Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Inmiddels zijn we aangeland bij het park. Het is nu omstreeks 1 930. Het oude "Rusthoff" is gesloopt en het nieuwe van WWarnaar staat er net. De stoomtrarn rijdt nag. maar zal op 1 januari 1933 worden vervangen door de elektrische tram. Links

zien we de wagenmakerij en smederij van Bakker en het K.S.A.-gebouw (thans Duynstee en sportwinkel L.]. Sport). Daar staat een groep mensen bij de halte op de bus te wachten.

40 In het hoekpand links op de afbeelding was in de jaren dertig de manufacturenen textielzaak van mevrouw I]sselmuiden gevestigd (thans Postma). Later had A.]. Borst (WICO) hier een soortgelijke winkel. In de oorlogsjaren was hier een meubelshowroom van Van Steijn. Het huis ernaast werd vele jaren bewoond door de familie Peters. Dan voIgt de statige gevel van het in 1902 gebouwde postkantoor en daarna het hoge pand van dokter Huber (later winkel in huishoudelijke artikelen en ijzerwaren van

G. Lascaris en daarna Blokker).Aan de overkant bij het huis van de familie Bakker

(nu reisbureau De Graaf) is een bushalte. Bij de ingang van het park staan drie mensen te wachten op de stoomtram. Achter de woning van Bakker verrijst het hoge voormalige oude gemeentehuis

met klokketorentje. De auto midden in het beeld is een A-Ford.

41 We kijken even achterom. We zijn ook terug in de tijd: het is begin jaren twintig. Links zien we Huize "Rusthoff" van de familie Charbon dat in 1924 werd gesioopt. Dan volgt de ingang van het park met oude sierpaal en de smalle Menneweg (later ].P. Gouverneurlaan genoemd). In het pand op de hoek was G. Lascaris gevestigd (hij is hier met zijn winkel beg onnen) , daarna bloemenzaak van Van Eeuwen, later viswinkel Roos, de Nederlandse Credietbank en nu Assurantiekantoor "Bijdorp" . Op de achrergrond zien we de oude toren van de St.-Pancratiuskerk en links daarvan het torentje van her nieuwgebouwde hogere koor. Rechts achter

de dikke boom zien we her pand van wagenmakerij en smederij Bakker (nu Duynstee). Op het witte bord aan de zijgevel staat: Rijwielhandel- reparatieinrichting.

HOOFDSTRAA T. SASSENHEIM.

42 We wandelen verder en kijken opnieuw achterom. Het is een meer hedendaags beeld, maar toch stamt het uit de jaren dertig. Allerlei zaken zijn nog goed herkenbaar. Villa "Rusthoff" met de ingang van het park en een halteplaats voor de, nu elektrische, tram. De passagiers zijn net ingestapt en de tram kan zijn weg naar Haarlem vervolgen. Verder zien we de nieuwe rooms-katholieke kerk (1929) en rechts nog iets van het postkantoor, het K.S.A.-gebouw en het pand van wagenmakerij en smederij Bakker.

43 We kijken nu de Charbonlaan in. Daar ligt de fraaie Overplaats, voorheen "Buitenbeek" genoemd, met op het eilandje de muziektent. De christelijke harmonievereniging "Crescendo" heeft daarin vele buitenconcerten gegeven. De bebouwing rechts dateert van 1 92 O.

BUITENBEEK. SASSENHEIM.

44 Terug naar de Hoofdstraat. Het is omstreeks 1920. Links op de foto zien we een stukje van het postk.antoor, gebouwd in 1 902. Daarachter ligt het statige woonhuis van dokter Metzlar, later van dokter Huber, met een fraai afdak boven de entree. Enkele voorbijgangers poseren voor de foto en een medewerkster kijkt nieuwsgierig uit het bovenraam van het postkantoor naar de fotograaf Rechts achter de bomen de woning van de familie Bakker (nu reisbureau De Graaf). Daarnaast het oude Raadhuis, gebouwd in

1 87 1 . In dit pand heeft sinds 1930 de firma Melman zijn winkel in mannenmode gevestigd. Verder volgen, nog net zichtbaar, de hervormde

pastorie, gebouwd omstreeks 1873 en in 1968 verkocht aan de familie Langeveld, en het veel oudere pand van stalhouderij en melkhandel Langeveld (thans geheel verbouwd).

45 Ben terugblik op het fraaie postkantoor. Het plaatje dateert van net na de bouw. Let op de statige olielantaarn en het wapenschild onder de vlaggestok. Bij de hoge brievenbus poseren enkele nieuwsgierige jongens. Nu loopt op die plek tot aan de deur een invalidenoprit. Zo is het monumentale pand ook voor alle Sassemers bereikbaar geworden.

Postkantoor, - S.A.SSE:NREIM .

. C~

46 We bezien het oude Raadhuis aan de rechterkant van de Hoofdstraat van dichterbij. Het staat ingeklemd tussen de woning van de familie Bakker (thans reisbureau De Graaf) en de hervormde pastorie (thans woning van mevrouw Langeveld). De opname is uit het einde van de 1ge eeuw, dus ongeveer 100 jaar oud. Het oude Raadhuis werd tijdens de ambtsperiode van burgemeester J.N.A. Bucaille gebouwd in 1 87 1 en in 1 91 3 inwendig verbouwd. Het deed dienst tot 3 1 december 1 92 9. Boven de voordeur hangt een klein balkon met daarop het woord "Raadhuis" en boven het raam is het gemeentewapen aange-

bracht. Weer daarboven prijkt een alleraardigst torentje met luidklok. Deze versieringen moesten bij de verkoop aan Melman worden verwijderd. Uiteraard is daarna het pand ook inwendig grondig ver-

bouwd voor zijn nieuwe bestemming. De gemeenteveldwachter poseert breeduit met twee andere personen.

47 Opnieuw een plaatje van de Hoofdstraat. Rechts het 20juist bekeken oude Raadhuis. Links, achter de rustieke olielantaarn het statige huis van dokter Metzlar, gebouwd in

1 895. Daarna werd het bewoond door dokter Huber. In 1955 werd het pand verkocht aan G. Lascaris die de voorgevel verving door een rnoderne winkelpui en ook inwendig de zaak verbouwde voor zijn winkel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen ("Kijk eerst maar es bij G. Lascaris!"). De nieuwe winkel werd in 1 956 geopend. In 1979 stopte Lascaris met zijn zaak. Begin [aren tachtig werd dit pand door Blokker vervan-

gen door een modern warenhuis. Naast de dokterswoning is duidelijk de voorgevel zichtbaar van het zeer oude huis van de schilder Van Goeverden met daarnaast de winkel van de kruidenier Van

Goeverden. Die laatste twee panden moeten we eens wat nader gaan bekijken!

48 Hier zijn ze dan, samen op de foto: het 18e, wellicht 17e eeuwse huis van de schilderW van Goeverden (thans G.c. van Goeverden) en de kruidenierswinkel van C.D. van Goeverden. De foto is van v66r 1930. Het historisch zeer belangwekkende pand (links) staat er nog steeds, maar nu met de op de foto (tijdelijk) afwezige groene luiken ter weerszijden van de ramen, De kruidenierszaak werd voor de oorlog voorzien van een bovenverdieping en na de oorlog verbouwd tot een zelfbedieningswinkel. Thans is, opnieuw na verbouwing, de boekhandel van Bruna in het pand gevestigd.

De zware bomen voor de huizen zijn ook al verleden tijd. De nog net zichtbare woning annex schilderszaak kocht Vogelaar in 1920 van schilder W van Biezen. In 1938 verving Vogelaar dit pand door

een moderne woning met bedrijfsruimte. Nu bevindt zich daar een speelgoedzaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek