Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Nogmaals de Oude Haven rand de eeuwwisseling. Rechts de leuning van de Klapbrug met daarachter de voorkant van het tolhuis van de tol aan de Teylingerlaan. Tol en tolhuis verdwenen in

192 1. Vanaf de hoek van de Teylingerlaan zien we een rij zeer oude panden met aardige topgevels die reeds lang zijn verdwenen en vervangen. In de Hoofdstraat ter hoogte van de daar rijdende kar ontwaren we nog de oude serre van hotel. ,Het Bruine Paard", Op de hoek van de Oude Haven achter de bomen bevindt zich de zadelmakerij van Hein de Graaff (nu "De Twee Wezen"). Naast de zadelmakerij staat de zeer oude woning van de familie Rotteveel die in

1929 met een verdieping werd verhoogd en voorzien van een plat dak, AI met al een zeer landelijk plaatje!

~ Dr. Trenkler ce., Leipzig". 16417

60 Nog een overzicht van de Oude Haven. Nu is de haven gedempt. We zijn dan ook in de jaren dertig. In het plantsoen staat de fontein die bij de aanleg van de waterleiding door het waterleidingbedrijf geschonken werd. Op feestdagen en bollenzondagen werd de fontein van gemeentewege in werking gesteld.

Op het trottoir poseren van rechts naar links de heren J.W de Gruijter, kruidenier lac. van Nieuwkoop en WVerhoog. Links bij de Klapbrug staat de tabakswinkel van

B. van Loo met het karakteristieke torentje (nu makelaarskantoor). Uiterst rechts een leuk geveltje. Daar vindt men nu de slijterij van Dirck III. Daarnaast zien we het pand

op de hoek van de Vaartkade waar tot 1903 woning, schuur en pakplaats van

A. Frijlink & Zonen waren gevestigd.

61 Fotouitcirca 1905.Vanaf de K1apbrug kijken we uit over de vaart die vermoedelijk in de 1 7 e eeuw is gegraven. Een deel van de huizen langs de Kastanjelaan (links) starnde uit de 17e en ISe eeuw. Op de plaats van het eerste pand links staat sinds kort een restaurant. In het tweede (witte) huisje (inmiddels gesloopt) woonde vroeger P. van Tol die een oliehandel had. Ook het daaropvolgende pand, de boerderij van Karel Drost, bestaat niet meer. Het achterste gedeelte, de stallen, staat er nog wel. Het volgende pand (Kastanjelaan 5) staat er ook nog. Het is gebouwd in 1904. Hier woonde vroeger

Bisschops, de stukadoor. Het ernaast staande huis met witte puntgevel is er ook niet meer. Aan de Vaartkade (rechts) het bollenbedrijfvanA. Frijlink & Zonen. Dan het gebouw , ,De Vergunning", later achtereen-

vol gens regenkledingfabriek, jeugdsocieteit "De Stormbal" en nu moskee.

Gr-eet uit l:::ASSENHEIM, - "'Iaven.

6489

62 We staan omstreeks

1 9 1 0/ 1 9 1 5 aan het eind van de Vaartkade en kijken richting Klapbrug. Links de bollenschuur van B.D. Kapteyn & Zoon met bij de toegang het firmabord. Rechts staat het huis van Van Velzen (kolenhandel). Voor het huis staat de hondekar waarmee turf werd bezorgd. De schuit in de vaart was eveneens van brandstoffenhandel Van Velzen. lets verder volgen de nog bestaande panden Kastanjelaan 11 en 12. De daaropvolgende panden, behalve Kastanjelaan 5, zijn thans eveneens weg en vervangen. In de verte rechts van de Klapbrug het pand met torentje van H.A. de Leeuw, later sigarenwinkel B. van

Loo. Links van de brug het

oude tolhuis aan de Teylingerlaan. Dat gaan we nu wat nader bekijken.

Kastanjelaan. SA.SSENHEIM.

'~' .

-v

63 Dit is dan de tol met het tolhuis aan de Teylingerlaan. Het is een afbeelding van omstreeks 1907. De oude huisjes links werden afgebroken in 1930. Daarachter ligt een bollenschuur, eens eigendom van Van Nieuwkoop, en thans nog herkenbaar als pand waarin damesmodezaak Leon is gevestigd. In de verte nadert op de weg een vierwielige koets. Deftig volkl Op de afsluitboom van de tol staat het tarief: een rijwiel 2 cent. De bewoners van de Teylingerlaan hadden voor een bedrag van

f 2,50 per jaar vrije doorgang. De tol en het tolhuis werden in 1920 door de gemeente gekocht en in 192 1 afgebroken. De laatste tolgaarder was A. Bosma. Bij het tol-

hek staan Artje Bosma (dochter van de tolgaarder) en Chris Brinkerhof

64 Zicht op de Hoofdstraat in begin jaren twintig vanaf de Teylingerlaan. Tol en tolhuis zijn verdwenen. Rechts een streep van het bloembollenhuis (nu Leon). De lage huisjes staan er nog, maar zullen over enkele jaren worden gesloopt (1930). In het pand recht voor ons uit aan de Oude Haven was op her moment dat de foto werd gemaakt de graan- en meelhandel van P.W van Niekerk gevestigd. Ook nu weer belangstelling voor de fotograaf. Het wegdek is slecht: zand en kiezels.

TEYUNGERLAAN VOORM : TOL. SASSENHEIM.

65 We wandel en deTeylingerlaan af tot bijna aan het eind van het Sassenheimse deel en zien daar de bloembollenschuur van Gebroeders Bergman staan die gebouwd werd in 1914. Een uit architectonisch oogpunt fraai en voor Sassenheim uniek gebouw. Nu is de antiekhandel Reckman daarin gevestigd. Achter de waning links op de foto bevond zich de stoomwasserij "Hollandia". V 66r die tijd was het de melkfabriek van de familie Gerritsen. Het huis is er nag. De sloot is inmiddels gedempt. Rechts op de achtergrond zijn de contouren zichtbaar van de ruine van het slot "Teylin-

gen". Een aardig plaatje van omstreeks 192 O. We lopen nag even door naar de ruine.

TEYLINGERLAAN. SASSENHEIM.

66 We lopen achter Gebr. Bergman het bollenland in. Daar hebben we over de hyacinthenvelden een mooi uitzieht op het oude slot. De TUine ligt net in Voorhout maar is toch altijd meer met Sassenheim verbonden geweest. De waterburcht, een verdedigingswerk uit het begin van de 13e eeuw, heeft een machtige donjon (woontoren) en een ringmuur van 37 meter doorsnee. Na uitsterven van de Van Teylingens kwam het slot aan de graven van Holland en is het bewoond geweest door vele aanzienlijke houtvesters waaronder Jacoba van Beieren. Ook is het diverse malen verwoest en herbouwd, maar na de brand van 1676 ruine gebleven. Conso-

liderende en herstelwerkzaamheden vonden plaats in 1933,1953,1979 en 1983/84.

Sassenheim

Ruino van hot Slot Teylingon

67 We kijken vanaf de Klapbrug naar het noorden. Het witte pand rechts werd in 1929 gesloopt voor nieuwbouw en herbergt thans Pizzeria Romantica (eerder drogisterij G. Duijster en drogisterij "De Hoek") en tot voor kort kapsalon Heemskerk. Dan volgt een garagebedrijf op het bord een automobiel met daaronder: Smit & Koppers, Tel. 554. Later Garage Nieuwenhoven/Lisser Automobielbedrijf en daama M. Verschoor N.V. Dan het pand van Camelis Rijnsburger (gebouwd in 1872), later bewoond door Jan Blom. Het pand werd in 1970 gesloopt voor uitbreiding van de garage. Nu is er een supermarkt. Dan voIgt de "Kazeme" , af-

gebroken in 1926. Daar staan nu twee woonhuizen. Links een stukje van de winkel van H.A. de Leeuw (later B. van Loa). Het kleine pandje daarnaast is reeds lang verdwenen. Dan volgt de kruidenierswin-

kel van Van Lierop, later groentewinkel Nederstigt en Het Sassenheims Vloerenhuis.

HOOFDSTRAAT. SASSENHEIM.

68 Dit is een foto van de Nieuwe Haven omstreeks de eeuwwisseling. De haven werd in 1930 gedempt en de scheepvaart verplaatst naar de Oosthaven. Op de plaars van de haven loopt nu de Concordiastraat. Het buurtje achter de lantaarn heette "Amerika". Het werd gesloopt in 1950. Daar staan nu woningen voor ouderen. Links bevond zich garagebedrijfVan Santen. Nu is daar een parkeerplaats voor de Digros. De woning rechts is nu nag aanwezig. Op de vaorgrond rechts is nu de ingang van de supermarkt. De bollenschuur op de achtergrand stand aan de andere kant van wat nu de Parklaan is.

5assenheim

1<auen

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek