Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 De hervormde kerk omstreeks 1920 met het vroegere ingangsportaal. Dit portaal verdween met de restauratie in 1923/24. De ingang werd toen naar de oostzijde verlegd. In 1 957 en 1 958 werd het metselwerk van de toren hersteld. In de jaren 19711973 werd de kerk door architectVan der Sterre en onder leiding van Monumentenzorg gerestaureerd. De ingang kwam als vanouds weer onder de toren. In de kerk werd een historisch Goltfusz-orgel uit 1657 geplaatst. Op de foto zien we links de woning van ].A. Nipper die aan de Hoofdstraat een manufacturenwinkel had. Later was hier de boekwinkel van H.]. Overvoorde. Het pand maakte in

1 92 6 plaats voor de kruidenierswinkel van ].A. Math6t en daarna van J. Th. van der Klugt. Dit pand werd in 1983 afgebroken voor deABNAmrobank. Rechts zien we de zijkant van de voormalige openbare school, later hervormd verenigingsgebouw.

50 Links op deze foto van omstreeks 1925 zien we het monumentale hekwerk voor de openbare school, later hervormd verenigingsgebouw, en daarnaast het grote schoolmeestershuis. Eerst bewoond door meester ]. Beumer, hoofd van de openbare lagere school, en daarna door meester Den Haan, hoofd van de Hervormde School. Het verenigingsgebouw en het woonhuis werden afgebroken in 1 96 7 in het kader van de reconstructie van het centrum. Op de plaats van het witte huisje heeft in latere jaren de kapperszaak van Jan de Jong gestaan (afgebroken in 1959) . Rechts op de foto zien we de damesmodezaak van Melman, enkele lage huisjes

en het hoge pand van bakker Van der Horst (thans bakker Wanninkhof) .

HOOFDSTRAAT. SASSENHEIM.

51 Het lage pand links op deze foto uit 1907, lag tussen de kapperszaak en het hoge pand van Francken. Daar was een manufacturenzaakje in gevestigd en later de werkplaats van respectievelijk

C.A. Luyk en van D. Buys. In het hoge pand had Francken een kruidenierszaak; later sigaren en wijnen. In 1949 ging het pand over in handen van N.V. P. de Gruyter & Zn. Het werd in 1 970 gesloopt. Daarachter zien we de serre van hotel, ,Het Bruine Paard", Rechts nog een stukje van de groente- en fruitwinkel van Faas (thans Koning). Na de poort het woonhuis van J.P. Oudshoorn (nu Etos) , de woning van koster De Boer en de winkel van horloger en

dorpsschilder C]. Verlint. Dan de ingang van de Kerklaan en het grote herenhuis van

G. Vlasveld dat in 1933 werd afgebroken.

52 We zijn nu vlak bij het hotel "Het Bruine Paard", een oeroude herberg en uitspanning. V 66r 1870 vergaderde er de gemeenteraad en daarvoor was er ook het Regthuys waar de vroede vaderen en Schout en Schepenen bijeen kwamen. Nu kunnen we de fraaie serre beter zien. Op de zijmuur, in de Hortuslaan, is een bord aangebracht met de tekst "HulpkistANWB". Na het hotel volgen de winkels van Van der Meer en van Van Niekerk. In de verte ontwaren we de witte uitspringende pui van het zusterhuis en het ook nu nog herkenbare spitse torentje op het pand van B.A.

de Leeuw, later de sigaren-

winkel van B. van Loa (nu makelaarskantoor Max Sedelaar). Rechts zien we weer het grote pand van de familie Vlasveld. Op deze prent van omstreeks 1905 ligt in de straat een dubbel spoor van

de stoomtram. Het zal weI zondag zijn want er zijn veel wandelaars in het nette pak.

Sassenheirn -"'t j3ruine paard

53 We lopen het hotel voorbij en kijken op deze prent van eveneens omstreeks 1905 even terug. Links zien we het huis van de familie Vlasveld. Na de sloop van dit pand in 1933 kwamen hier de kruidenierswinkel van Kaptein en de fourniturenwinkel van Groeneveld. In het vroegere pand van Kaptein kwam later Huijts & Post (Expert). In het pand van Groeneveld vestigde zich de textielwinkel van Th. A. de Haas (later Thea Gouverneur). Thans treft men er D-Reizen aan. Dan volgt de Kerklaan met op de hoek de winkel van c.]. Verlint gevolgd door de woning van koster De Boer (van de Hervormde Gemeente) en die van aannemer

j.P Oudshoorn. Rechts de fraaie serre van het hotel ?? Het Bruine Paard" met vooraan de fietsenstandaard.

SASSENHEIM, - Dorpss traat met Hotel 't Bruine Paard.

54 We zijn iets verder in de tijd. Op het platte dak staat nu het woord "hotel". In de muur aan de Hortuslaan is een zijraam gekomen en er hangt een straatnaambordje. Het dubbel tramspoor (zie vorig plaatje) is verdwenen en ter hoogte van het zusterhuis komt "Bello", de stoomtram, er hijgend en puff end aan. Het aanzien van het hotel is in latere jaren we] sterk gewijzigd. De oude serre, een stain-de-weg voor het smalle voetpad, werd in 192 7 door de gemeente aangekocht en afgebroken en er werd een nieuwe gevel opgetrokken. Hotelier EvertTeernstra nam er zijn intrek en het bedrijf werd op nieuwe leest voortgezet. Helaas, in 1979 kwam

aan dit hotel een einde. Het werd vanwege reconstructie van het centrum afgebroken en maakte plaats voor winkels met bovenliggende appartementen.

55 Deze foto van de Hoofdstraat is van omstreeks 1905. Links het pand van]. van der Meer, zadelmakerij en stoffeerderij. Later werd het pand flink gemoderniseerd en uiteindelijk in 1968 afgebroken. Daarna voIgt het bedrijf van Van Niekerk, karenmaalderij en later wijnhandel. Dan voIgt de winkel van boekhandel De Gruijter en de witte pui van het zusterhuis (nu Bakkerij Oomen). De rest bekijken we straks van dichterbij. Rechts een deel van het woonhuis van Bruijnen. Via het slop was de smederij bereikbaar. Op het bard staat: "Rijwielen en onderdeelen". Later kwam hier de darnesmodezaak Bleichrodt en daarna De Haas. Het volgende pand was jaren-

lang de winkel van C. jamin, Nu is daar een textielzaak. Daarop voIgt de woning met achterliggende kolenhandel van T. Vos jac.zn, (thans parkeerterrein) .

$assenheim

1lorpstraat

56 Na Van Niekerk komen we bij Drukkerij J.W de Gruijter. De heer De Gruijter staat in de deur van zijn boekwinkel.Onder de omstanders staat rechts Star met zijn handkar. In 1 954 werd het pand gesloopt en door nieuw vervangen. Later kwam er een winkel van Schulte & Lestraden en daarna een bloemenzaak. Nu is er de wijnschuur van Van Niekerk. Daarnaast dreefkapper Fok van Dijk zijn zaak. Nu treft men daar Bril '58. Dan zien we de markante witte pui van het zusterhuis. Daar woonden vanaf juli

1890 de nonnen die er een naaischool dreven. In 1899 vestigden de zusters zich in het klooster (thans " 't Onderdak"). In het witte zuster-

huis vestigde zich daarna bakker Hooijmans, Bakker Oomen nam de zaak in 1954 over en verbouwde het pand uitwendig en inwendig. Het ernaast gelegen cafe Van Hage werd in 1987 door Oomen

gekocht en ingericht als konditorei.

57 Nadat we op de Oude Haven zijn aangeland draaien we ons nog even om. De Hoofdstraat is hier smal en met die rails en keien gaf dat bij nat weer vaak slippartijen. In het pand links op de hoek was destijds de zadelmakerij van Hein de Graaff gevestigd. In de tijd dat de foto gemaakt werd (omstreeks 1 930) zat daar Bemelman die onder andere klompen verkocht. Daarna was er de schoenenwinkel van Ter Gouw gevestigd. Nu treffen we daar, na verbouwing, cafe "DeTweeWezen". Aan de gevel verderop zien we de elektrische klok hangen van de winkel van C. ]amin. Rechts zien we het pand van bakker Hooijrnans, later bakker Oomen. Daarnaast het

pand van kapper Fok van Dijk (nu Bril ' 5 8) . Voordat kapper Fok van Dijk zich hier vestigde was hier de kapsalon van Bovenga en later van Van Zandvoort. Vervolgens zien we de boekwinkel van].W de

Gruijter (nu de wijnschuur van Van Niekerk) en de slijterij van Van Niekerk.

58 Dit is de Oude Haven, maar dan weI van rond de eeuwwisseling. Van hieruit werden de bloembollen verscheept. De haven werd in 1925 gedempt. Links de woning van de familie Frijlink met de poort naar de daarachter liggende bloernbollenschuur. Boven de poort de naam van de firma A. Frijlink & Zonen. Later kwarn in dit pand de graan- en meelhandel van P.W van Niekerk en daarna de manden- en rotanmeubelmakerij W]. van Biezen. Nu is daar woonboetiek Saskia gevestigd. Op de plaats van de volgende twee aardige pandjes (Oude Haven 9 en 11) opende de familie Ravensbergen na een verbouwing in september 1949 een brood- en banketzaak. Sinds eind 1 975 vinden we hier de slijterij van Dirck III. Dan voIgt de woning van hovenier A. Vliem. Na sloop en verbou-

wing kwam hier autorijschool en verhuurbedrijf Bram Kool. Nu is dit Garage Faas. Dan voIgt het pand waar nu de dierenwinkel van de Kluijver is gevestigd. In dit pand begon Garage Bakker in 1925 zijn bedrijf Hij kocht

dit pand uit het faillissement van Belder en Oudshoorn. Daarvoor had de firma Van Parijs hier een beurtvaartbedrijf In 1947 verplaatste Bakker zijn bedrijf naar Hoofdstraat

1 33 en daar bevindt het zich nog steeds. Na die tijd was in

het vroegere pand van Bakker de herenmodezaak van]. Bemelman en daarna de groentewinkel van Th. Faas. Tenslotte nog het woonhuis van aannemer Kiebert. Achter de bomen zien we het huis van de familie Rotteveel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek