Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten

Auteur
:   A.J.M. Hezemans
Gemeente
:   Rucphen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2074-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Tegelijk met de vorige foto werd deze groep kinderen met meester Kimmel gefotografeerd. Op de eerste rij: V.d. Broek, onbekend, Wout Valentiin, Ko van Peer (met schoollei), Martien Boeren, Driek Goossens en Toon Suijkerbuijk. Tweede rij: Willem v.d. Luijtgaarden, Jac, de Jong, Camelis van Peer, Marijn Konings, F. v.d. Smissen, Jac, Maas en Hendrik Jaspers. Derde rij: Geert v.d, Broek, Jan de Jong, Marijn Heeren, Hendrik Mulders, Sjef Gordeijns en Bart Roks.

60. Dit was in 1925 het huis van meester Van den Oord. Later hier meester Rooijackers gewoond. Thans is in dit pand, na volledige verbouwing door de huidige eigenaar.Jan v.d, Smissen-de Bruijn, het postkantoor gevestigd. Op de foto staan , van links naar rechts: meester Kimmel, meester Van den Oord, mevrouw Van den Oord, me ester Kleijs, meester Kanters en meester Wagemaekers.

Dorpstraat, Sr. Willebrord.

61. Van het dorp St. Willebrord in vroeger jaren bleken weinig prentbriefkaarten te achterhalen. Hier ziet u een gedeelte van de Dorpsstraat tegenover de kerk. Rechts vooraan staat het huis van de familie Kas.iets verderop het hotel (twee verdiepingen) van P. v.d. Smissen. Ook een deel van de eikebomenrij, welke het dorp sierde, komt op deze kaart nog tot uiting.

62. Toen in 1841 de parochie 81. Willebrord werd gesticht, begreep de kerkelijke overheid heel goed dat naast bidden ook werken nodig was. In 1842 werd de "Maatschappij tot verbetering van de toestand in St. Willebrord" opgericht. In samenwerking met deze maatschappij begonnen zusters uit Roosendaal in 1843 de meisjes het vervaardigen van kant te leren. Er volgde een breischool en aan de grotere meisjes werd naaien en spinnen geleerd. Hier ziet u een foto uit omstreeks 1910 van het naaiatelier. Op de achtergrond staat pastoor Bastiaansen.

63. Voor de mannen began de "Maatschappij" onder andere met het mandenvlechten en bezembinden.Zij stelde de grondstoffen beschikbaar en verzorgde de afzet van de gernaakte produkten. Het waren eenvoudige zaken, maar men leefde toen ook nag in een eenvoudige tijd, Hier zit Driek Valentijn met rappe hand zijn manden te vlechten, zo'n acht stuks per dag. Het grootste deel van deze manden ging naar de stadsreinigingsdienst in Amsterdam.

64. Ook het maken van rozenkransen was een activiteit welke door de "Maatschappij" werd bevorderd als thuiswerk en in de rozenkransfabriek. Als thuiswerk gebeurde het meestal door jonge getrouwde vrouwen, die nog wel wat tijd over hadden om wat bij te verdienen. Hier ziet u de rozenkransmaakster Petronella Heeren uit de Poppestraat (thans de weduwe Boeren-Heeren) vol aandacht aan haar werk. De roHen ijzerdraad en de pakken kralen liggen op tafel en met haar vlugge vingers en het handige knijptangetje schakelt ze kraal na kraal aan de dunne ijzerdraad.

65. Al deze rozenkransen werden afgeleverd bij de firma Van Wees op het Kasteelplein te Breda, om vandaar over heel de wereld verspreid te worden. Hier ziet u een foto van aile medewerkers en -werksters v66r de rozenkransfabriek. Deze fabriek werd gebouwd door de "Maatschappij". Pastoor Bastiaansen was er de initiatiefnemer van en" de firma Van Wees gaf haar inbreng in het technische en in het financiele vlak,

/

)

66. Reeds in de jaren twintig bezat St. Willebrord een wielerbaan en wel achter het cafe van Daniel Luijkx. Deze foto werd genomen na een belangrijke wedstrijd met veel renners van elders. In het midden staan burgemeester Crusio (links) en wethouder Diel Wijnings (rech ts). Rechts ach ter W ijnings staan de renners Braspenning en Valentijn.

67. Hier zit de oude pastoor Bastiaansen te midden van de leden van het zangkoor; Ko Broeren (dan de pastoor), me ester Van den Oord en Janus Jaspers. Staande: Jan Kriesels, Toon Jaspers, C. Jaspers, Co van Doren, me ester Rooijackers, meester Kimmel, Adr. Heeren, Dries Gijzen, Jan Gordeijns, Wont Roks, me ester v.d. Zande, Rini Jaspers, Jan v.d. Smissen en J. Bulkmans.

68. Rond 1923 werd in Sprunde1 een festival gehouden. De fanfare "Utile Du1ci" uit St. Willebrord, opgericht op instigatie van pastoor Bastiaansen, kwam ook op bezoek en deze foto werd toen achter de oude me1kfabriek in Sprundel gemaakt. Geknield: Ko van Peer, Janus Jaspers, Jan Boeren en Sjef Gordeijns. Tweede rij: Bart van Peer, Marijn Stroop, Geert Mol, M. v.d. Smissen, Harry de Weert, me ester Vink, Die1 Wijnings (voorzitter), meester Kleijs, Toon van Doren en Pierre de Weert (met bordje). Derde rij: Piet v.d. Smissen, Harry Jaspers, Jan v.d. Smissen, Piet Luijkx, Mariintie Luijkx, Jan Konings, Jan Gordeijns, Jac. de Jong, M. Heeren, C. Konings, Jan de Bruijn, Sjef van Dongen, C. van Beers en Daniel Luijkx. Vierde rij: Ko van Dooren, Wout Valentijn, Toon Konings, Harry Sonneveld en Jan Luijkx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek