Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Voorts nog een foto uit de dagen dat de oude fabrieksschoorsteen door een nieuwe moest worden vervangen. Er zullen slechts weinigen zijn die zich genoemde twee schoorstenen nog kunnen herinneren. Het doen omvallen van de ene schoorsteen is ongetwijfeld een sensatie geweest.

50. Het personeel van de zuivelfabriek, circa vijfenvijftig jaar geleden. Staand, van links naar rechts: H.I. van Goor, I. Klomp, H. Strijker, H. Kiers, R. Lonsain, I. Hofman en W. Piepot. Zittend: H. Wiltinge en W. Engels. Binnen niet al te lange tijd zal de melkbus op de voorgrond antieke waarde krijgen als antiek. Velen trachten thans al zo'n bus in bezit te krijgen,

51. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de zuivelfabriek, op 10 november 1946, werd een feestelijke herdenking gehouden. Voor het personeel was het een onvergetelijke dag. Zittend, van links naar rechts: mejuffrouw L. Wemmenhove, A. Kleene, W.G. Hogerhuis, K. van Dijk, J. de Vries en H. Hees. Staand, op de eerste rij: C. Cupido, P. Waninge, H. Strijker, R. Slagter, S. Veld meijer, K. Doorn, K. Bruins, A. Meekhof, J. van der Harst en D. Dekker. Tweede rij: J. Jansen, J. Boer, G. Meekhof, B. van Regteren, M. Santing, A. Lensen en K. Lensen.

52. Op het gebied van de huisvesting zijn in de gemeente veel vorderingen gemaakt, dank zij onder meer de sociale woningbouw. Bovenstaand plaggenhutje werd tot circa 1947 bewoond door A. Klooster-van Makkum, die met haar vriendin voor het hutje poseert. Het hutje stond toentertijd aan de Ruinerveldweg op de Leeuwte. Onderkomentjes als deze kunnen nog worden bezichtigd in het openluchtmuseum "Ellert en Brammert" te Schoonoord. Dergelijke hutjes waren van alle comfort verstoken; gas en elektriciteit waren nog onbekend en water werd uit een put buitenshuis aangevoerd. Hoewel deze hutjes zeer armoedig aandeden, trof men er toch wel gezelligheid en hartelijkheid aan. Niet voor niets luidt immers het gezegde: "Niet het marmer maakt het paleis, maar de bewoner." Bij dit soort woninkjes trof men buiten vaak een melkgeit aan de "stik" aan.

53. In het midden van de grote uitgestrekte heide, tussen Ruinen en Dwingeloo, is een kleine "oase" gelegen. Toeristen die dit wondermooie natuurgebied bezoeken, zullen bovenstaand woninkje, in gerestaureerde vorm, aantreffen. U zult tot de conclusie komen dat de door toeristisch Ruinen gebezigde slagzin "Ruinen, Rust, Ruimte" hier alle eer wordt aangedaan. Men komt onder de indruk van deze oneindig lijkende ruimte met haar verre horizon ten en haar wijde uitspansel, een rustgevend gevoel in deze zo jachtige wereld. Deze woning werd laatstelijk bewoond door Albert Klooster en zijn gezin. De Drentse schrijver Anne de Vries gebruikte deze woning voor korte duur als onderkomen voor de uitoefening van de jacht. Op deze uitgestrekte heide dwaalt zelfs de herder nog met zijn witgewolde kudde eenzaam rondo

54. In vroeger eeuwen, to en er van gemeenten nog geen sprake was, maakte het dorp Ruinen deel uit van de heerlijkheid Ruinen. De heerlijkheid Ruinen, waartoe in die dagen ook Ruinerwold kon worden gerekend, werd door de heren van Ruinen bestuurd vanuit het "Huis te Ruinen" te Oldenhave. Het "Huis te Ruinen" behoorde tot een van de weinige havezaten van Drenthe. Van de havezate met bijgebouwen is niets overgebleven dat aan vroegere dagen herinnert, De boerderij die u hier afgebeeld ziet en die laatstelijk bewoond is geweest door de familie Geul, is in 1935 afgebroken. Velen zuilen zich de grachten om genoemde boerderij nog herinneren en verder het ooievaarsnest, waarmede de boerderij werd gesierd. De ter plaatse verrezen boerderij wordt bewoond door Roelof van Tarry.

55. In de jaren dertig, de jaren van de grote werkloosheid - de crisisjaren - verrezen in den lande veel werkkampen ter opvang en begeleiding van werklozen, in hoofdzaak afkomstig uit de grote steden in het westen des lands. Deze werklozen werden tewerkgesteld op plaatselijke ontginningen, om woeste gronden in cultuur te brengen. Zo werden in de gemeente Ruinen werkkampen gebouwd in Ruinen, Echten, Gijsselte en Stuifzand. Gedurende de Tweede Wereldoorlog dienden genoemde kampen onder meer voor de huisvesting van geteisterde bevolkingsgroepen, onder wie geƫvacueerde. Het werkkamp Ruinen, thans omgedoopt in "Bovenveen", is in de loop van de jaren omgebouwd tot een vakantieoord voor gehandicapten. De andere kampen, die overigens voor het landschap zeer ontsierend waren, zijn verdwenen.

56. Een lieflijk en schilderachtig plekje: de vroegere brug over de Eerste Ruiner Aa in de weg van Ruinen naar Hees. Het stroomgebied van de Ruiner Aa had een natuurlijke bedding op de grens van de esgronden en de weilanden. Langs de oevers van de Aa vond men prachtige planten, zoals dotterbloemen, speenkruid en vogelmelk. Ter verbetering van de waterhuishouding is de Ruiner Aa verlegd, ten gevolge waarvan genoemd bruggetje is verdwenen. In de wintermaanden was de Aa gelijk een snel stromend riviertje. Vaak trad hij buiten zijn oevers en zorgde dan voor een natuurlijke bemesting van de aangelegen landerijen. Het afvalwater van de zuivelfabriek werd in het verleden op de Aa geloosd. Opgemerkt wordt nog dat men een Eerste en een Tweede Ruiner Aa kende.

57. Tegenwoordig is bijna het gehele wegverkeer gemotoriseerd. Dat was in de jaren twintig van deze eeuw niet het geval. Tot een van de weinigen die in die dagen een motorfiets of, zo u wilt, "een stoomfiets" bezat, behoorde meester Krediet. U ziet hem hier in Ruinens dreven met zijn vriend Hendrik Bouwhuis een tochtje maken. De heer Bouwhuis was van 1921 tot 1942 assistent-directeur van de zuivelfabriek te Ruinen. Mede dank zij de fotografische kwaliteiten van de heer Bouwhuis kon dit boekwerkje tot stand komen. Hem zijn wij daarvoor nog veel dank verschuldigd. De motor, een "Wanderer", was van Duitse makelij. Zo te zien verplaatste men zich in een rustig tempo en onder het rijden kon men nog de tijd vinden van het prachtige natuurschoon te genie ten.

58. Zoals reeds is opgemerkt, werden in 1909 grote feestelijkheden georganiseerd. Hier bent u in de Westerstraat. In de woning links is momenteel schoenboetiek "Marian" gevestigd. In vroeger dagen waren daar een bakkerij en een klompenmakerij. In de woning rechts woonde vroeger dorpssmid Hendrik de Wit, thans woont daar Jan de Wit. Het paar met de kinderwagen is het ouderpaar Mulder en gesuggereerd wordt dat Harm Mulder in de kinderwagen ligt. Verder ziet u Klaas Scheper, Egbert van Laar, Albert Smid en vele anderen, allen poserend voor een ereboog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek