Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De hervormde kerk met de statige toren aan de Brink, welke toren al vele eeuwen op de Brink neerziet. Wist u dat de toren eigendom van de gemeente is, na aanvankelijk eigendom te zijn geweest van de kerkelijke gemeente? Tijdens het regime van de Fransen werden op gezag van Napoleon bijna alle kerktorens in Nederland de kerken afgenomen en overgedragen aan de burgerlijke gemeenten. Het doel van deze toe-eigening, of misschien wel onteigening, was dat de burgerlijke overheid onder meer in geval van oorlogshandelingen van de toren gebruik kon maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toren gebruikt door de luchtbeschermingsdienst. Voor het begin van de kerkdiensten en tijdens begrafenisplechtigheden worden de kerkklokken geluid. Voorts luiden de klokken bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld bij de herdenking op 4 mei,

40. De pastorie van de Hervormde Gemeente te Ruinen, gezien vanaf de Klinge, het voormalige sportterrein. Momenteel is de pastorie, die in de loop van de jaren enige verbouwingen onderging, meer onder zwaar geboomte verscholen en daarom meer aan het oog onttrokken. In de tuin heeft tot voor kort een eeuwenoude walnotenboom gestaan. Jammer dat deze boom het loodje moest leggen in de strijd tegen de ouderdom. Voor zover bekend is staan in Ruinen maar een paar notenbomen. De pastorie werd in de jaren twintig en dertig bewoond door dominee L.N. de Jong, een zeer geziene en geliefde predikant uit die jaren. Hij werd in zijn werk terzijde gestaan door mevrouw Schuijt.

41. De Nederlands Hervormde Kerk te Ruinen kan zich verheugen op een eigen kerkkoor, getuige de mededeling op het aankondigingbord. Staand, van links naar rechts: A.F. Smit, W. Horlings, M. Wever-Zegeren, G. van Zeeburgh-Joosten, J. Eggen-Coelingh, E. Joosten AZD., H. Kreulen en H. Zegeren. Zittend: A. Luning-Tissingh, J. Zegeren-van Egten, G. Slagter, H. Wemmenhove, G. Dijkstra-van der Zwaag, B. van Egten, K. Luning-Joosten en H. Niezing-Veeningen. Het is echt de moeite waard genoemd koor eens te beluisteren,

42. Van het kerkkoor te Ruinen gaan wij nog even naar de plaats waar het kerkkoor regelmatig bijeenkomt. U ziet hier het interieur van de hervormde kerk, zoals dat er in de jaren twintig uitzag, De kerk is een paar jaar geleden met financiële steun van de plaatselijke bevolking en de overheid gerestaureerd. Het interieur heeft een geheel andere aanblik gekregen. De sombere grijze kleuren van weleer hebben voor meer sfeervolle kleuren plaats gemaakt. De zolder in de kerk is verdwenen, wel zijn de balken gebleven. Een en ander heeft de akoestiek belangrijk verbeterd. Een ieder kan worden aanbevolen om behalve de muurschildering (een echt fresco) de fraaie kapconstructie te bekijken, een speciaal onderdeel van de restauratie.

43. In het eerste deel van "Ruinen in oude ansichten" maakten wij melding van het feit dat de zuivelfabriek naar alle waarschijnlijk op haar laatste ben en stond. Deze voorspelling is helaas bewaarheid geworden. De zuivelfabriek is voor Ruinen bijna al historie geworden. Om nog enige herinneringen aan de zuivelfabriek te bewaren hebben wij gemeend nog even aandacht aan deze voorbije periode te besteden. De zuivelfabriek heeft in de loop van haar bestaan aan vele Ruiners brood op de plank verschaft. Het was een van de weinige industrieën ter plaatse. Hier ziet u het fabrieksgebouw vanaf de Oosterstraat. In het midden ziet u de korenmalerij die bij de zuivelfabriek behoorde.

44. Een opname van de zuivelfabriek, eveneens gemaakt vanaf de Oosterstraat. Naar ons werd meegedeeld, staat op deze foto de vroegere directeur, P. Bokma, met zijn dochter. Andere directeuren waren onder anderen W.G. Hogerhuis en R.W. van der Molen. Vanaf 1969 is de assistent-directeur, de heer D. Heeling, waarnemend directeur.

45. Om nog even bij het gebouw te blijven, hier ziet u de vroegere zijgevel van de fabriek aan de Zuivelstraat. De eerste ledenvergadering werd gehouden op 31 maart 1896. De coöperatieve landbouwvereniging werd opgericht bij akte van 26 maart 1896. De oprichters waren K.F. Luning, L. Joosten en A.K. Tissingh. Uit de leden werden in het college van commissarissen gekozen: D.K. Tissingh, W.J. Oosterhuis, H. Niezingh, P.J. Smid en H. Pieper.

46. Wij gaan nog even in de fabriek kijken. Een aantal personeelsleden heeft even de moeite genomen zich bij de installaties te laten vereeuwigen, Als de fabriek in werking was, was er volop bedrijvigheid. Wat de kwaliteit en kwantiteit van de af te leveren zuivelproducten betrof kon de Ruiner fabriek best wedijveren met de omliggende zuivelfabrieken.

47. Nog even een kijkje in de zuivelfabriek. Op het terrein van de boter- en kaasmakerij heeft de plaatselijke zuivelfabriek steeds een grote bekendheid genoten, dank zij onder meer de grote inzet van het personeel. Tot de kaasmakerij behoorden onder meer de Edammer vaatjes, op de voorgrond rechts. De man links hanteert het wrongelmes. De roomboter werd onder de naam "Ruco" in de handel gebracht. Van links naar rechts: T. van Veen, T. Barelds, G. Meekhof en C. Cupido.

48. De energie in de zuivelfabriek werd verkregen door gebruik te maken van een stoomketel. Deze ketel werd in 1928 door een grotere vervangen. Hij werd geleverd door de firma Terhorn uit Veendam. Hier is men bezig met de installatiewerkzaamheden. Een moeilijk karwei om de ketel op de juiste plaats te krijgen. Hiervoor was veel mankracht nodig. U ziet onder anderen de gebroeders Bennink en voorts als toeschouwer onder anderen Mazes van Holland. De stoomfluit van de fabriek had vroeger een belangrijke functie te vervullen, onder meer ten behoeve van de op het land werkende landbouwers. Zij floot om twaalf uur (etenstijd) en om vijf uur '8 middags (melkenstijd),

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek