Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

We steken sehuin de Hoofdstraat over tot aan "West End" en kijken terug in de riehting van de Oude Post. Landelijk gezieht op Casa Reale en het open terrein, waardoor in het midden de Wilhelminalaan getrokken is. Waar nu het trottoir ligt langs de Hoofdstraat was vroeger een ruim met fraai geboomte beplant wandelpad. Het hekje reehts op de voorgrond gaf toegang tot een laantje, dat langs het park van "West End" naar het Oude Koningshuis Iiep. In het midden de paleneonstruetie van de telefoonleiding.

33

j)orpstraal34

We staan nu bij "West End" en hiermee ook aan het eigenlijke begin van het oude dorp. De naam "West End" duidt nog aan dat hier het westelijke einde van de kom der gemeente was. Tot zover deed oudtijds ook de klepperman of klapwaker zijn nachtelijke ronde door het dorp. Hij moest waken voor brand en ander ongerief. Van 1870 tot 1887 was "West End" pastorie der katholieke kerk. P. v. Deursen heeft er van 1911 tot 1938 gewoond en thans nog wordt het oude voorname pand bewoond door de familie A. W. Schinck.

Op de voorgrond het vroegere kostershuis der katholieke kerk. Laatste bewoonster is geweest de wed. G. de Groot. Afgebroken in 1958. Op die plek staat nu de Nutsspaarbank. Naast het kostershuis ligt het schoolplein van de in 1902 gebouwde R.K. Jongensschool. Het witte huis midden op de foto is het laatst bewoond geweest door A. W. Tijssen. Het werd afgebroken in 1964. Tussen dit huis en de terreinen der kerk lag een fraaie tuin. Op de plaats van huis en tuin staan nu de winkelpanden van de fa. J. v. d. Meer & Zonen en J. Bemelman.

35

SASSE HE

36

Nu staan we bij de smederij van Van Hoekelen, later Joh. Stoute en vervolgens H. Uphoff, die van de smederij overging op de fietsenbranche. In 1906 liet Uphoff de oude bedoening afbreken en bouwde er een nieuw pand, dat er heden nog staat. Naast de smederij het pand waar van 1924 tot 1965 de Coop. Raiffeisenbank gevestigd was. Thans boekhandel Wagner. In de verte ziet u de stoomtram. Enkele personen: v.r.n.I. Gerrit Vlasveld, melkboer en bollenkweker, Siem Dolle met zoon ofknechtje, slager, en Joh. Stoute.

Levendig dorpsgezicht. Links de in 1906 gebouwde zaak van Uphoff. Rechts op de voorgrond het huis waar nu de sigarenwinkel van mevr. A. Roosa-Kaptein gevestigd is. Daarnaast de toenmalige sigarenwinkel van G. de Nobel, later verbouwd en thans winkel van C. H. Versluijs. Vervolgens de schoenenzaak van Th. Brouwer en de slagerswinkel van Siem Dolle, later Hulsebosch en thans L. J. v. d. Meij. Personen rechts op het beeld: mevr. M. de Nobel-de Vries en C. Posthumus.

37

38

We wandelen de Menneweg (thans J. P. Gouverneurlaan) voorbij en zien rechts het oude "Rusthoff' in die dagen nog bewoond door de familie J. A. Charbon. Achter dit huis lag een fraai goed onderhouden park, dat echter van de Hoofdstraat af niet zichtbaar was, het tegenwoordige wandel park, waarin de naam .Rusthoff" bewaard gebleven is. Links op het beeld een stukje van de Overplaats met er v66r een gaslantaarn. In 1907 kreeg het dorp gasverlichting.

De Overplaats met de vijver, vroeger .Burtenbeek" genoemd. Nu liggen daar de Charbonlaan en de Jacoba van Beierenlaan. Een deel van de Buitenbeek met het eilandje zijn bewaard gebleven als bescheiden natuurmonument. Op het eilandje heeft vele jaren de muziektent gestaan, waarin het fanfarekorps "Crescendo" buitenconcerten placht te geven. Midden in het beeld een rietschelf. Achter de Overplaats lag nl. een complex bloernbollenland. In 1920 werd de Overplaats bebouwd.

39

40

Dezelfde Overplaats naar een schilderij van Casper J. Verlint.

In de Overplaats werd in 1913 het Onathankelijkheidsfeest gehouden en in 1919 het Oranjefeest. Een aardige volksfeest-attractie, die bij de boerenstand vroeger zeer populair is geworden, was het z.g. "ringrijden", met paard en tilbury. De heer hield de teugels, terwijl de dame met een lange stok de ring moest bemachtigen. Dit gebeurde uiteraard in snelle draf. Een spel dat veel belangstelling trok. Met de paarden en de tilbury's is ook deze boeren-folklore verdwenen. Op het beeId: ringrijden in de Overplaats op 17 september 1913.

41

Ru t-Hof. SASSEKHEIM.

42

Rusthoff gezien vanuit de Overplaats. Op de voorgrond de Buitenbeek met rechts het eilandje.Op 12 augustus 1916 overleed Jan Adam Charbon op 89-jarige leeftijd. Hetjaar daarop kocht de gemeente de buitenplaats met bouw en weilanden, totaal ruim 27 ha van de erven Charbon voor 140.000 gulden. Huize .Rusthotf" werd gesloopt in 1924, waardoor het daarachter liggende wandel park naar de zijde van de Hoofdstraat werd opengelegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek