijnt niet voor die achterbleven, 't Verdwijnt niet in de eenzaamheid.

't Verdwijnt niet voor de nabestaanden, Wier hart in deze dagen schreit ...

't Schreit om de man en vader,

't Schreit om een broer of zoon.

't Schreit soms om de naaste buren, De vrede is voor hen gewoon ... Gewoon is voor de velen welvaart, Gewoon de vriiheid nu beleefd. Gewoon die extra vrije dagen.

DANK ZIJ DE MAN DIE NIET MEER LEEFT!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek