Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Hezemans
Gemeente
:   Rucphen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2074-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Op deze dorpsfoto ziet men het eerste poststation in Schijf. Het was gevestigd in de particuliere woning met witte gevel van Antoon van Overveld. Daarnaast staat het oude pand van Jac. van Gastel en daarachter ziet men nog net de gevel van de oude school. Thans staat daar het gemeenschapshuis "Den Berg".

20. De fanfare "Kunst Na Arbeid" werd in Schijf opgericht in het begin der jaren dertig door Antoon van Overveld, Sjaak van Gastel en Piet Castelijn. Hier staat het gezelschap voor het eerst aangetreden onder leiding van dirigent Maas. Uiterst links, met hoed, staat Antoon van Overveld. Op de eerste rij staat Jan Heesterrnans met de grate trom en verder zijn herkenbaar Piet Goorden, Cyril en Gaston van Overveld, Sjaak Struijs en Peer van Gastel.

21. Een paar jaar later nam de fanfare "Kunst Na Arbeid", met voorop haar voorzitter Antoon van Overveld, deel aan het defile op koninginnedag langs het paleis Soestdijk. Het was een tegenbezoek van het dorp Schijf aan koningin Wilhelmina en het prinselijk paar, die het jaar daarvoor, tiidens de grate legeroefeningen rand Rucphen, een bezoek aan Schijf had den gebracht.

SPRUNDEL

22. In 1789, tijdens het pastoraat van Th. de Vet, geboren te Breda, konden de katholieken in Sprundel hun kerk voor f. 4.500,- terugkopen van de protestanten. Bovenstaande prent uit 1790, getekend door Verrijk, toont duidelijk het verval en de verlatenheid van de kerk. AIleen de toren staat er nog ongeschonden bij.

23. Deze foto, van ruim een eeuw later, toont de kerk die in 1922 werd gebouwd ter vervanging van de oude kruiskerk. Marinus Gouverneur, geboren te Hoeven, was toen pastoor in Sprundel. Gelukkig is bij deze nieuwbouw de oude toren uit 1500 behouden gebleven (men had geen geld genoeg om een grate nieuwe toren te bouwen! ). Tijdens het pastoraat van Leo van Mierlo, Bredanaar van geboorte, kon de toren in 1957 worden gerestaureerd en werd hij opgenomen op de zogenaamde monumentenlijst.

R..K. Kerk te Sprundel voor de Parodrie van den H. Johannes den Deeper

24. De kerk werd gebouwd door Camelis Schaffelaars uit Rijen (Sprundelaar van geboorte) voor de sam van f. 104.000,-. Op deze interieurfoto ziet men nag de oude indeling: de preekstoel middenin de kerk en de met wit linnen overdekte cornmuniebank aan het eind van het middenpad. Oak de rnooie kerkgewelven komen op deze foto tot uiting. Architect was W ten Riele uit Utrecht.

25. Op het kruisaltaar bevindt zich een oude reliekschrijn uit 1450, uitgevoerd in verguld zilver, in de vorm van een kruis met stralenkrans en rnedaillon. Brom, een van Nederlands bekende goudsmeden, zegt hiervan:

.Dit graveerwerk is van zoveel oorspronkelijkheld en getuigt van zo groat meesterschap dat het moet stammen van een der beste me esters en uit een der grote centra van goudsmeedkunst. In Nederland is niet veel graveerwerk van 1450 en dan van die kwaliteit te vinden".

Met dit kruis werd jaarlijks in processie via de Orngangstraat de plechtige "ommeganck" gemaakt.

26. In de zomer van 1858 bracht een grote wagen, bespannen met acht paarden, een eiken preekstoe1, twee eiken biechtstoelen en een eiken communiebank, alles prachtig gebeeldhouwd, van Tumhout naar Sprundel. De taferelen, welke op dit kerkmeubilair waren aangebracht, zijn stuk voor stuk meesterwerkies van vakmanskunst uit het Kempenland. Hierboven ziet u een afbeelding van het voorpaneel van de preekstoel: de bergrede, waarin de "grondwet" van het nieuwe Godsrijk wordt gevormd.

27. De cornmuniebank bestaat over een lengte van vier meter uitsluitend uit beeldhouwwerk. Zij heeft een middenstuk en twee zijstukken; deze drie stukken worden geflankeerd door twee priesters uit het nieuwe en twee uit het oude verbond. Hierboven ziet u een afbeelding van het rniddenstuk. Dat de maker een vakman was, blijkt duidelijk. Het tafereel ademt iets van de gestrengheid welke de tijd van 1850 kenmerkte.

28. Dit is de oude pastorie, gebouwd in 1842, toen Franciscus Pals, afkornstig uit Wagenberg, pastoor was. In 1928 is zij verbouwd en uitgebreid, August van Sasse van Y sselt, afkornstig uit Breda, was toen pastoor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek