Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Kunt u zich voorstellen wat voor een prachtig gezicht men vroeger op het brinkdorp Ruinen moet hebben gehad als men Ruinen vanuit Ansen over de es naderde? Boven het dorp ontwaarde men dan het hoge kerkdak met de statige toren, een tweetal molens en ten slotte nog de pijp van de plaatselijke zuivelfabriek. Deze elementen waren aanvankelijk belangrijke herkenningspunten van het dorp en het onderscheidde zich daarmee van de omliggende dorpen. In onze razendsnelle tijd heeft men jammer genoeg minder aandacht voor de schoonheid van het dorp. Ter weerszijden van de straatweg zag men vroeger het golvende graan. Of schoon men de essen graag wil behouden, ziet men de bouw van woningen toch steeds verder in die richting gaan.

30. Twee zeer oude bewaard gebleven boerderijen uit Ruinen staan aan de Smeestraat; zij zijn beide gerestaureerd. Vooraan in de Smeestraat stond vroeger de kuiperij van Hendrik Hees. In deze kuiperij werden vaatjes gemaakt voor de plaatselijke boterfabriek. Volgens een inventarisatiestaat van 1874 waren er in de gemeente Ruinen, naast genoemde kuiperij, vier korenmolens, een pelmolen, een linnenweverij, vijf schoenmakerijen, acht klompenmakerijen, een mo1enmakerij en vier grof- en hoefsmeden.

31. Een kiekje in de Smeestraat te Ruinen. Zoals u ziet lag deze straat in vroeger jaren onder zwaar geboomte verscholen. Gelukkig staan er nog enige zware exemplaren, welke behouden dienen te blijven, Aan het einde van de straat ziet u café-restaurant Luning aan de Brink. De Smeestraat behoort tot de oudste straten van het dorp.

32. Kinderdijk geniet alom grote bekendheid vanwege zijn vele molens. Dat kan helaas niet van Ruinen worden gezegd, anders waren bovenstaande korenmolens ongetwijfeld voor het nageslacht bewaard gebleven. Deze molens stonden ter weerszijden van de Smeestraat; de een aan de ingang van de Stofakkers en de ander aan het begin van de Molenstraat. De gemeente Ruinen kon omstreeks de eeuwwisseling bogen op een achttal molens. Geen der molens is bewaard gebleven, in aanmerking nemende dat de molen in het recreatiecentrum "Engeland" geen "authentieke" molen is. Deze is namelijk opgebouwd uit restanten van andere molens. Molenaars van de molen links waren onder anderen de families Tissing, Dolsma en Otten.

33. Deze onttakelde molen, de linker van de twee eerder genoemde molens, verloor ten gevolge van een hevige orkaan in 1926 zijn wieken en zijn stelling, Daardoor ontkwam hij niet, net zo min als zijn vroegere buurtgenoot, aan de vernietigende kracht van de slopershamer. De molen droeg de ingebeitelde initialen "A.J.K. 1848", naar alle waarschijnlijkheid een bewijs dat deze molen werd gesticht door de familie Kuiper. Een drietal generaties Kuiper heeft deze molen mogen bedienen, na hen nog de families Bosman en Pie Pot. Bekend is, dat het uitoefenen van het molenaarsvak lang niet ieders werk is. Als goed vakman moet terdege rekening worden gehouden met de windrichting en de windkracht, vereisten om een windmolen te kunnen laten draaien.

34. Ons tegenwoordige P.T.T.-kantoor is gevestigd aan de Jan Wierengaweg. Voor zover wij hebben kunnen nagaan was het eerste kantoor gevestigd aan de Smeestraat, welk kantoor naderhand werd overgeplaatst naar de Brink. Uit de aankondiging blijkt dat het "Hulppost-, Telegraaf- en Telefoonkantoor op werkdagen van 6.30 - 11.00; van 2.00 - 4.00 en van 5.30 7.00 uur" was geopend. Tot het personeel behoorden toentertijd T. van den Berg, E. Prins, J. de Boer (postkantoorhouder), K. Tiemes en J. Meijerink,

35. De Mr. H. Smeengestraat, richting Ruinen, to en nog grotendeels onbebouwd en met de eerste jonge bermbeplanting. Let op de geringe breedte van de weg. In de eerste woning rechts, in de verte, was jarenlang het schildersbedrijf van C. Auwerda gevestigd. De straat is ter weerszijden in de loop der jaren geheel volgebouwd. De straat is genoemd naar Mr. Harm Smeenge, de toenmalige Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe. Uitblinkers op een bepaald onderwijsgebied in de provincie kunnen in aanmerking komen voor het "Mr. Harm Smeengediploma".

36. Dat vakmanschap meesterschap is, gold vroeger evengoed als nu. De timmerlieden van vroeger hebben door hun handwerk en eindeloos gedu1d ons vele mooie en waardevolle dingen nagelaten. Het werk prijst de meester. Deze twee jonge gezellen zijn bezig zich de timmerkunst eigen te maken bij de werkplaats van timmerman De Wit aan de Mr. H. Smeengestraat; thans staat hier het woonhuis van Henk Kok. De timmerlui zijn Hendrik Klunder en Willem van Regteren. Op de achterzijde van de kaart staat als jaartal 1920 vermeld.

37. De Zuivelstraat te Ruinen, vijftig jaar geleden. Aan het eind van deze straat, aan de rechterkant, ingang Klinge, stond de vroegere dokterswoning, waarin onder anderen hun praktijk uitoefenden de huisartsen Keestra, Dormaar en Hoving Sr. In het huisje dat u tegen de zijgevel van de kerk ziet, woonde jaren geleden Hendrik Jansen. De familie Jansen had in dit pand een winkel. Later had de familie Kiers in deze woning een textielwinkel. De boerderij links was vroeger een aanhorigheid van het latere café Kuik. Van het winterse landschap gaat veel sfeer uit.

38. Op de plaats waar nu het "winkeltje" aan de Oosterstraat is gevestigd, stand in vroegere jaren nevenstaand woonhuis. Op het tijdstip van het maken van de foto werd deze woning bewoond door de familie B. Martens. Mevrouw Martens poseert hier met een van haar kinderen. In latere jaren stand op deze plaats de slagerij van Harm Slagter. Het huisje links werd destijds bewoond door meester Prins. Helemaal links ziet u nog de schuur van de familie Mulder, welke schuur ten gevolge van de zo beruchte storm van 12 november 1972 met de grand gelijk werd gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek