Sassenheim in grootmoeders tijd

Sassenheim in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.J.N. Verhoef en drs. J.E. van Teylingen
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6183-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 We staan voor "Villa Nella", nu "Vredesteyn" geheten, en kijken even terug richting Klapbrug. Links tussen de beide bomen zien we een houten slagboom op het trottoir ter beveiliging van de uitgang van de "School met den Bijbel". Vervolgens de "Kazerne", gesloopt in 1926 en het woonhuis van de familie Blom. In het midden het torentje van het woonhuis rechts voor de Klapbrug. In het blok woningen rechts (op deze hoek) woonde voor en gedurende de eerste jaren van de oorlog de familie Verhoog. In het laatste huis, op de hoek van de Burchtstraat, was kapper Uphoff gevestigd. Deze huizen zijn in 1 991 vervangen door nieuwe woningen.

Van de dan volgende woningen staat er nu nag een aantal.

Sassenheim

70 We wandelen verder en kijken in noordelijke richting uit over de Hoofdstraat. Wat een landelijke rust, war een bomen! Het plaatje is dan ook van omstreeks 1 91 o. Links zien we "Villa Nella", door

J Kruijff in 1881 gebouwd. De volgende bewoner, Klaas Klijn, herdoopte het in "Vredesteyn". Na verschillende andere bewoners te hebben gehad is het nu gezinsvervangend tehuis. Rechts zien we de beveiligingsslagboom voor de uitgang van het schoolplein van de "School met den Bijbel". In de verte naderen een man met paard en kar en daarachter een koets.

- Dorpsstraat. SA.SSENHEI

71 Hier hebben we dan een foto uit circa 1905 van de in 1892 gebouwde "School met den Bijbel". De school heeft dienst gedaan tot 1954. Vele Sassemers zijn daar op school geweest onder de schoolhoofden P.J. Vercouteren en

J Wiepkema. Tot 1964 is het pand nog in gebruik geweest als . ,Beschutte Werkplaats". Daarna werd het pand gesloopt. Het omstreeks 1903 ernaast gebouwde "Concordia". gebouw voor Christelijke Belangen, deed mede dienst als gymzaal voor de school en voor de Gymnastiekvereniging D.O.S. In 1955 werd het gebouw in gebruik genomen als openbare lag ere school en later als katholieke kleuterschool. Eind 1985

werd het gesloopt en kwam op de plaats van het schoolplein en gebouw "Concordia" de dans school van Van de Pavert. Tevens werd de Concordiastraat verbreed.

f "~'., ....

"..

72 We wandelen verder en kijken achterom naar de "Herenhuizen" aan de oostzijde van de Hoofdstraat tussen de Willem Warnaarlaan en de Molenstraat. Ze werden gebouwdomstreeks 1898.Na de Molenstraat volgen nog drie huizen van hetzelfde type. Deze hele straatwand is tot op vandaag nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Na de Iaatstgenoemde huizen zien we de puntgevel van de timmerwerkplaats van J. Dijkstra & Zn. Dan voIgt (achter de bomen en het schoolplein) de "School met den Bijbel" en wel zichtbaar de gevel van "Concordia", gevolgd door de "Kazeme" en het hoge huis van Comelis Rijnsburger.

73 lets verder kijken we terug naar de westzijde van de Hoofdstraat. Uiterst rechts staat het huis van meester Beumer, hoofd van de openbare lagere school en boekhouder van C]. Speelman & Zn. Het woonhuis moest in 1938 wijken voor de aanleg van de Carolus Clusiuslaan (kruispunt Sassenheimnoard). Dan voIgt villa "De Peppel" en vervolgens het huis waar destijds de familie Hansen woonde. Daarnaast de woning van M.]. van Diest met erachter liggende bollenschuur. Het huis werd met een etage verhoogd en de schuur later afgebroken. Ook de daarnavolgende "bollenvilla's" zijn thans nog in goede staat aanwezig zodat deze

straarwand een goed beeld geeft van toen en nu.

HOOFDSTRAAT NOORDEINDE. SASSENHEIM.

74 Dit is het toegangshek van de oprijlaan naar het "HuisTer Leede", omstreeks 1920. Hier woonde destijds Baron van Heemstra. We staan hier aan de ingang van wat nu de Ter Leedelaan is. Tot aan het "HrusTer Leede" en tot aan de Willem Warnaarlaan reikte tot 1942 het bos van de "Plaats". Het huisje rechts onder de bomen was het boswachtershuis. Daar woonden destijds de dames Zwaantje

en Heintje van Zonneveld, twee ongetrouwde zussen, en later de familie Van Eijk. Het huis]e werd na de oorlog gesloopt voor de aanleg van het bouwplan Ter Leede. In de oorlog werd het bos grotendeels gekapt voor kook- en verwarmingsdoeleinden. Na

de oorlog werd het hek verplaatst tot vlak voor het "Huis Ter Leede". De Ter Leedelaan werd aangelegd en aan weerszijden bebouwd. In latere jaren werd alles verder volgebouwd, van de Willem

Warnaarlaan tot aan de Derde Poellaan. We wandelen nu naar de buitenplaats.

75 Daar zien we het "Huis Ter Leede", gebouwd in chaletbouw en met een romantische toreningang. Het huis werd omstreeks 1660 gesticht door Nicolaas Dragon, koopman uit Amsterdam, op de fundamenten van een middeleeuwse ridderhofstede. In de middeleeuwen woonden op dit kasteel de heren van Zassenem uit het Huis Alkemade. In 1861, toen Baron van Pallandt er woonde, brandden het huis en de boerderij van 1536 uit, maar alles werd spoedig herbouwd in de stijl zoals we die nu aantreffen. Daarna woonde er Baron van Heemstra. Het gehele complex van gebouwen staat op de Rijksmonumentenlijst en is particulier bezit. Het ge-

heel is een aantal jaren geleden fraai gerestaureerd.

Onze wandeling is ten einde. Als u er van genoten hebt zijn de samenstellers van dit boekje tevreden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek