Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Dit is een foro van de Oosthaven uit de jaren vijftig. De Parklaan en de brug over de haven zijn net aangelegd. We staan op de brug en kijken naar de rederijschepen van

B. de Boer uit Sassenheim (links) en Hortensius uit Bodegraven. Hier werden veel voor export bestemde bloembollen in kisten verscheept naar Rotterdam en Amsterdam waar zij werden overgeladen in grate zeeschepen. Rechts in beeld de loads van N. V Rederij Wesseling. links ap de achtergrand kijken we tegen de achterkant van woningen aan de Willem Warnaarlaan. In het geboomte rechts beyond zich het Sassenheimse openluchtbad.

30 Staande langs de Sassenheimervaart kijken we naar de wipwatermolen die stond ter hoogte van de huidige ijsbaan. De molen, die wel werd aangeduid als "de molen van Berkhout", bemaalde de Floris Schouten - V rouwenpolder en ging door brand in 1945/46 verloren. Hij werd vervangen door een ernaast gebouwd elektrisch gemaaltje. De foto is van omstreeks 1930.

31 Na ons uitstapje aan de oostkant van het dorp keren we weer terug naar de Hoofdstraat. De foto, die gemaakt is aan het begin van deze eeuw, toont ons het "Oude Koningshuis" temidden van uitgestrekt en hoog geboomte en bewoond door Engel Kruijff Het pand is reeds jaren een rijksmonument. Over een weiland keek men uit op de Hoofdstraat. De ingang van het oprijpad lag naast villa "Casa Reale" die bewoond werd door Gerard Kruijff. Op het weiland werd in 1 92 9 het gemeentehuis (thans Sikkens Schildersmuseum) gebouwd en, na aanleg van de Wilhelmina-

laan, deABN-Arnrobank en de noordelijke bebouwing met bollenvilla's.

Hal ouda Koningshuis

32 Dit is een panoramafoto die genomen is vanuit de toren van de rooms-katholieke kerk. Op de voorgrond kijken we op het gemeentehuis met zijn klokketorentje en de Wilhelminalaan die eindigt in een kleine rotonde voor de ingang van het "Oude Koningshuis" , gebouwd in 1628. Naar links loopt al een begin van de Prins Hendriklaan. Naast het geboomte zien we het gebouw "Bethesda" van de protestants-ehristelijke wijkverpleging "Het OranjeGroene Kruis". Links daarvan ligt het bloembollenbedrijf van Van Zonneveld & Co. N.V. met daarvoor nog een groot pereeel bloembollenland en

op de aehtergrond, zover het oog reikt, uitgestrekte bollenvelden.

33 Een foto uit omstreeks 1900 van de oude darpskern gezien vanaf de Teylingerlaan. We zien de noord-westkant van dak en taren van de oude hervormde dorpskerk uitrijzen boven het geboomte. Voor de bomen langs liep het toenmalige Hortuslaantje. De bebouwing links van de kerk is het voormalige Kuipershof]e, afgebroken in 1959. Een klein dorp met een agrarisch karakter.

UITG. NAUTA VELsEN.

34 Een kijkje op de Hoofdstraat tegenover het verenigingsgebouw " 't Onderdak" omstreeks 1950. Het karakteristieke en oude eerste pand links op de foto (voorheen van resp. de fietsenmakers Van Aalderen en Geerling en thans winkel van Clair Optiek) staat er nog. De volgende panden, dat van kapper Ruinemans, het kostershuis van de roomskatholieke kerk (afgebroken in 1958) en het witte huis van de familie Tijssen (afgebroken in 1964), alsmede de daarnaastgelegen ruin hebben plaatsgemaakt voor de apotheek, juwelier Wielinga, de VSB Bank, Van der Meer Interieur en Bemelman Mannenmode.

35 Foto van omstreeks

1910 van het Zusterhuis met meisjesschool "SintAnna" (thans " 't Onderdak"). Dit zeer karakteristieke gebouw werd in 1898 gebouwd voor f 33.000,- onder architectuur van de toenmalige pastoor A.F. Peters en aannemer

N. Huyg van de Oude Haven. De nieuwe meisjesschool werd geopend op 16 januari 1899 met 90 leerlingen. Rechtsboven in het pand bevindt zich de kloosterkapel (ingewijd 12 april 1899) met een gaaf en fraai beschilderd houten gewelfd plafond. Ook de biechtstoel is nog aanwezig. Het kloostergedeelte, dat sinds 21 maart 1899 werd bewoond door tien zusters, bevindt zich nog geheel in de

oorspronkelijke staat. Na de sluiting van klooster (1972) en school (1986) en de overdracht aan de gemeente in

1 987 werden de in 1 9141918 aangebouwde lokalen weer afgebroken. Dit cultuurhistorisch belangrijke en voor het dorp zeer beeldbepalende pand dreigt te worden gesloopt.

Zusterschool, - SASSEN HElM.

36 Gezicht op de Dorpsstraat anna 1900. In het winkelpand links achter de bomen is thans de videotheek gevestigd. Daarvoor waren in het pand de winkel van Van Steijn in huishoudelijke- en galanterieartikelen respectievelijk de kantoor- en schoolboekhandel van Ammerlaan gevestigd. Toen de foto rand 1900 werd gemaakt had in het pand].F. Uphoff en Zonen zijn Rijwielen Magazijn. In de verte komt in de Dorpsstraat de stoomtram aan.

37 Op deze foto zijn we enkele tientallen jaren verder in de tijd en wel in het begin van de jaren twintig. In het eerste pand links is dan de kantoor- en schoolboekhandel gevestigd van 1. Ammerlaan. In het laatste (het derde) pand van dit blok had mevrouw Omzigt een winkel in rookartikelen. In het lage pand in het midden woonde Van Hoekelen. Het werd afgebroken ten behoeve van nieuwbouw voor de bloemist Preenen. In 1992 zijn de laatste woning van het eerste blok en de bloemenzaak van Preenen afgebroken voor de vestiging van een boetiek en een drogisterij. In het tweede

pand is thans Van Arkel Disc gevestigd. Het vijfde pand dateert van 1906. Het is een prachtig voorbeeld van bouw in ]ugendstil. Destijds was hierin garagebedrijfUphoff gevestigd. Ook was hier een

groentewinkel van Van Pijpen. Thans treffen we er de dierenwinkel aan van Slotje.

HOOFDSTRAAT. SASSENHEIM.

38 Een plaatje uit de jaren dertig. Rechts zien we een gedeelte van de zaak van kapper Ruinemans (nu de apotheek), dan de rijwielhandel van Van Aalderen (later Geerling en nu Clair Optiek). In het volgende grate dubbelpand was links het elektrotechnisch bedrijf Ijsselmuiden en rechts de winkel in stoff en, garen, band en wat speelgoed van Waasdorp (ATEP) gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlag werd de winkel opgeheven en werd dit deel bij I]sselmuiden getrokken. Thans treffen we daar Hans Textiel. Dan voIgt drogisterijVan Beek (nu Hauwert). Daarna komt sigarenmagazijn Roosa (nu tabak-

shop Van der Lans). Het pand met het eerste zonnescherm was de winkel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen van Versluijs (later Multicopy en nu bloemenzaak). Bij het tweede zonnescherm treffen

we de schoenenwinkel van Brouwer. De straatwand is nu nag grotendeels herkenbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek