Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bollenschuur van Herman C. Baartman, vermoedelijk gebouwd in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Baartman associeerde zich in 1905 met Jan Wouter Koning en sindsdien heet het bedrijf .Baartrnan & Koning". Herman Baartman verdronk op 25 februari 1907 bij de ramp van het stoomschip "Berlin" te Hoek van Holland. In hetzelfde jaar associeerde J. W. Koning zich met H. J. Arentshorst. In 1925 werd het bedrijf een NV. Koning stierf 3 december 1935 en sindsdien is het bedrijf volledig in handen van de familie Arentshorst. V66r de schuur werden twee woonhuizen gebouwd, thans nog kantoren der NV.

13

A ~E~HEnI. - bij de oude Postbrug. 1109.

2~.

Rechts op het beeld de vroegere woonhuizen en thans nag kantoren van de N. V. Baartman & Koning. Links de veranda die vroeger het cafe "De Oude Post" sierde. Oudste bezitter van dit cafe was Gerrit van Leeuwen, die het tot 1901 beheerde. Latere eigenaars tot 1956:

H. P. Zwerver.J. Koning.J. B. l.lsselmuiden, A. N. Schrama, A. P. Schrama-van Nobelen. Tegenwoordige eigenaar is P. G. Postma, die het pand in 1960 restaureerde en ombouwde tot restaurant. (Verder uitgebouwd in 1969).

14

Cude Postbrug, Sa.ssenheim. IN'.273

De Oude Postbrug. Dit fraaie beeld karakteriseert het verzamelen van de werkers in de bollenbedrijven op de brug, zoals destijds te doen gebruikelijk was. In de verte ziet u nog een aantal mannen aankomen. Ook de jeugd placht zich veelal op de brug te verzamelen. Rechts de tramlijn en een petroleumlantaarn. Daarachter het zeer oude witte huis, dat reeds voorkomt op de kaart van het jaar 1615. Dit brandde geheel af op I november 1920 en op die plaats verrezen in 1928-1929 .xlrie zeer royale herenhuizen", zoals de Sass enheimse Courant van 23 maart 1928 vermeldde.

15

f;an de 2:ilndsl~3!

16

We wandelen de brug over en gaan linksaf de Zandslootkade op. Daar zien we de boerderij "Postwijk" met sehuren en hooiberg en het vee in de "boeht". Een stukje landelijke romantiek, dat eehter plaats moest maken voor wegaanleg en moderne bebouwing. In de noordoostelijke gevel van de boerderij bevindt zieh nog een steentje met de inseriptie:

Jansje van der Klugt Ao 1844. De tegenwoordige eigenaar Dirk v. d. Vis bewoont en beheert de boerderij sinds 1923.

Sessenhelrn

landsioot

We blijven nog even op de Zandslootkade en zien de toen nog veelvuldig bevaren Zandsloot met schuit en aan de overkant een jongens-met-klompen-parade. Tevens aanschouwen we het prille begin van de Postwijkkade. De romantiek van schuren en koeien in de .Jxicht" is verdwenen. AIleen de boerderij is gebleven. Het witte huis op de achtergrond is de woning van de familie Drost en links daarvan de toenmalige zuivelhandel van M. Drost.

17

Rijk straatweg. SA.S E~ HELM.

18

We keren naar de Hoofdstraat terug en slaan een blik in de riehting van het dorp. Daar komt een .Jcapwagen" aan. De vierwielige "kapwagen" en de tweewielige "tilbury" waren vroegere statussymbolen van de boerenstand. Inmiddels zijn ze door de automobiel geheel verdrongen. Links op het beeld ziet u de winkel van Hein Perfors, thans P. L. Audiffred. Reehts de ingang van de z.g. "Blauwe Buurt" thans Zuilhofstraat. De hoge stalen mast reehts op het beeld is van de telefoonleiding.

Urtg. Nauta, Yel en,

2726.

Greet uit ~. s 'EN l' ED!.

Fraai gezicht in de richting van het dorp. Links op de voorgrond een overblijsel van de sloot, die oudtijds aan beide zijden van de Hoofdstraat gelegen heeft en liep tot aan "West End". U ziet verder het woonhuis van W. Warnaar, thans garage Bakker en daarnaast de bollensehuur van de fa. Warnaar & Co uit omstreeks 1890. Op de voorgrond midden Jae. v. Kesteren, kantonnier bij de Rijks Waterstaat. Let u ook op de petroleumlantaren en de paal van de telefoonleiding van de stoomtram. Reehts op de aehtergrond het oude tolhuis en de toren van de katholieke kerk.

19

20

Kerk en pastorie. De kerk is gebouwd in 1876, de pastorie in 1869. Oorspronkelijk Chr. Gereformeerde kerk, in 1892 wordt het "Gereformeerde kerk". Tot 1912 is het gebouw voor de eredienst in gebruik geweest, daarna verkocht voor bedrijfsdoe1einden. Sinds 1919 kistenfabriek van de fa. M. Bakker & Zonen. Pastorie na 1912 bewoond door J. Philippo en thans nog woonhuis van de familie J. Bakker.

Oude dol. Sassenbeim,

Gezieht op het oude tolhuis. De tollen op de Rijkswegen werden in 1896 opgeheven. Het tolhuis stond vlak naast de trambaan ten zuidwesten van de Bijdorpstraat, waar nu de panden Hoofdstraat 154 en 156 staan. Op de voorgrond reehts ziet u de sloot. Op de aehtergrond de toren van de katholieke kerk. Links op het beeld ook een sloot en daaraehter bloembollenland met rietsehelf. Aehter de rietsehelf de villa Casa Reale. De laatste tolgaarders zijn geweest: Matthijs v. d. Berk en Boudewijn Hoogstraten.

21

22

We gaan het tolhuis voorbij en werpen een blik terug in de richting van de Oude Postbrug. Op de achtergrond zien we het witte huis, door sommigen "Posthuis" genoemd en rechts op het beeld de sloot met daarachter de woning van C. Brinkenhof, thans winkelpand van de fa. wed. Roosa. Het meest rechtse deel van het pand was van 1843 tot 1876 het kerkje der Gereformeerden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek