Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De boerderij Westerstraat 55, zoals die er in de jaren twintig van deze eeuw uitzag, thans bewoond door Jan Westenbrink. Onder anderen waren in vroegere jaren in deze boerderij woonachtig de families Nijboer en Woltinge. De foto werd genomen in de wintertijd, getuige het op de bomen voorkomende "rijm". De eeuwenoude eik staat thans midden op het wandelpad, betekent daar een klein obstakel, maar is voor de stoffering van het landschap gelukkig bewaard gebleven. De meidoornheg liep in vroeger jaren door tot aan het huidige O.B.M.-gebouw, de toenmalige woning van gemeentesecretaris S. Riegstra,

20. Ben gevoe1 van onbehagen maakte zich van de Ruiner gemeenschap meester, toen na afloop van de Tweede Wereldoorlog bleek dat de weinige joodse plaatsgenoten, onder wie het gezin Meiboom, niet in het dorp terugkeerden. Hier ziet u het gezin Meiboom in gelukkiger dagen. De ouderen onder ons zullen zich Mannes Meiboom, die een textielzaak aan de Westerstraat exploiteerde, nog herinneren, evenals zijn echtgenote en de kinderen Meta, Modavid en Buy. Het gezin werd naar aile waarschijnlijkheid in 1942 om het leven gebracht. In het pand waarin het gezin woonachtig was, is momenteel de bar "Ruiner Inn" gevestigd. Alhoewel in het a1gemeen geen familiefoto's worden opgenomen, hebben wij gemeend in dit geval een uitzondering te moeten maken.

21. Naast de woning van de familie Meiboom stond in vroeger jaren het "pakhuus", het huis met de twee zonneschermen. In dit pand waren in een later stadium de kruidenierszaken, zaken in grutterswaren, van de families Wever en Sehultinge gevestigd. In het pand links was een aantal jaren de sehoenwinkel van Arend Reinders gevestigd. Voordat de heer Reinders zijn intrek in het pand nam, waren hierin aehtereenvolgens de dierenartsen Nieuwenhout en Van Veen woonaehtig. Tot voor enige jaren was in het pand reehts het meubileringsbedrijf van de heer Oldekamp gevestigd. Ret gehele pand is thans in gebruik bij meubileringbedrijf Snoeken.

22. Het "pakhuus" werd in vroeger jaren gebouwd door de familie Jakobs uit Meppel. De bouw daarvan, in de jaren twintig van deze eeuw, betekende voor het dorp Ruinen een mooie aanwinst. Achteraf bezien lijkt dat "pakhuus" wel op een kleine voorloper van het tegenwoordige warenhuis. Er was keuze uit een groot assortiment. De foto is genomen vanaf de plaats waar thans de Bremkamp is. Op de achtergrond ziet men de boerderij van Jakob Alberts. Als men het plaatje nauwkeurig bekijkt, ontkomt men niet aan de indruk dat een gezegde uit de gedichtenbundel van Staring: "Hoe genoeglijk glijdt het leven des gerusten landmans heen" hier alle eer wordt aangedaan. De foto werd genomen op 12 november 1912.

23. De feestelijke versiering van huizen en straat was in 1938 ter ge1egenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Deze woningen staan ongeveer in het midden van de Westerstraat. Het eerste huis links werd toentertijd bewoond door R. Dijkstra, nu door R. Tuin, het tweede door R. Krediet, nu door L.J. Smit, het derde door E. Ubels, kommies der rijksbe1astingen, nu door mevrouw Flinkert, en het vierde door R. Neve, gemeenteontvanger, nu door mevrouw Hees. Het 1aatste pand, van de familie Kiers, is afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis.

24. Op geringe afstand van de Westerstraat verwijderd, tegenover de schuren van landbouwer Klomp, ziet u een aardig Drents bedoeninkje, Dat huisje wordt momenteel bewoond door mejuffrouw M. Alberts. Deze foto werd ongeveer vijftig jaar geleden gemaakt, misschien wel ter ere van de verjaardag van een der gebroeders Neve. Het afdakje links, naar alle waarschijnlijkheid het "melkrikke", werd gebruikt voor het laten drogen van het melkgerei, waartoe onder meer de melkemmers en een zeef behoorden. Soortgelijke afdakjes werden ook wel gebruikt voor de opslag van brandhout, de zogenaamde talhoutjes, Bij bijna iedere woning ten plattelande stonden in vroeger dagen appel-, peren- en pruimenbomen.

25. Diverse malen is gesproken over het landelijke van het dorp. Hier ziet u de boerderij, gelegen tegenover de parkeerplaats van de Kroon Supermarkt, die een groot aantal jaren bewoond is geweest door Hilbert Smit. Ten tijde van het in beeld brengen van de woning werd deze bewoond door de familie Wiltinge. Jammer dat het geboomte is verdwenen. Voor het kappen daarvan was toen nog geen kapvergunning vereist. Links van deze woning loopt thans het verbindingsweggetje tussen de Westerstraat en de Stofakkers.

26. Aan de Westerstraat, op de plaats waar thans de Kroon Supermarkt is gevestigd, stond in vroeger jaren bovenstaande woning. Deze woning werd laatstelijk bewoond door de familie Mulder en werd in 1926 afgebroken. Er gaan verhalen waarin wordt beweerd dat in het verre verleden in deze woning de schulte van Ruinen, een bestuursfunctionaris, zou hebben gewoond. Zekerheid dienaangaande is echter niet verkregen. Zo te zien was het, althans naar tegenwoordige begrippen, een bijzonder schilderachtige woning, Zij doet enigszins monurnentaal aan. Voor de woning, aan de straatzijde, stonden vroeger een paar grote bomen.

27. Ten slotte nog een foto van de Westerstraat, richting Brink, ruim vijftig jaar geleden. Een straatbeeld uit een voorbije tijd. Een impressie om eens rustig na te denken over de veranderingen die plaats hadden. Op de plaats van de tweede woning rechts staat thans de Kroon Supermarkt. In de laatste woning links was vroeger het café van Reintes Jans gevestigd. Bartus Kloeze gaat nog even de straat voor zijn zaak vegen; de bezem was gemaakt van "bessemries", de fijnere takjes van de berk. De eerste woning rechts is door een dubbele woning vervangen en hierin wonen thans de gezinnen van O. de Meer en L. Nijstad.

28. Een prachtopname van de Westerstraat, genomen vanuit de toren, omstreeks 1925. Op de achtergrond ziet u de Armstraat, welke straat slechts voor een klein gedeelte was verhard. De akkers op de voorgrond droegen vroeger de veldnamen Stofakkers en Heurinks. Deze akkers maakten deel uit van de etsgronden te Ruinen. Zij zijn thans gehee1 aan de woningbouw opgeofferd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek