Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Ben aardige foto van de Hoofdstraat omstreeks 1910, gezien vanaf de Oude Postbrug. Links de nog goed herkenbare bakkerij, destijds van bakker Kroon, daarna bakker Molenkamp en thans bakker Meijer. Op het bord aan de grate paal staat: "Orgels mogen aileen bespeeld worden des Donderdags". Op het bord boven het groepje kinderen, aan de kleine paal, staat: "Verboden voor rijwielen en motortweewielers". Rechts de rails van de stoomtram.

Gro ele uit 5assenheim.

10 Vanaf de Oude Postbrug gaan we de Zandslootkade op en kijken dan in de richting van de Hoofdstraat. links zien we de bakkerij op de hoek van de Zandslootkade en aan de overkant van de Hoofdstraat het oude Posthuis. Over de brug zien we nog net het woonhuis van de familie Langeveld (gebouwd 1890). Rechts enkele oude boerenoptrekjes tussen het geboomteo Op die plek staat nu een blok van drie woningen uit de jaren dertig. In twee daarvan is het architectenbureau Stol gevestigd. Uiterst rechts is nog het dak van de boerderij "Postwijk" (bouwjaar 1844) te zien. De Postwijkkade was er nog niet toen dit plaatje omstreeks 1908 werd

gemaakt. Maar met die bocht met koeien op de voorgrond was het er toen nog wel erg landelijk.

Sassenheim

. ~andslGGt

11 We vervolgen onze tocht en komen links op de Hoofdstraat een rijtje panden tegen dat men vandaag nog duidelijk herkent hoewel de prent van omstreeks 1 92 5 is. In het eerste pand is sinds 1909 de kapperszaak en winkel van de familie Karremans gevestigd. De winkelpui werd in 1 936 verbouwd en kreeg toen zijn huidige aanzien. Vervolgens komt de kruidenierszaak van de familie Eikelenboom en daarnaast de winkel in landen tuinbouwartikelen van de familie Perfors. Daarachter rijst nog de fraaie gevel op van de bloembollenschuur van Warnaar & Co. N. V.

-- Hoofdstraat

12 lets verder op de Hoofdstraat zien we dit plaatje met de elektrische tram en, eveneens centraal in beeld, de fraaie Harley Davidson met berijder. We zijn wel wat verder in de tijd aangeland, want dit beeld dateert van 1948. Er is weinig verkeer op straat. Links is nog net het garagebedrijf Bakker zichtbaar met de Caltex-pomp, Dan voIgt de bollenschuur van Warnaar & Co. N.Y. en de zijkant en het dak van villa "Siwah" (Hoofdstraat 143).Aan de rechterkant de voortuin van de firma G.B. de Vroomen. Dan de Zuilhoffstraat met op de hoek de winkel van Ockerse. Daarvoor was het woonhuis en winkel van de farnilie Zuilhof£ Nu treft men er

snackbar "Men zegt" aan. De daaropvolgende gevels zijn thans nog ten dele herkenbaar al is er wel vele malen van eigenaar gewisseld en verbouwd.

13 Zo zag de Hoofdstraat tussen de Zuilhoffstraat en "De OudeTol" er uit omstreeks 1900. Een landelijk beeld met voortuintjes en veel groen. In de verte de voormalige toren van de St. Pancratiuskerk. Vlak tegen de rails van de stoomtram ligt nog het tolhuis met zijn witte zijgevel. Het blok huizen rechts op de foto staat nog steeds tegenover Garage Bakker.

14 We bekijken de linkerzijde van de Hoofdstraat op dezelfde plek wat meer van dichtbij. De foto,die dateert van omstreeks 1906, toont ons de door W Warnaar in 1900 gebouwde villa .. Panarna". In latere jaren heeft hier nog de schoolarts dokter Zijerveld gewoond. Weer later de familie Bakker. Daarnaast rijst de fraaie witte gevel op van

de bloembollenschuur van Warnaar & Co. N.V: Het bollenhuis werd in 1 896 gebouwd voor [ac. Wezelenburg. Na diens overlijden in 1899 werd het pand gekocht door Warnaar & Co. N.V: Het werd in 1974 afgebroken. Op die plaats staan nu kantoor en be-

drijfsgebouwen van de firma Moolenaar. Het daaropvolgende pand werd in 1869 gebouwd als pastorie voor de Gereformeerde Kerk. Thans wordt het bewoond door de familie M. Bakker. De man

rechts in beeld is Henk de Haan; hij heeft er stevig de pas in.

Sassenheirn

j)orpstraal

15 We zijn nu wat verder gewandeld en kijken achteram. Rechts zien we een heel rijtje zeer karakteristieke bollenvilla's die aile duidelijke Art Nouveau-kenmerken in de bouwstijl hebben. Allereerst de in 1902 gebouwde villa "Bijdorp" die lange tijd werd bewoond door de familie Frijlink en thans eigendom is van de familie Otto. Dan voIgt villa, .Hestia", gebouwd omstreeks 1910 voor de familie Henk van Zonneveld en thans bewoond door de familie Meijer. Daarnaast het niet meer bestaande bollenhuis van Scheffers & Kroes. Op die plek bevindt zich nu de inrit van "De OudeTol".Vervolgens villa" Via Recta", gebouwd in 1904 voor de fami-

lie Bergman en thans kantoor van Deloitte &Touche. Het is een zeer beeldbepalend pand. Tenslotte is nog villa, ,Siwah" zichtbaar, gebouwd in 1900 voor de familie Frijlink.

5aSSenhell11 - :£eidswilraatweg

16 We naderen nu al meer het dorp, al beweert het opschrift van de foto dat we ons in Bloemendaal bevinden. Niets is minder waar. Links is nog een stukje van de gevel van villa "Bijdorp" zichtbaar. Het volgende pand is villa "Casa Reale", gebouwd door de bouwmeester Eduard Cuypers in 1894 voor Gerard Kruijff en Helena Vorstius. Daarachter, wat onduidelijk, Huize "West-End" en het hoge dak van het klooster, thans " 't Onderdak". Rechts de toren van de oude St-Pancratiuskerk met nog net zichtbaar de zijgevel van "Zonnehof" . Deze villa werd afgebroken in 195 1 voor de aanleg van de Parklaan. Het lage huisje aan de slootkant

stond ongeveer op de plaats waar nu Duvak, voorheen Gebr. Demmenie, is gevestigd. Daarvoor was het kantoor van notaris Houtzagers. Aan de kleding van de wandelaars te zien moet het een zondag of

een of andere feestdag zijn. De heer op de fiets draait zich om, om naar ons te kijken.

.'

crroei un clJWemfma~I;n.

A. :221. bt.htdr, J. iii. ·' ???. met, e"dtJ~

1 7 Deze afbeelding dateert van een aantal jaren later. Inmiddels zijn de beide villa's "Anna Margaretha" in 1 91 5 en "Sunbeam" in 1910

(thans woning en praktijk van dokter Moerman) ter weerszijden van de [ulianalaan gebouwd. Als bijzonderheid zij vermeld dat de laatstgenoemde villa is ontworpen door architect Jesse die veel in de Rijnstreek heeft gebouwd. Beide villa's zijn na de bouw bewoond geweest door de familie Speelman. Op "Sunbeam" woonde later de familie Philippo en daarna had dokter J.M. van Nes er zijn domicilie. Rechts in het beeld verrijst de toren van de oude St.-Pancratiuskerk. Daarvoor staat het witte huis van de ge-

wezen tolgaarder Matthijs v.d. Berk.

18 Hier komt de rechterzijde van de Hoofdstraat meer in beeld. De afbeelding dateert uit de jaren twintig. We zien de ingang van de Bijdorpstraat met op de hoek het pand waar bakker Stelma was gevestigd. Later was hier Autobedrijf Broertjes gevestigd en thans treft men er AutobedrijfBeugelsdijk aan. De verdere bebouwing langs de Hoofdstraat is nog goed herkenbaar. Bekende Sassemers als Nieuwenhuis, Bergman, Boon, Van der Lans, dokter Le Grand, Arentshorst, Eikelenboom en anderen hebben in deze rij gewoond. Ook aan deze kant van de Hoofdstraat is het oude dorpsbeeld redelijk gaafbewaard gebleven. Links en rechts staan enkele

auto's geparkeerd. Dat kon toennog.

Sassenheim - Hoofdstraat

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek