Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het ooievaarsnest in het park was jarenlang een bijzondere attractie voor jong en oud. Het nest stond in de park weide. Wanneer de ooievaars hier voor het laatst genesteld hebben is ons helaas niet bekend.

44

We zetten nu onze wandeling langs de Hoofdstraat voort en zien links het in 1902 gebouwde postkantoor. Het raam iets verderop is van het in 1895 door dokter A. G. Metzlar gebouwde doktershuis, thans winkelpand van G. Lascaris. Rechts (met baleon) het oude raadhuis en daarnaast de pastorie van de hervormde kerk. Van 1903 tot 1968 was het pastorie, daarna werd het verkocht aan P. J. J. Langeveld.

Het oude raadhuis. Gebouwd in 1871 onder burgemeester J. N. A. van Bucaille. De grand werd aangekocht van J. A. Charbon: 1700 m 2 voor f 1000, -, terwijl de bouwkosten f 6864, - bedroegen. In 1913 is het inwendig verbouwd en naar achteren uitgebouwd, o.a. met een nieuwe raadzaal. De verbouwingskosten bedroegen f 7777, -. Beneden links was de woning van de concierge, rechts het politiebureau. Boven was de secretaris en de burgemeesterskamer. Het is in gebruik geweest tot 31 december 1929. Daarna is het gebouw verkocht aan P. C. Melman. V66r het gebouw de concierge-veldwachter C. Posthumus.

46

Op 3 september 1923 kwam de toen nog uit zeven led en bestaande gemeenteraad voor het laatst in vergadering bijeen. Van links naar rechts: o. van Eck (gemeentesecretaris), G. Lekkerkerker, H. Bader, B. P. Roest (wethouder), J. P. Gouverneur (burgemeester), W. Warnaar (wethouder), Joh. Speelman, H. van Zonneveld en J. v. d. Geest. Staande achter: G. Posthumus. Op I januari 1923 telde Sassenheim 4119 zielen. De raad moest daarom uitgebreid worden tot II led en.

We wandelen nu een paar huizen verder en draaien om voor een kijkje in zuidelijke richting. Links op het beeld de "Stalhouderij Langeveld", daarnaast de pastorie en het raadhuis. Rechts: een stukje van het pand van W. van Biezen, vervolgens het winkeltje waar nu de zelfbedieningszaak van Cor van Goeverden staat en links van de boom een raam van het doktershuis. Personen: van l.n.r. Maaika v. d. Wilden, A. Hoogervorst, J. de Nobel en A. van Breda.

47

Vit,. 1. P. :NautA h Velten Holland.

Dorpst!'aa.t, Sassenheim.

48

We gaan nu weer noordwaarts en zien links het schildersbedrijf van W. van Biezen, compleet met schilderskar. A. Vogelaar kocht dit pand in 1920, sloopte het in 1938 en bouwde op die plaats een geheel nieuw en modern bedrijf annex woning. De ramen op de achtergrond zijn van het meestershuis der openbare school. Rechts op de voorgrond een stukje van het pand waar thans de juwelierszaak van H. J. Tressel gevestigd is. Daarnaast het winkeltje, waar nu het pand van C. A. Luyk (Elektrotechnisch bedrijt) staat.

De hervormde kerk met de vroegere ingang. Bij de verbouwing in 1923-1924 werd het portaal weggebroken en de ingang naar de oostzijde verlegd. De toren werd geheel gerestaureerd in 1957 en 1958. Rechts op het beeld de zuidwestelijke gevel van de openbare school. Links het woonhuis van J. A. Nipper, die aan de Hoofdstraat een manufacturenwinkel had. Later boekhandel H. J. Overvoorde. J. A. Math6t sloopte het oude pand in 1926 en bouwde er een rnoderne kruidenierswinkel annex woning. Thans is het nog levensmiddelenbedrijf van J. Th. v. d. Klugt.

lIenĀ·. Kerk, - S.,."E:JIf:m. 15S0.

50

Het Verenigingsgebouw der hervormde gemeente. In 1866 gebouwd als openbare school met woning hoofdonderwijzer. Tot 1923 openbare school, daarna tot 1931 hervormde school en tenslotte verenigingsgebouw. De ingang lag oorspronkelijk aan de voorkant. Later werd aan de achterzijde een mime gang gebouwd en kwam de ingang aan de zijde van het kerkpad te liggen. De gemeente Sassenheim kocht het pand van de hervormde kerk en liet het in 1967 slopen. Thans parkeerterrein.

De kapperszaak van Jan de Jong. Dit beeld is van iets jonger datum, doch omdat dit aanzienlijke pand sinds december 1959 verdwenen is, moge de herinnering hieraan toch bewaard blijven. De gemeente kocht het pand in 1955 voor f 24.000,- teneinde op die plaats ruimte te scheppen. Het huis grensde aan het kerkpad. Midden op de prent de elektrische tram, die gereden heeftvan 1 januari 1933 tot 2januari 1949.

51

52

Het Kuipershofje, dat langs de muur van het kerkhof lag. De muur is rechts op de foto zichtbaar. U kijkt hier vanuit het Kuipershofje in de richting van de Hoofdstraat. Rechts het pand van J. de Jong. De huisjes tussen De Jong en de winkel van P. de Gruyter & Zn (zie vorig en volgend beeld) waren al in 1957 weggebroken, zodat u over de Hoofdstraat heen kijkt op de fruitwinkel van J. Faas. Het Kuipershofje en pand J. de Jong zijn gesloopt in 1959.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek