Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Hezemans
Gemeente
:   Rucphen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2074-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Vijftien jaar later was de Sprundelse schooljeugd tach wei iets fleuriger gekleed, zoals de klas van meester v. d. Riet laat zien. Eerste rij: Jan Gornmeren, Marijn Koulil, Clarijs, Jan Mulders, drie gebraeders Broos en Van Zundert. Tweede rij: Nico de Weert, Toon van Heck, Toon Clarijs, Kees van Ginneken, Piet de Rooij, Bart Vermunt en de gebroeders Van Dorst. Derde en vierde rij: Harry de Weert, Jan Hezemans, Jan Gommeren, Harry Hezemans, Pierre de Weert, Piet van Oers, Aarts, v.d. Braek en de gebraeders Gijzen. Vijfde rii: Sjaak en Sjef Koenen, Bart Monsieurs, Toon de Weert, Adri Nieuwdorp, Felix Verlaar, Van Dijk en Gijzen.

40. De jongensschool telde rand 1910, en nog lang daarna, slechts drie onderwijzers. Elke onderwijzer had twee klassen in een leslokaal. Hier treft men de meesters M. van de Riet, L. Bastiaansen en J. Feiien; de laatste was de "bovenmeester".

41. Het eerste hu1ppostkantoor in Sprundel werd in het huis van Janus Konings-Hesemans gevestigd. (Thans is daar de riiwielzaak van Jan van den Maagdenberg-Konings.) Het simpele fotootie toont de stoep met gele Llsselstein steenties, het eenvoudige winkelraam, het kantoorraam met witte valgordijn en roei met schuifgordijn en de klederdracht van man en vrouw in die stille oude tijd.

42. Tot voor de laatste wereldoorlog kende de gemeente Rucphen nog veel vennen. In Sprundel waren de twee meest bekende: de zwarte blik en de lokker. De lokker was het grootste en had een oppervlakte van ruim dertig hectaren. In de zomer ging men er varen en vissen en in de winter schaatsen. Ter verkrijging van een betere ontwatering van de gronden langs de Turfvaart werd deze vaart verder uitgediept met het gevolg dat de lokker leeg liep.

~.

43. Voor de gebroeders Kamps, die er een cafe hadden gebouwd omdat de toeloop van mensen uit de omgeving steeds grater werd, was dit een zware slag. Maar oak voor de jeugd van de omliggende dorpen, omdat een vrii en groat water-recreatiegebied verloren ging. Varen tussen de vele waterlelies of tussen het ranke ruisende riet met een spiegelende zan in het water, een flits van een wegschietende voorn en het luidruchtig opvliegen van wilde eenden of watersnippen, dat alles verdween helaas voorgoed.

44. Omdat het dorp Schijf in 1917 nag geen fanfare had, trok de Sprundelse fanfare voor de viering van het koninginnefeest naar Schijf', De voorzitter, Fans Smits lOU er met de "koningin" van Schijf dansen in de cafes bij Mies en Van Trijp, ter opening van het feest. Deze foto werd gernaakt voor de oude school in Schijf. Zittend op de grand: Janus van Zundert, Gerrit Konings, Marijntje Sand, Peet Konings en Jan Quirijnen. Geknield:

Kiske van Zundert, Harry de Weert, Cor van de Riet, Marinus Rommens, Fans de Weert, Jan Koenen en Frans Vergouwen. Staande: veldwachter W. Gulickx, Clara Vergouwen, Driek Heeren, Kees van Zon, Harry Feijen, Fons Smits, Bartels, Jan Vergouwen, Janus van Unen, Harry van Zundert, meester Feijen, Peet Hermans, Bart Schaffelaars, Frie Konings, Frans van Zundert, Siaak Koenen, Johan Willems, Gieltje Kuijstermans en Frans Dingenouts, de veldwachter.

45. Dezelfde fanfare, maar dan twintig jaar later, gefotografeerd in het cafe van Frie Konings (thans C. Hermans). Zittend op de grond: Frits Hermans, Jos Koulil, Tempelaars, Jos Koenen, Piet van Aert en De Rooij. Op de tweede rij ziet u de bestuursleden: Marinus Romme, John Vergouwen, Janus de Leeuw, Fons de Weert, Harry Feijen, Jan Koenen en Marijntie Vergouwen. Staande op de derde rij: Rinus Wiericx, Frie Konings, De Jong, Cor Hermans, Toon Vergouwen, Sjaak Koenen, Gerrit van Ginneken, Pierre de Weert, Peer Evers en Jan Vergouwen. Op de vierde rij: Kees van Ginneken, Piet van Oers, Peet Konings, Harry Verpaalen, Toon de Weert, Piet Verpaalen (de huidige voorzitter,tevens wethouder) en Sjef Koenen. Op de vijf'de rij: Harrij van der Smissen, Jan de Regt, Marijn van der Smissen, Rens, Harry Hezemans, Pierre Vergouwen en Frans de Rooij,

ST. WILLEBRORD

46. Deze miniatuur, geschilderd door Weingartner, toont het dorp St. Willebrord in het midden van de vorige eeuw. De kerk met pastorie werd in 1841 gebouwd voor de som van f. 12.000,-. Koning Willem II gaf aan rijkssubsidie f. 3.500,-, het provinciaal bestuur gaf eveneens f. 3.500,- en de gemeentebesturen van Etten en Rucphen f. 2.000,- en f. 1.500,-. Op de voorgrond staat het zusterklooster (met huiskapel) dat in 1866 werd gebouwd door de zusters van Roosendaal. Met de bouw van deze kerk werd tevens de parochie van St. Willebrord gesticht. Antonius Kroes, Bredanaar van geboorte, was de eerste pastoor.

47. Door de sterke groei van het dorp was de ruirnte in de kerk in 1925 onvoldoende geworden. Petrus Bastiaansen, geboren te Chaam, die in 1895 kape1aan in St. Willebrord was geworden en in 1909 pastoor Antonius van Rooij was opgevo1gd, ontwierp zelf een tekening voor de nieuwe kerk, welke een vriie navolging was van de Rozenkranskerk (le rosaire) te Lourdes. Staande op de fundamenten van de nieuwe kerk spreekt hij bij de eerstesteenlegging zijn parochianen toe, voor wie hij een echte "vader" wilde zijn: liefdevol, zorgzaam, maar a1s het moest, ook streng.

48. Hier hebt u een mooie overzichtsfoto van de eerstesteenlegging. Let ook op de klederdracht van die jaren: witte strohoeden, zwart-ziiden en gewone petten, Brabantse mutsen met en zonder kroon en "modeme" dameshoeden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek