Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

We zetten nu onze wandeling voort in de riehting van het dorp, slaan linksaf de Julianalaan in en staan voor de in 1912 gebouwde gereformeerde kerk. De kerk werd in 192 9 uitwendig en inwendig verbouwd. Zij heeft thans 1080 zitplaatsen, benevens een fraai in 1958 gereviseerd en vergroot orgel.

23

SA SSE N H ElM Hyac.nthenvetden

-

24

We blijven in de Julianalaan ongeveer ter hoogte van de gereformeerde kerk en kijken in de riehting van de Hoofdstraat-hoek Parklaan. Dit beeld geeft ons een indruk hoe het er daar rond de eeuwwisseling uitzag. Fraaie hyaeinthenvelden, die tot aan de Hoofdstraat liepen en links op het beeld het hooggelegen "Zonnehof', destijds bewoond door oudwethouder Kees Mijnen. Reehts daarvan het witte huis, waar de gewezen tolgaarder Matthijs v. d. Berk woonde en daarnaast het woninkje van Aagje Brama. Op de aehtergrond de boerderij van Elsgeest, thans nog bewoond door P. W. Langeveld.

Scssenheim. Weg r.aar Eisse.

We keren nu naar de Hoofdstraat terug en bezien het vroegere "Zonnehof' van dichterbij. Het was fraai gelegen met een grote tuin er achter. Laatste bewoner is geweest Harry J. B. Arentshorst. De gemeente kocht het pand aan voor aanleg van de Parklaan. In verband hiermee werd het in 1951 gesloopt. De paal rechts op het beeld diende de telefoonleiding van de stoomtram.

25

Villa "Casa Reale".

26

lets verder, links van de Hoofdstraat zien we nu de prachtig gelegen en in elegante Italiaanse stijl gebouwde villa Casa Reale. Het pand werd gebouwd in 1894 ter gelegenheid van het huwelijk van Gerard Kruijff en Helena Vorstius. Architect was Eduard Cuypers, neef en leerling van de grate bouwer P. H. J. Cuypers. Na Kruyffs overlijden op 2 december 1921 ging het pand over in handen van E. J. Speelman, die het bewoonde tot 1950. Daarna werd het notarishuis (Dirk Houtzagers) tot 1964. Thans is het kantoorgebouw van N.V. De Regt.

Sassenheim

"Cas~ Reale" en "Hel Oude Koningshuis':

Pi: 10. & l" . I. 13raal< '30 ?? ioordw ljk, ='0 69

De oprijlaan naar het Oude Koningshuis en de gebouwen van het bloembollenbedrijf van de fa. Gt. van Waveren & Kruijff, dat in 1866 werd opgericht en in 1920 opgeheven. Links op het beeld Casa Reala, rechts op de achtergrond het Oude Koninghuis. Rechts op de voorgrond het open terre in waar in 1929 het raadhuis en in 1932 de Twentse bank (thans Alg. Bank Nederland) gebouwd werden.

27

?? 0 .ce Kon ngshu's

Het Dude Koningshuis van dichterbij gezien. In eerste aanleg gebouwd in de 17de eeuw, doch in de 18de eeuw ingrijpend verbouwd. Oorspronkelijk heette het "de hofstede genaamd het huys Ter Nieuwburgh", De herkomst van de naam "Dude Koningshuis" is ons niet bekend, want koningen hebben er nooit gewoond. De stadhouder-koning Will em III heeft het van 1680 tot 1700 door erflating in eigendom gehad, doch heeft er niet gewoond. Sinds 1946 is het hotelcafe-restaurant. Tegenwoordige bezitter is de heerW. D. Dusoswa.

We bezoeken en passant de tentoonstelling van bloeiende bolgewassen welke in het voorjaar van 1907 op de terreinen van de firma Gt van Waveren & Kruijff v66r het Oude Koningshuis gehouden werd. De voorzitter der plaatselijke afdeling van de Kon. Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, de heer G. Vlasveld, opende in tegenwoordigheid van de commissaris der koningin in Zuid Holland, de tentoonstelling. Er zijn in totaal 6600 betalende bezoekers geweest. Dit was de tweede vollegrondtentoonstelling in de bollenstreek. Rechts op de achtergrond de toren van de oude katholieke kerk, links de toren van de hervormde kerk.

29

x '. I ' .... i.x

30

1 u

We keren nu terug naar de Hoofdstraat, passeren hierbij een tweetal mannen, die eerbiedig plaats maken voor een naderende boerenbrik, een in die tijd van paardentractie veelvuldig gebruikt voertuig voor het transport van bloembollen, en naderen dan vanzelf de oude katholieke kerk.

S.ASSENhEIM. R. K KERf<.

Deze kerk, waarvoor de eerste steen gelegd werd op 7 juli 1869, werd op 5 oktober 1870 ingewijd door bisschop Wilmer van Haarlem. V66r 1870 kerkte men in de z.g. "schuilkerk", die gelegen was achter villa "Tyloos", het tegenwoordige woonhuis van de familie C. Gouverneur, Hoofdstraat 78. Het kerkje en de pastorie stonden ongeveer waar nu de bollenschuur staat. Het bisschopshuis stond aan de rechterzijde van de laan en was van 1853 tot 1871 zetel van de bisschop van Haarlem. Links op het beeld de in 1887 gebouwde pastorie.

32

In 1912 werd met de bouw van de huidige monumentale katholieke kerk begonnen. Aan de achterzijde van de oude kerk werden twee zijbeuken gebouwd, welk werk op 12 augustus 1913 gereed kwam. In 1928 werden kerk en toren afgebroken en kon het nieuwe bouwwerk volledig gestalte krijgen. De voltooide kerk werd op 2 oktober 1929 ingewijd. Met deze bouw is de naam van pastoor J. H. A. Thus voorgoed verbonden. Pastoor Thus diende de parochie van 1911 tot 1932. Op het beeld: de bouw van 1912-1913.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek