Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Ruinen bezit een fanfarekorps met een daarbij behorend majorettekorps, waarop iedere Ruiner trots is. Feestelijkheden en andere belangrijke gebeurtenissen worden, zowel in eigen dorp als in de buitendorpen, vaak door "Crescendo" opgeluisterd. Op concoursen weet "Crescendo" vaak de hoogste prijzen in de wacht te slepen. Bijzonder spijtig is dat van bovengenoemde koepel, welke midden op de Brink stond, geen gebruik meer kan worden gemaakt. Op zachte zomeravonden was het aangenaam de muziek vanuit de koepel te beluisteren. Van links naar rechts ziet u: H. Coelingh, W. Engels, R. Bergman, J. Kellij, M. Kolk, H. Zegeren, A. Klomp, A. Engels, H. Slagter, A. Wemmenhove en B. van Egten.

60. Ter behartiging van de volksgezondheid heeft, naast de dokter en de verloskundige (de "vroedvrouw"), de wijkverpleegster (de "zuster") steeds een belangrijke plaats in de samenleving ingenomen. Van 15 oktober 1926 tot 15 november 1946 was zuster F. de Boer in dienst van het Groene Kruis te Ruinen werkzaam. Velen zullen zich zuster De Boer nog uit die tijd herinneren. Haar werkomstandigheden waren niet altijd even ideaal; in die tijd (tevens de oorlogsjaren) was niet alles comfortabel en bovendien waren de verbindingen niet te best: een ieder moest per fiets worden bezocht. Als een zeer gewaardeerd hulpverleenster stand zij bekend en men is haar vaar haar werk erg dankbaar geweest. Wij hebben dan ook graag een plaatsje voor haar in dit boekje ingeruimd.

61. Omtrent de eeuwwisseling bestond de gemeente Ruinen voor een groot gedeelte uit woeste grond. In verband met de uitvinding van de kunstmest kon nadien op grote schaal tot ontginning van woeste grond worden overgegaan. Een mogelijkheid daartoe was het ploegen, "het scheuren", van het heideveld. Hier ziet u Jan Karst Kellij met Roelof Kellij een stukje heide in cultuur brengen, naar alle waarschijnlijkheid op de Leeuwte. In de loop van de jaren is men van gedachten veranderd. Tegenwoordig tracht men te komen tot de instelling van landschapsparken. Gelukkig maar dat men tot de conclusie is gekomen dat de nog resterende woeste gronden met de daarbij behorende wildstand voor het nageslacht bewaard dienen te blijven. De gedachten gaan daarbij onder meer uit naar de heide tussen Ruinen en Dwingeloo.

62. Wij blijven nog even bij het verkeer en vervoer te land. In 1864 werd de eerste klinkerweg van Ruinerwold via Ruinen naar Beilen aangelegd. Voordien was die weg, uitgezonderd in de zomermaanden, zo goed als onbegaanbaar. Bedoelde weg onderging in 1934 een belangrijke verbetering en tevens een verbreding. Een en ander vond toen plaats op initiatief van de straatwegcommissie Ruinerwold-Beilen, van welke commissie de heer Sikkens toen voorzitter was. Tijdens de hernieuwde opening van die weg was een gezelschap van genodigden bijeen in de waranda van café Luning. Behalve de heer Sikkens ziet u onder anderen de heren A.W. van Holthe tot Echten (burgemeester) en A.H. Tissingh en voorts vertegenwoordigers uit andere gemeenten. Ter herinnering aan deze straatwegcommissie is in het gemeentehuis van Ruinen een gedenkplaat aangebracht.

63. Ter gelegenheid van de heropening van de nieuwe verkeersweg Ruinerwold-Beilen, op 22 september 1934, vonden te Ruinen grote feestelijkheden plaats, gepaard gaande met een allegorische optocht. Hierboven ziet u een uitbeelding van oude beroepen, die vee1al in de wintermaanden bij het haardvuur werden uitgeoefend, zoals het vlechten van bijenkorven, het spinnen van wol en dergelijke. Deze beroepen worden de laatste jaren gedurende zomermaanden, tot genoegen van de recreanten, op de Brink uitgebee1d. Op de achtergrond ziet u een boerderij, die 1aatstelijk bewoond is geweest door de familie Klomp, aan de Brink. Op de wagen zijn gezeten, van links naar rechts: Jan Alberts, Geert Veurman, Lambert de Wit en Hilligje Bruins.

64. Ook de foto op deze kaart werd tijdens een volksfeest gemaakt. Op de achtergrond ziet u het voormalige gemeentehuis, in welk pand thans bakkerij Zegeren is gevestigd. De andere woningen hebben in de loop der jaren het veld moeten ruimen. U bent hier in de Oosterstraat. De bestuurder van de eerste wagen is J. Niezing, die van de tweede W. Veld.

65. De vroegere tonee1vereniging "De Volharding" bezorgde in de dagen van haar bestaan vele mensen de nodige af1eiding. Een avond naar "de Kemelie" was een hoogtepunt in de periode van de lange winteravonden. Deze foto werd in 1913 gemaakt, naar aan1eiding van het twintigjarig bestaan. Zittend, van links naar reehts: Jentien K1oeze, Roelof Wever, Rieks Lonsain en Benjamin Levie. Staand: Jan ten Buur, Jan Kuiper Albzn., Margje Neve, Jentien Joosten, Pouwel Tissing en Barend Martens.

66. Uitgaan was vroeger een niet alledaagse belevenis. Na thuiskomst was men vollof over hetgeen men in den vreemde had gezien en men sprak er nadien nog dagen over. De gewoonte was dat men slechts een dag uitging en buitenlandse reizen werden vrijwel niet gemaakt. Hier ziet u een reisgezelschap van de Leeuwte en omgeving. U ziet de echtparen:
Van Belkum, Luning, Broekman, Jan Hut (nabij Tolhekke), Zwart, Kiers, Ter Meer, Jan Hut ('t Regien), Kuiper (van het Tolhekke), Jacob Kellij, Hendrik Kellij, Waninge, Klaas Hut, De Jonge, De Vrieze, Scheper, Wever en Van Laar. Ais reisleider fungeerde de heer Heite, een bekend chauffeur uit de dagen van de vooroorlogse DABO.

67. Bovenstaande ansicht draagt het jaartal 1909 en de foto is in Ansen genomen. In die tijd was er van verkeer nog bijna geen sprake. Het snelverkeer lag min of meer nog in het verre verschiet. Men had er dan ook geen enkele moeite mee het vee van de ene naar de andere wei via de open bare weg te verplaatsen zonder dat vast te binden. In het dorp Ansen, op een afstand van slechts twee kilometer van het dorp Ruinen, staan nog enkele Saksische boerderijen, die het bezichtigen zeker waard zijn.

68. Een naai- en knipcursus, ongeveer veertig jaar geleden. Deze foto werd genomen voor cafébiljart R. Kellij op de Tippe aan de Westerstraat, in welk café de cursus werd gehouden. U zult waarschijnlijk geen moeite hebben de meesten te herkennen. Na de vestiging van huishoudscholen had dit soort cursussen vrijwel geen bestaansmogelijkheid meer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek