Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Hezemans
Gemeente
:   Rucphen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2074-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Vanuit hetzelfde punt genomen, maar dan de fotocamera naar het westen gekeerd, zien we het andere deel van het dorp.

10. Kerk, raadhuis en woningen van Rucphen, vriendelijk gegroepeerd langs de "provinciale weg" in 1920. Zowel uit deze als oak uit verschillende andere foto's blijkt (zie de nummers 2, 7 en 11) dat meester Van Nispen oak als fotograaf zijn yak verstond en vooral dat hij van zijn dorp hield.

11. Het keimachien. In 1907 werd de kunstweg van St. Willebrord via Sprundel, Scherpenberg en Schiif naar de Belgische grens aangelegd door de wegenbouwfirma M. Vissers te Drunen voor de sam van f. 106.000,-. Camelis de Regt uit Sprundel was toen burgemeester. Voor het vervoer van de keien van Etten naar St. Willebrord gebruikte de aannemer een stoomwagen: een vreemd ding, want zo'n afgeladen wagen met keien bewoog zich voort zonder paard en zonder rails! De mensen noemde hem .Jiet keimachien",

Ruephen, }YfoJeneind

12. Het oostelijk eind van de huidige Raadhuisstraat heette vroeger Moleneind. Links op de voorgrond staat de woning van de molenaar Van de Reijt, Daarachter de waning van burgemeester Crusio en achter het volgend huis ziet men nag even de schoorsteen van de melkfabriek.

13. Ret raadhuis met een dorpszicht. De nieuwe kerk met ranke toren staat op de achtergrond. Beide werden in 1932 gebouwd, toen Josephus van Gaste1, geboren te Breda, pastoor in Rucphen was. Deze toren werd in de 1aatste were1doorlog opgeblazen. Nadien is hij wel herbouwd maar niet tot zijn oorspronkelijke hoogte. Zijn ranke schoonheid, waarmee hij vroeger boven het dorp uittorende, is he1aas ten dele verloren gegaan,

14. In 1880 werd de harmonie "Nederland en Oranie" opgerieht. Deze foto werd genomen voor het huis dat onlangs werd gesloopt voor de bouw van een nieuwe boerenleenbank. Gezeten zijn van links naar reehts: meester Raven, Peerke van Oosterboseh, Jan Sehrauwen, Jan Verpaalen, Geert Vos, meester Van Nispen, meester Gielen en A. v.d. Wildenberg. Op de tweede rij: Kees Sehrauwen, Marijn Sehrauwen, Hein van Oosterboseh, Piet Hoendervangers, Leon Verpaalen, Kees Konings, Walter van Oosterboseh, Marijn Gielen, Driekske van Kalmthout, Marijntje Braat, Janus v.d. Eeden en Sjaak Sehrauwen. Bovenste rij: Hugo Stroop, Janus Sehrauwen, Jan Sehrauwen, Giel van Kalmthout, Jan Palings, Marijn Verpaalen, Sjef Verpaalen, Willem van Oosterboseh, Arnold Stroop, Jan Stroop, Jan de Rooij, Wen Stroop en Kees van Dorst.

15. De korpsen, die deelnamen aan het muziekfestival in Rucphen rond 1930, trekken hier voorbij het raadhuis. Voorop zijn te herkennen: veldwachter Gulickx en opper De Feber. De smid, Mariin Stroop, draagt het vaandel. Van de bestuursleden, die voorop gaan, is meester Van Nispen ook goed herkenbaar.

SCHIJF

16. In 1882 werd de parochie Schijf gesticht, Het grondgebied van de parochie werd grotendeels gevorrnd uit dat van de parochie Rucphen. De eerste pastoor was P. van Leysen, tot dan kapelaan te Rucphen. Hij had zich bijzonder ingezet voor de oprichting van een eigen parochie in Schijf, In datzelfde jaar werd het eenvoudige kerkje gebouwd met de grote pastorie voor de som van rulm f. 10.000,-.

17. De "verhoudingen" tussen kerk en pastorie werden enigszins verbeterd toen in 1915 het kerkje werd vergroot en er een toren werd bijgebouwd. Petrus van Eekelen, geboren te Wouw, was toen pastoor in Schijf, Pas goed werden de bouwkundige verhoudingen rechtgetrokken door de bouw van de huidige kerk, zij het dat de traditione1e gerichtheid van de kerkgebouwen op het oosten moest worden verlaten. De kerk werd nu naar het noorden gekeerd. Architect was ir. Sturm in Roosendaal en de bouw yond plaats in 1939, toen P. Timmermans pastoor in Schijf was.

18. Bij het vredesfeest in 1918 werd dit plaatie gemaakt. Op de tilbury zit Guust Bastaensen met twee commiezen waarvan er een als vrouw is verkleed. Voor het span staat de veld wachter Frans Dingenouts met naast hem Naantie van Overveld en dan Anna Oostvogels, Jan Mathiissen (met strohoed) en Sjo Mathijssen. Achter hen staan Janus Bastiaansen, Willem Vergouwen en nog een tweetal personen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek