Ruinerwold in oude ansichten deel 1

Ruinerwold in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Benak en J.W. Pol
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4009-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ruinerwold in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Het verzoek om medewerking te verlenen aan de uitgave van een boekje over Ruinerwold in de reeks "In oude ansichten" heeft tal van oud-Ruinerwolders of hun nazaten de laatste maanden bezig gehouden en bij velen van hen wellicht oude herinneringen doen herleven.

De zonnetocht 1971, de jaarlijkse reis met onze vijfenzestig-plussers leverde de eerste contacten op met families die meenden nog wei over prentbriefkaarten en foto's te beschikken van omstreeks 1880 tot 1930.

Sinds die dag is er naarstig in laden van oude bureaus en kasten gezocht naar fotografisch vastgelegde herinneringen aan "die goede oude tijd".

En met succes! Er kwamen zelfs zoveel enthousiaste reacties binnen, dat het gemeentebestuur de hulp heeft ingeroepen van twee ervaren Ruinerwolders, de heren G. Benak en J. W. Pol, teneinde mee te werken aan het selecteren van het grote aanbod.

Beide heren, later geassisteerd door de heer H. Kwant, hebben met veel lief de en geduld tal van bezoeken afgelegd en aldus een schat van foto's en informatie verzameld, waaruit dit boekje is ontstaan.

Het gemeentebestuur is vorengenoemde heren en al diegenen die door het beschikbaar stellen van foto's of informatie hebben medegewerkt aan dit boekje zeer erkentelijk.

De glimlach, die velen die zich nauw met Ruinerwold verbonden voelen om de lippen zal spelen bij het doorbladeren van dit boekje, zal naar wij hopen hun beste beloning zijn.

Burgemeester en wethouders van Ruinerwold,

W. J. P. van Notten, burgemeester, W. Huizenga, secretaris.

1_-

~l~L~ I I" i1 I

v 0 )IJ .J ~epl'c .

1. Een foto van het oude Tweeloo, dat in 1941 door de secretaris-generaal van binnenlandse zaken bij de gemeente Meppel werd ingedeeld. Het bekende tolhuisje te Tweeloo werd in 1854 gebouwd. Tot 1932 werd hier tolgeld geheven, jarenlang door de familie Van Lunzen. Het gehele gehucht TweeIoo is inmiddels geamoveerd.

2. Gezicht op Haakswold, de weg van Ruinerwold naar Meppel. In 1855 werd over de oorspronkelijke takkenbossenweg een verharde weg met een bestrating ter breedte van drie ellen, dus nog geen tweeenhalve meter, aangelegd. Omstreeks de eeuwwisseling verrezen in Ruinerwold, voornamelijk langs de weg Haakswold, grote kasteelachtige boerderijen. Vandaar dat men sprak van het "gouden eindje". Het voorhuis van de boerderij links op de foto werd in 1961 vervangen door een moderne woning van het bungalowtype.

3. Gezicht vanaf de Boersteeg (thans Kerkweg) op het gemeentehuis in de toestand van voor 1903, het jaar waarin een grondige verbouwing plaatsvond. Reeds in 1849 kreeg de gemeente (getuige een ingemetselde steen in het tegenwoordige gemeentehuis), als eerste Drentse plattelandsgemeente, een eigen gemeentehuis. Voordien werden de gemeentezaken afgedaan in een cafe.

GEMEENTEHUIS. RUINERWOLD

4. Gezicht op het gemeentehuis na de verbouwing in 1903. In 1950 werd het gemeentehuis opnieuw verbouwd. Het huis links op de foto werd in 1969 in verband met de aanleg van een verharde weg naar en langs het Boerpad afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek