Ruinen in oude ansichten deel 2

Ruinen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. Wever
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2142-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In vroeger jaren werden de meeste bruiloften thuis, op de deel, gevierd. Deze werden dan vaak opgeluisterd door de aanwezigheid van de straat- en dorpsmuzikant Arend Bruinenberg, onder de ouderen beter bekend onder de naam "Arend Blik" , die met zijn trekharmonica en zang veel verstrooiing wist te brengen. Tijdens kermissen en op de Ruiner jaarmarkten werd hij door zijn vrouw vergezeld met haar centenbakje. Deze bezigheid noemde men "monsen". Ook trad Bruinenberg soms op in circussen, zowel in binnen- als in buitenland. Vele ouderen onder ons zullen met veel genoegen aan zijn optredens terugdenken, vooral wat het zingen van smartlappen betreft.

70. Op deze foto zijn vereeuwigd de oudercommissie, het onderwijzend personeel en andere belangstellenden. Het is niet meer te achterhalen bij welke feestelijke gebeurtenis dit heeft plaatsgevonden. De leeftijd van de geportretteerde in aanmerking genomen, moet het tussen 1905 en 1910 zijn geweest. De plaats is voor de oude school aan de Brink, nu VVV-kantoor en woonhuis van J. Smit. In het midden staan meester Sikkens en zijn echtgenote. Op de eerste rij zitten: H. Niezing, G. Kiers, H. Kuik, E. Luning, L. Tissingh, P. Luning, B. Noordhuis en Wichers. Verder staan nog verspreid op de foto onder anderen: A. Joosten, F.K. Luning, A. Slagter, H. Klunder, B. van Holland, L. Luning-Joosten, G. Haveman-Joosten en enkele echtgenoten van de bestuursleden.

71. De leerlingen van de open bare lagere school te Ruinen, circa achtenvijftig jaar geleden. De onderwijzers zijn H. Sikkens en H. Mulder. Op de eerste rij: H. Doom, M. Gritter, K. Prent, R. Joosten, G. Doom, K. Joosten, A. Tissingh en H. Doom. Tweede rij: A. Oosterveen, L. Luten, J. Santing, W. Hofman, A. van der Veen, J. Meekhof, M. Morsink en A. Slagter. Derde rij: H. Hut, R. Hees, J. Gol, R. Alberts Adr., R. Alberts Hdr., M. Riegstra, H. Piepot, F. Klooster, W. Steenbergen, E. Kellij, F. Kuik, W. Hut, G. Benning, J. Bruinenberg en T. Broekman. Vierde rij: A. Kloeze, H. Coelingh, A. de Wit, A. Joosten, J. Veld, H. Slagter, A. Luning, B. Lubbinge, W. Smid, A. Lonsain, R. Hut en B. Zwart. Alle leerlingen zijn genoemd van links naar rechts.

72. In het dorp Ruinen werd in 1910 een nieuwe openbare lagere school gebouwd ter vervanging van de verouderde school aan de Brink. Tevens werd een woning voor het hoofd gebouwd. Als hoofden van deze school fungeerden gedurende een groot aantal jaren achtereenvolgens: H. Sikkens, J. Braunius en S.G. van der Zee. De heer Sikkens placht de luiken van de ramen "zandlopers" te noemen. Deze school, die in de loop van de jaren enige verbouwingen onderging, verliest binnenkort haar bestemming. Een nieuwe school is in aanbouw aan de Mr. H. Smeengestraat. Bijna alle momenteel in leven zijnde autochtone Ruiners hebben deze school bezocht. Het was en is dan ook de enige school in het dorp.

73. Het onderwijzend personeel van de open bare lagere school bestond in de jaren twintig en dertig uit een zeventalleerkrachten. Tijdens een schoolreisje liet men zich portretteren. U ziet, zittend van links naar rechts: mejuffrouw A. Nicolai, meester H. Sikkens en mejuffrouw H.C.W. den Hengst. Staand: meester H. Mulder, meester R. Krediet, mejuffrouw T. Riddering en meester G. Verbaan.

74. U bent hier aan de ingang van de K1oosterstraat, de weg naar Pesse. De boerderij links wordt thans bewoond door J. Steenbergen. De daaropvolgende woning, die inmiddels is verdwenen en die werd bewoond door H. Mulder, stond naast de gereformeerde kerk. Aan de rechterzijde van de weg staan momenteel de brandweerkazerne en de woning van dokter Hoving. Ter rechterzijde van de weg stond vroeger de kloosterboerderij. Op de voorgrond, op de sjezen, ziet u, van links naar rechts: J. Slagter en echtgenote, A. Alberts en echtgenote en H. Zegeren en echtgenote. Als hoofdverbinding tussen Ruinen en Pesse was het een erg smalle weg, Voertuigen konden elkaar nauwelijks passeren zonder de berm te gebruiken.

75. Reeds in 1906 bestonden er plannen om te komen tot het aanleggen van een stoomtramverbinding vanuit Hoogeveen via Ruinen en Ruinerwold naar Meppel. Bovendien zou er een zijtak komen vanuit Ruinen naar Ansen. Deze plannen zijn nimmer gerealiseerd. Vandaar dat in de jaren twintig ter gelegenheid van een feest nog eens de aandacht op deze aangelegenheid werd gevestigd en wel door middel van een praalwagen. Of het uitblijven van een tramverbinding de ontwikkeling van deze streken heeft tegengehouden is moeilijk na te gaan. Voor de wagen zien wij onder anderen Jentje Oosterhuis en Albert Joosten. Het opschrift op het bord luidt: "Wanneer ontwaakt Ruinen-in 192?? -Wanneer komt de tram? " Op de achtergrond ziet u café Luning, aan de Brink.

76. Wij besluiten de rondgang door oud-Ruinen met het plaatsen van een opname van een aantal huizen, dat plaats heeft moeten maken voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Wij hebben gemeend het uitstapje bij het uitgangspunt te moeten beëindigen. Wij hopen dat u enige indruk hebt gekregen van Ruinen en zijn inwoners uit het nabije verleden. Tot slot wordt nog opgemerkt dat een onderzoek wordt ingesteld naar het tijdstip van het ontstaan van het dorp Ruinen. Het vermoeden bestaat, dat het dorp Ruinen zich omstreeks deze jaren op een duizendjarig bestaan kan beroepen. Wij wachten met spanning het resultaat van dit onderzoek af.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek