Sas van Gent in oude ansichten deel 1

Sas van Gent in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Slock
Gemeente
:   Sas van Gent
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3747-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sas van Gent in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Sas van Gent is een gemeente die de bezoeker niets bijzonders te bieden heeft als het gaat om monumenten, musea, oude gebouwen of wat hem of haar zo al zou kunnen interesseren. Maar dat komtjuist omdat de tijd hier niet heeft stil gestaan.

Gesticht als Sas = Sluis van Gent, is het gegroeid tot een machtige vesting waarover menig maal gevochten werd. Toen de rol van vestingstad was uitgespeeld, is eerst goed de functie van dat "Sluis van Gent"- zijn naar voren gekomen. Ret kanaal, dat genoemde Vlaamse stad met de Westerschelde verbond, kreeg meer en meer de functie waarvoor de Gentenaars het in het midden van de 16de eeuw hadden gegraven, nl. het tot verdere ontwikkeling brengen van handel en nijverheid. Toen in de eerste helft van de 19de eeuw belangrijke verbeteringswerken werden uitgevoerd en het kanaal werd doorgetrokken tot Terneuzen, kreeg Sas van Gent vrij kort daarna een spoorwegverbinding en de eerste echte fabriek. Zij het met horten en stoten is de industrialisatie verder gegaan en is Sas van Gent uitgegroeid tot wat men het wei eens heeft genoemd "een schitterpereltje" of de "Suikermetropole van

Zeeland", zulks vanwege de beide beetwortelsuikerfabrieken die hier gevestigd zijn. Aan die fabrieken hebben de inwoners een paar dagen per jaar, als Prins Carnaval er heerst, de naam van "Betekoppen" te danken, hetgeen iets volkser klinkt dan de mooie naam van "Peewijk" die eens voor Sas van Gent in een familieroman gebruikt is en waarvoor de gemeente het decor en een deel der inwoners, de figuren leverden. Maar het zijn niet aileen de twee suikerfabrieken en het kanaal, die de gemeente het aanzien van nu gegeven hebben; ook andere bedrijven vestigden zich op Sas' grondgebied. Met z'n allen zorgen zij er voor dat het strijdgewoel van weleer overstemd wordt door het lied van de arbeid. Dat aan het laatste de oude glorie van vestingstad en alles wat daaraan verwant was, is opgeofferd kan bij tijd en wijle tot teleurstelling stemmen; als een oprecht gemis is het nooit gevoeld omdat als gevolg daarvan de gemeente kon worden omgebouwd tot een plaats die, ondanks de leeftijd van meer dan vier eeuwen, modem aandoet. Ret aanschouwen van het Sas van Gent van nu en dat vergelijken met hoe het is geweest, door middel van

oude prentbriefkaarten en foto's is het doel waarvoor deze verzameling van gegevens uit de periode 18801930 werd samengesteld. Velen die het oude Sas hebben gekend zullen in de afbeeldingen een goed geheugensteuntje vinden, terwijl de jongeren en zij die pas korte tijd hier wonen, aan de hand van de afbeeldingen kunnen proberen zich een voorstelling te maken van hoe het hier geweest is.

Het "vreedzaam voortbestaan" is in hevige mate en waarschijnlijk voor goed verstoord, door de Tweede Wereldoorlog, die evenmin als de oorlog van 19141918, ongemerkt aan Sas van Gent is voorbij gegaan. Aan 1914-1918 is door middel van enkele plaaties weI aandacht geschonken; 1940-1945 zal tot een andere gelegenheid moeten wachten.

Toch bracht ook de Eerste Wereldoorlog nog al wat

verandering tot stand in de vorm van verdere industrialisatie, aanleg van elektriciteit, waterleiding, riolering en niet te vergeten de verbetering van het wegenstelsel. Velen zullen zich de "modderpoelen" herinneren waarin de vaak niet, gedeeltelijk of slecht verharde wegen veranderden in de campagnetijd! De woningbouw nam in sterke mate toe en op velerlei ander gebied werden veranderingen en vernieuwingen ingevoerd.

Niets kon er vroeger gebeuren en feitelijk kon niemand Sas van Gent in of uit gaan of "De Kaai" was er bij betrokken. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat een niet onaanzienlijk aantal van de afbeeldingen .Jiet hart" van Sas van Gent weergeeft.

De bezitters van dit boekje wordt toegewenst dat zij veel genoegen aan de verzameling mogen beleven.

1. De Markt met in het midden de pomp_ De bomen werden gerooid toen het marktplein enkele jaren geleden de huidige indeling kreeg. Op de hoek van de Noordstraat vinden we het pand waarin nu de winkel van de heer Burm is ondergebracht. Daarnaast staat het huis waarin thans een architectenkantoor is gehuisvest. De uitbreiding van dat kantoor is gebouwd in het straatje waaraan vroeger de katholieke kerk stond, die afgebroken is nadat de tegenwoordige kerk in gebruik was genomen en gebouwd is op het terrein dat op de foto met een muur is afgezet.

2. De voormalige hervormde kerk, gezien vanuit het zuiden. Deze kerk had aan de voorzijde een ingang voor de hervormden en aan de zuidzijde een ingang voor de leden van de Waalse gemeente. Op de achtergrond een stukje bebouwing van de Oostdam. Het verst naar achteren gelegen gebouw is de zogenaamde "Pottenbakkerij", een vleugel van het voormalig militair hospitaal.

3. Een deel van de Westkade met in het midden het gemeentehuis (met torentje en bordes). Vroeger telde Sas van Gent, net als vele andere dorpen, een enorm groot aantal cafes. Behalve het gemeentehuis en de naast gelegen (vroegere) burgemeesterswoning, zijn of waren de afgebeelde panden cafes, estaminets of hoe zij ook genoemd werden.

4. Degene die vroeger vanuit Belgie Sas van Gent binnenkwam, ontmoette de douane in het pand waarin nu een woon- en winkelhuis is aan de Westkade nr. 61-62. Het wapenschild prijkt boven de demo Er naast (met de kolommen) staat de waag, welk gebouw met het naastliggend pand nu antiekhandel Winne vormt. Op de achtergrond hotel "De la Bourse" en het pand van de dames De Smidt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek