Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Dit is een afbeelding uit 1912. We kijken vanaf de Hoofdstraat op de Gereformeerde Kerk en de pastorie aan de [ulianalaan. De bouw is bijna klaar. Een klein stukje van villa "Sunbeam" is links nag zichtbaar. De vaorgrand is leeg. Daar werd in 1 92 5 voor Elias Speelman een grate villa gebouwd (Haafdstraat 157).

fuoete uit Sassenhcim-

20 Op de plaats waar nu de julianalaan loopt wandelen we vanaf de Hoofdstraat langs de sloot het bollenland in. Vandaar hebben we een prachtig zicht op de roomskatholieke pastorie en de oude St-Pancranuskerk met daarvoor villa "Casa Reale" van de familie Kruijff Rechts staat achter de bomen het hooggelegen "Zonnehof", woning van de familie Breedijk, de oud-wethouder

C. Meijne en later Arentshorst. Uiterst links zien we de eerste lage huizen aan de rechterzijde van de Hoofdstraat. Een lieflijk plaatje van v66r 1910 toen de bollenvelden nog tot aan de Hoofdstraat reikten.

~"(iacint~.7V~!de"

21 Uit dezelfde tijd als de vorige afbeelding stamt deze prent. We schrijven het jaar 1907 toen op het land van Kruijff de grote bloembollententoonstelling was ingericht. We kijken vanaf het bordes van het "Gude Koningshuis", woning van Engel Kruijff, over de vijver en een deel van het tentoonstellingsterrein naar de Hoofdstraat met de rooms-katholieke pastorie (thans nog in oorspronkelijke staat) en de oude St.-Pancratiuskerk die beide werden gebouwd in 1870. Het hoge huis rechts is "Casa Reale" van Gerard Kruijff In het verlengde van de kas in het midden van de foto loopt nu de Wilhelminalaan.

22 Dit is een plaatje van omstreeks 1900 met zicht op de Hoofdstraat in zuidelijke richting en de rooms-katholieke St.-Pancratiuskerk. De kerk werd op 5 oktober 1870 ingewijd door Mgr. Wilmer, tweede bisschop van Haarlem. Voor een bedrag van

f 49.297,- werd de kerk gebouwd door A. Moons te Berkel nadat de bouw op 3 mei 1869 aan hem was gegund. De opzichter was de plaatselijke timrnerrnan en rnetselaar N. Huyg. De eerste steen werd gelegd op 7 juli 1869 door Deken Th. ]. Borret van het Dekenaat Noordwijk. Tussen 1912 en 1929 werd de kerk in fasen vervangen door de huidige kerk. Op de srnalle Hoofdstraat tussen de rijen

hoge bornen ligt de rails van de stoorntrarn. Rechts staat de pas (1894) gebouwde villa "Casa Reale".

Sassenheim

)Yabij oe R. C. Xerk

Photo. II< it. J Braakrnan, Noordwijk. No. es

23 Nogmaals de St.-Pancratiuskerk zoals die er tussen 1913 en 1928 uitzag. In 1913 werd al het verhoogde koor met middenschip op de plaats van de oude kerk van 1 870 gebouwd. De rest van het schip en de toren werden in 1928 afgebroken en vervangen door een hoger schip en een nieuwe en hog ere toren. De voltooide kerk werd op

2 oktober 1929 ingewijd. De kerk staat nu op de gemeentelijke monumentenlijst.

St. Pancratiuskerk te Sassenheim

24 Deze luchtfoto van kort voor de Tweede Wereldoorlog geeft een fraai beeld van Sassenheim ten noordoosten van de rooms-katholieke kerk. In het midden het fraaie gemeentepark . ,Rusthoff". Linksonder het dichte geboomte van het park van Huize .. West-End" en aan de horizon het bos van het .. Huis Ter Leede'' dat toen nog reikte tot aan de Hoofdstraat en de Willem Wamaarlaan.

25 We lopen de].P. Gouverneurlaan in en komen op de Beukenlaan (thans deel van de Parklaan), een eenvoudige sintelweg met aan weerszijden een tegelpad. In het eerste pand woont al jaren de familie Slikkerveer. Het tweede pand is "Cadzandria", gebouwd als waning voor de heer Vercouteren, hoofd van de ertegenover liggende "De Visserschool", later de "Parkschool" en thans "Het Bolwerk". Dan voIgt de ingang van het verlengde van de ].P. Gouverneurlaan. Ook het volgende rijtje panden dateert uit de jaren twintig.

26 Deze foto geeft een beeld van het kruispunt van Kerklaan-Rusthofflaan en Beukenlaan (thans kruispunt Kerklaan en Parklaan). Het voorste deel heet nu ook Kerklaan. Herkenbaar is het in 1922 gebouwde fraaie pand met rieten dak waar al jaren de familie P. Westerbeek woont. Daarvoor woonde er ook de familie B. van der Sijs. Her eveneens begin [aren twintig gebouwde hoekpand werd vele jaren bewoond door de familie Demmink. De heer Demmink was hoofd van de plaatselijke Plantenziektenkundige Dienst. Aan de Kerklaankant van dit hoekpand woonde destijds de familie Pel.

27 Dit is een plaatje van het kruispunt Rusthoff1aan-].P. Gouverneurlaan en kijkend in noordelijke richting. Het is een foto uit de jaren twintig. De bomen van de Rusthofflaan zijn nog klein en rechts is nog geen bebouwing te zien: daar ligt het sportpark "Sporthof". De bebouwing aan de linkerkant is er nog steeds met uitzondering van het cafe "Sporttust" (Ian van der Voort) annex melksalon. De Iaatste eigenaar was Grotenhuis. Na een fikse brand op

29 juni 1979 werd het pand afgebroken en vervangen door een appartementengebouw. V 66r cafe, ,Sportrust" stand hier de boerderij "Rust-Hoeve" van boer Hartveld en Cars den Hollander.

28 Onze weg vervolgend over de Parklaan komen we bij de Oosthaven die in 1930 in gebruik werd genomen. Een brug erover is er nog niet. Die werd pas in 1950 gebouwd toen de Parklaan was aangelegd als oostelijke omleidingsweg tussen de Hoofdstraat en de Van Pallandtlaan. Het straatbeeld langs de noordkant van de Oosthaven, thans Molenstraat geheten, is nu nog zoals toen. Links, boven de huizen, is nog net de gashouder van het plaatselijke gasbedrijf zichtbaar. Daarachter begint het bos van het "Huis Ter Leede". Zeals de foto aangeeft is het 23 [uni 1936 en vaart de salonboot afvoor een tocht met de Sassenheimse ouden van

dagen. We wensen hen een goede vaart!

Boottocht Ouden van Dagen Sassenheim 23 Juni 1936

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek