Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Woord vooraf

Vijfentwintig jaar geleden kwam bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel een boekje uit getiteld "Sassenheim in oude ansichten". Dit boekje vond destijds gretig aftrek en was spoedig uitverkocht, zodat herdrukken verschenen. Geen wonder, want er bestaat door de jaren heen een grote belangsteiling bij jong en oud om terug te zien op het dorpsbeeld van vroegere tijden. Daarom is het een goede gedachte geweest van de uitgever om opnieuw zo'n boekje het licht te doen zien. Voorwaarden van de uitgever waren dat geen prenten uit het boekje van 1970 mochten worden gebruikt en dat het aantal beperkt moest blijven tot 75 stuks. Ondanks deze beperkingen zijn de samenstellers er in geslaagd een zo goed mogelijk overzicht van ons dorp te presenteren. Aan dit boekje, getiteld "Sassenheim in grootmoeders tijd", hebben de samensteilers ettelijke maanden besteed om u, lezer, te laten zien hoe Sassenheim er in de vijftig jaren voor de Tweede Wereldoorlog uitzag. Veel speurwerk was nodig om de gewenste informatie bij de prenten te vergaren, zodat een optimaal beeld kon ontstaan. Het resultaat, dachten wij, mag er zijn. De ansichtkaarten die zijn gebruikt, zijn aIle afkomstig uit de coilectie van de heer H.].N. Verhoef, bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim. De keuze van de prenten, het nodige speurwerk voor de onderschriften en het waar nodig bijstellen van de teksten is in nauwe samenwerking tussen de samensteilers tot stand gekomen. Het nog jonge archief van de Stichting Oud

Sassenheim bleek bij de samenstelling van dit boekje al een behoorlijke bron van informatie te zijn.

Veel ouderen van nu, die in Sassenheim geboren en getogen zijn, herkennen de in dit boekje gepresenteerde beelden. De foto's stammen uit een tijd die volgde op een lange periode waarin Sassenheim een klein en gezapig dorpje was. De komst van de bioembollenteeit en -export bracht daarin na het midden van de vorige eeuw grote verandering. Er kwam nieuwe werkgelegenheid die groei van de bevolking met zich bracht. En langzamerhand ook meer welvaart in bredere kring. Ook van die groei geven de ansichtkaarten een beeld.De jongeren van nu en zij die in de periode na 1945 in Sassenheim zijn komen wonen, zuilen toch op de foro's veel zaken herkennen die nu nog aanwezig zijn zoals straatbeelden en bepaalde huizen en winkels. Gelukkig maar, want een dorp dat groeit en verandert maar tevens zijn afkomst respecteert, zal niet rigoureus het oude vernietigen en door nieuw vervangen. Een waardevol deel van het oude zal binnen het ontstaan van het nieuwe een plaats krijgen zodat er een dorpsbeeld ontstaat dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. Zo behoudt een dorp een eigen identiteit waardoor het zich duidelijk onderscheidt van andere dorpen. Zo blijft in het dorpsbeeld de geschiedenis van het dorp zichtbaar en bewaard. Zo blijft een dorp echt leefbaar!

Dit boekje is door de samenstellers opgezet als een wandeling

door ons dorp van zuid naar noord. Dat is zeker niet origineel, want verschillende dorpsbeschrijvers hebben in de loop der tijd dezelfde methode gevolgd. Omdat het dus een beproefde methode is hebben wij voor dezelfde aanpak gekozen. U zult al lezende het gevoel krijgen mee te wandelen door uw dorp. We beginnen bij "De Diver" en eindigen bij de buitenplaats "Ter Leede". Daartussen bevindt zich de Hoofdstraat, de oude heerbaan die daarom op veel plaatsen in de streek nog steeds Hereweg heet. Op een enkele plaats was er in de beschouwde periode al wat bebouwing naar links en naar rechts. Dat vindt u ook in onze wandeling terug.

Sassenheim is dus vanouds een lintdorp, gebouwd op een oeroude strandwal die loopt van zuid naar noord. Aan de oostkant de veengebieden die werden ingepolderd en voor veeteelt geschikt gemaakt. En aan de westkant de afgezande oude duingronden die de bloembollencultuur mogelijk maakten. Zo'n vijftig [aar geleden reikten de bollenvelden op veel plaatsen nog tot aan ofbijna tot aan de Hoofdstraat. Dat beeld is verdwenen. Sassenheim is geen bollendorp meer. De bollenschuren zijn vrijwel uit het dorpsbeeld verdwenen en de teelt en de export hebben zich verplaatst naar elders. Sassenheim is volgebouwd met woningen, winkels en industrie. Daarom moeten we op dat wat nog herinnert aan het verleden zuinig zijn.De Stichting Oud Sassenheim wil op dit soort zaken alert zijn. Daarvoor is royale steun vanuit de Sassenheimse bevolking een noodzaak. Als uw woonplaats u lief is, help dan die stichting en word "vriend". Dan kan dit boekje het begin zijn van nag meer over oud-Sassenheim,

Aan het eind van dit boekje gekomen zult u bemerken dat u toch weer eens met andere ogen door uw dorp gegaan bent. Misschien dat u, na een echte wandeling door ons mooie dorp, thuisgekomen de behoefte voelt opkomen om diverse situaties van vroeger nag eens na te slaan in dit boekje en te vergelijken met uw indrukken van nu. Dat is mede de bedoeling van de samenstellers. Zij wensen u veel Iees- en kijkgenoegen!

Tenslotte gaat onze dank uit naar de vele Sassemers die ons gegevens verschaften zodat we ons verhaal meer compleet konden maken en we in staat waren een en ander beter te onderbouwen. Ondanks dat blijft het mogelijk dat bier en daar nag onvolkomenheden zijn overgebleven. Voor correcties en aanvullende gegevens houden de samenstellers zich dan oak gaarne aanbevolen.

Scssenheim, september 1995 H.].N.verhoef, Drs.].E. van Teylingen

We komen vanuit het zuiden Sassenheim binnen en bestellen op het terras van koffietent "De Diver" van

M. van Zoen een kop koffie met room voor 7 cent. Onze oude Citroen is nog [uist zichtbaar naast de motor met zijspan. Dat levert een gezellig plaatje op. Een aardige entree in Sassenheim anna 1 920. We laten de auto staan, want al wandelend zie je pas je dorp het beste!

r

M. van Zoen Gezellig zitje

KOFFIE TENT .. DE UIVER".

Rijksstraatweg, Sassenheim

Prima consumptie 8i1lijke prijzen -

Telefoon 7675 Dag en 'Nacht geopend.

2 Onze tocht te voet vervolgend naderen wij aan de linkerkant van de weg, vlak voor de Warmonderdam, het caferestaurant Paviljoen "Bloemhof" . Er kan benzine worden getankt. En kijk, er is ook een paal met een bord waarop staat dat er een hulppost EHBO is. Naast het terras staan enkele auto's waaronder een oudeA-Ford en de chef staat uitnodigend voor zijn pand, De koffie met room is inmiddels 15 cent geworden, maar we zijn dan ook aangeland in het jaar 1930. Het paviljoen werd helaas afgebroken in 1990 om plaats te maken voor een moderne villa.

Groeten uit Sassenheim

3 Voorbij de Warmonderdam kijken we terug en draaien ons even om: er nadert een kleine vrachtwagen. Bet is een Ford. We staan op de Hoofdstraat bij villa "Mecklenburg" van de familie Rotteveel (tweede huis van

links) . Achter het eerste huis waar nu de familie Westgeest woont, zien we nog net de niet meer bestaande bollenschuur van Th. Kapteijn. Bet derde huis is villa "Zonnewende", destijds van de familie Arie van Zonneveld. Bet pand werd afgebroken in december 1988.Thans woont op die plek de familie Boot. De vierde villa is huize "Solita" van de familie Zandbergen. Let op de keienbestrating en de rails van de stoomtram.

Bet plaatje is van omstreeks 1925.

4 Dit is een foto van de dubbele villa die voor de bloembollenhandelaar Henri Roozen in 1890 werd gebouwd. De foto dateert van kort na de bouw. De ene helft van het pand heette "Bloomfield" en de andere helft "Zomerzorg". Het pand lag schuin tegenover Huize

"St. Bernardus", Later werd de villa "Twins Home" genoemd. Rechts staat de bollenschuur van de firma Roozen, later van de firma Van der Voort en daarna van Fred de Meulder. Thans is daar de kistenfabriek van M. Bakker en Zonen gevestigd. Let op de beide beukjes in de voortuin van het huis. Ze zijn nu tot grate omvang uitgegroeid en na de sloop van het pand in

1991 bewaard en tot gemeentelijk monument verklaard.

5 Tegenover Huize "St. Bernardus" stand een rijtje statige bollenvilla's. Dit is een foto uit de jaren twintig. Links de nag bestaande villa "Nancy" ( 1 914) en vervolgens villa "Linquenda" die werd afgebroken in 1985 voor de aanleg van de Koetsiersweg. Dan voIgt de nag bestaande villa "Even Buiten" met het karakteristieke torentje (1905) waarin thans het makelaarskantoor Voskuil & Berg is gevestigd. Beide villa's zijn nu wit geschilderd. Dan voIgt villa "Transforma", in 1889 gebouwd voor C], Speelman en in 1907 met een etage verhoogd. De villa werd afgebroken in 1968 voor uitbreiding en parkeerterrein van caferestaurant, ,De Oude Post",

thans dagverblijf "De Oude Post" . Naast de villa liep het Molenlaantje naar de molen van Speelman. De twee personen bij het witte hek zijn Ies de Gruijter (rechts) en zijn oom Henk Bezemer. De linker

auto is een Chevrolet. De andere auto (rechts) is een Citroen.

6 Links, achter een fraaie treur-es, zien we villa "Transforma" . Vervolgens ontwaren we de serre van cafe-restaurant, ,De Oude Post". Rechts staat een dubbel woonhuis op de linker hoek van de vroegere Zuiderstraat. Het hoekdeel werd vele jaren bewoond door de familie Van der Horst. In het andere deel, tegen

Z & P aan, woonde onder anderen de familie Hockx en ook nog A. Warnaar die later burgemeester is geweest van Hazerswoude en Waddinxveen. Daarnaast stond, iets van de weg, het kantoor en de bloembollenschuur van Gebr. van Zonneveld & Philippo. WeI zichtbaar zijn de beide woonhuizen die dienden als kantoor van de firma Baart-

man & Koning. Op de achtergrand staat, op de noordoever van de Zandsloot en naast de Oude Postbrug, het witte 16e eeuwse Posthuis dat in 1920 afbrandde. Op die plaats werden in 1928/1929, zoals de

Sassenheimse Courant van

23 maart 192 8 vermeldde, "dtie zeer royale herenhuizen" gebouwd.

7 Even kijken we nog vanaf de Hoofdstraat de voormalige Zuiderstraat in. Links woonde jarenlang de familie Van der Horst en rechts onder meer de familie Willem van Zonneveld. Makelaar Zwaan heeft er ook gewoond. De laatste bewoners waren enkele zusters van Huize "St. Bernardus". Het grate pand links in het midden van de Zuiderstraat was een dubbel pand, In het rechterdeel heeft vele jaren de familie Durieux gewoond. Later M6hlmann en Durieux. In het eerste huis van het blok woningen daarnaast had bakker de Kwaasteniet zijn winkel. De Zuiderstraat en de beide hoekpanden werden in de jaren 1975-1977 afgebroken voor nieuwbouw.

Sassenheim - Zuiderstraat

8 Op de Oude Postbrug zien we nog even achterom. Links staat het woonhuis Hoofdstraat 98, afgebroken in 1976. Het werd laatstelijk bewoond door de familie

K. Tukker. Dan volgen de kantoren van Baartman & Koning (gesloopt in 1976) en het kantoor van Gebr. van Zonneveld & Philippo (gesloopt in

1 977). Rechts zien we enkele nog bestaande oude woonhuizen en het voormalige cafe-restaurant .. De Oude Post". De foto is van omstreeks het einde van de jaren twintig. De veranda van .. De Oude Post" werd tijdens een verbouwing in 1930 afgebroken.

Sassenheim - Hoofdstraat

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek