Sas van Gent in oude ansichten deel 1

Sas van Gent in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Slock
Gemeente
:   Sas van Gent
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3747-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sas van Gent in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De bewoners van de Valcke zaten lelijk weggestoken aehter deze elektrisehe draad. De heren reehts op de foto zijn: A. G. Stubbe (met pet) en P. A. Neeteson (met hoed), leden van het gemeentebestuur. Van de geiiniformeerden ken ik alleen veldwaehter Lammens (links met lange frak), reehts staat een lid van de Koninklijke Mareehaussee (met kepie) en een lid van de Rijksveldwaeht (met platte pet).

26. Deze atbeelding werd overgenomen uit "De Prins" van 4 oktober 1919. Bij deze foto was de volgende tekst afgedrukt: "Dit zuiver NederJandsche gebied behoudt zijn Ievendige actualiteit, zooIang de annexionisten er een begeerig oog op richten! Panorama van Sas van Gent, met het veeI besproken kanaaI Terneuzen-Gent op den achtergrond. Zooals men weet, vormt dit kanaal een zeer belangrijk punt in de hangende kwestien tusschen Belgie en Nederland; het loopt midden door het stadje, om zijn weg naar Gent te vervolgen".

27. Een atbeelding uit hetzelfde blad met de navolgende tekst: "Achter de boomen, die zich voor den molen bevinden, is het Belgisch grondgebied; het parkje rechts is het terrein, waar de schieting (handboogschieten) plaats vindt. In het boschje ziet men den mast, waarop de vogels zijn geplaatst. De achtkantige eeuwenoude molen (een zeldzame vorm) staat op de wallen, die tot die plek zijn geslecht".

28. Nog een laatste foto uit "De Prins", met als onderschrift: "De oude middeleeuwsche fortificaties te Sas van Gent. Op den achtergrond de gedeeltelijk geslechte wallen met de luchtkokers die in de gangen van het zich onder den grond bevindend fort uitkomen. De jeugd stookte lustig vuurtjes in die toegangswegen, waarop de rook zich dan een uitweg door de luchtkokers baande, wat ze dan zeer amusant vond. Om dit tegen te gaan, deed men de toegangswegen links en rechts op de foto op den voorgrond zichtbaar, verstoppen".

29. Oudere Sassenaars zuHen deze atbeelding onrniddeHijk herkennen als "Het Dijkje". Jongeren kunnen er het Bolwerk en orngeving van trachten te rnaken. Misschien lukt dat met de afrnaak rechts op de foto van het terrein van Rijkswaterstaat en het stukje van het rnagazijn van de Suiker Unie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek