Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Bovenstaande foto werd, a1s briefkaart, blijkens het poststempe1 (waarde frankeerzege1 een cent) op 15 augustus 1908 gezonden aan mejuffrouw V. Luning te Hees, gemeente Ruinen. Verder komt op de kaart de aantekening 10 juni 1908 VOOL Een afzender is niet bekend. Wie van de ouderen onder ons kan zich herinneren bij welke gebeurtenis deze kaart werd gemaakt? Op de foto ziet u onder anderen M. van Holland met fiets. U bent hier op de noordzijde van de Brink.

10. In cultuurhistorisch opzicht betekent het verdwijnen van deze in zuiver Drentse bouwstijl opgetrokken boerderij met schuren en prachtige lindebomen een ernstig verlies, alhoewel graag wordt toegegeven dat het uitoefenen van een boerenbedrijf in dit pand economisch gezien niet meer rendabel was en ook wordt toegegeven dat er dringend behoefte bestond aan noodzakelijke parkeerruimte voor het daarnaast gelegen cafébedrijf', omdat dit een onmisbare ruimte is voor het plaatselijk maatschappelijk verkeer.

11. De noordoosthoek van de Brink met in het midden café Hees (café "Brinkzicht"), met rechts daarvan café Luning en links de boerderij van de familie Klomp, die na afbraak een lege plaats aan de Brink achterliet. Hotelcafé-restaurant Luning, een ANWB-bondshotel, ziet u nog zonder waranda. Deze werd in het midden van de jaren twintig aangebouwd. In de bij het café behorende boerderij was vroeger de "schutstal" ondergebracht, welke stal diende voor de opvang van onbeheerd, loslopend vee.

12. De zuidoosthoek van de Brink met het voormalige café van Jan Rieks (familie Niezing). In dit pand is momenteel hotelcafé-restaurant Kuik gevestigd, uiteraard na grondige verbouwingen. De met twee paarden bespannen wagen, volgeladen met melkpullen, keert juist van de zuivelfabriek terug. Op de melkpullen liggen enige zakken met meel en verder enige pulletjes, die als regel met karnemelk waren gevuld. Op de terugreis naar de boeren werd meestal weer "ondermelk en wai" meegenomen. Op de plaat zien we Grietje Niezing-Oosting, Jan Niezing (de melkrijder), Hendrik Niezing en Jantje Gelderman. Men komt nog even onder de indruk van de weldadige rust en gemoedelijkheid in vroeger jaren.

13. U ziet nog even de westzijde van de Brink in latere jaren. In de eerste woning links was gedurende een reeks van jaren de Spaarbank gevestigd. In de open ruimte naast het bankgebouw en de daaropvolgende woning stond later het postkantoor. Helemaal rechts is nog de gevel van het vroegere transformatorhuisje te zien. Dat huisje was esthetiseh gezien voor de Brink erg ontsierend en is gelukkig afgebroken. De woningen aan de Brink had den vroeger geen erfafscheiding. Als eerste afscheiding dienden de "glinten", die nadien door hechtere hekwerken werden vervangen.

14. Een leuk kiekje op de Brink in de jaren twintig. Op de achtergrond een paar oldtimers. In die dagen was het aantal auto's uit het dorp op de vingers van een hand te tellen. De kentekenbewijzen van de weinige auto's die toen in Drenthe waren, droegen de letter D. Velen hebben het in latere jaren betreurd dat de provinciale letters zijn vervallen. Het vervallen van de provinciale letters betekende dat weer een stukje van de eigen identiteit verloren ging. Ook op dit punt ging men in de massa op.

15. Waar nu de elektrazaak van R. Horlings aan de Brink is gevestigd, stonden vroeger het woonhuis en de rijwielwerkplaats van Olle van Veen. Later, ten tijde van deze foto, nu zo ongeveer zeventig jaar geleden, was Roelof van den Berg hierin gehuisvest. Nog later woonde hier Tieme van den Berg. Hierboven ziet u leden van de familie Van den Berg. Wat het uiterlijk van de woning betreft, in die dagen kende men nog geen overgordijnen. Bij het vallen van de avond, wanneer het schemerdonker - in de volksmond noemde men dat twijdonker - werd, werden de vensterluiken, ook wel blinden genoemd, gesloten.

16. Ben versierde wagen houdt even halt voor een foto op de Brink, de plaats van samenkomst in Ruinen. "Maan en Sterren" was het onderwerp van de versiering. "Opzittenden" waren onder anderen: Jantje de Boer, Griet Nijstad, Jentje Smid, Klaasje Woltinge, Koba Bosman, Jentje Bennink en Trijntje Venema. De koetsier was J.P. Smid. Het huis op de achtergrond heeft een totaal nieuw aanzien gekregen en wordt momentee1 bewoond door Tj, Tiesema. Links hiervan werd later het nu alweer verlaten postkantoor gebouwd. De opname dateert van ongeveer 1924.

17. De Westerstraat mag zonder bezwaar de "hoofdstraat" van het dorp worden genoemd. Wij laten thans een aantal afbee1dingen van de Westerstraat uit het verleden zien. Bij binnenkomst in Ruinen vanuit de richting Meppel ziet men links cafetaria "De Stobbe". Voorheen was in dit pand onder meer het café, rijwiel- en autobedrijf van de familie Kellij gevestigd. Daarv66r stond op die plaats bovenstaande rijwielzaak van de familie Post. Ook heeft in dit pand, dat in 1929 is afgebroken, de familie Scheper gewoond.

18. Even verderop, links, stond gedurende een reeks van jaren de smederij van de familie Nijstad. De ter plaatse gevestigde smederijen hadden vroeger veel werk te verzetten, vooral op het terrein van het hoefsmeden (men kende gediplomeerde hoefsmeden) en de wagenmakerij. In verband met de voortschrijdende mechanisatie in de landbouw zijn de werkzaamheden erg afgenomen. De jongeren zullen straks alleen nog in de musea kennis kunnen nemen van het aambeeld en de blaasbalg. Jakob Nijstad ziet u hier met zijn schootsvel voor, evenals zijn metgezel Hendrik Hofman (links).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek