Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

We staan nu weer midden op de Hoofdstraat en zien links op het beeld de winkel van A. Francken en de veranda van Hotel 't Bruine Paard. Francken liet dit pand bouwen in de beginjaren van deze eeuw en vestigde zich er als kruidenier. Later ging hij over op wijnen en sigaren. Omstreeks 1949 komt het pand in handen van de N.Y. P. de Gruyter & Zn. In 1969 kocht de gemeente het pand van genoemde N. V. voor f 102.500, - en liet het in februari 1970 slopen. Rechts op het beeld achter de bomen het woonhuis van J. P. Oudshoorn, thans winkelbedrijf Albert Heijn.

53

54

De vroegere open veranda van Het Bruine Paard, het oudste hotel-cafe-restaurant in ons dorp. Het wordt als herberg reeds genoemd in 1726 toen daar op vrijdag 13 mei "des voormiddags ten negen uure praecis" de aanbesteding plaats had van een nieuwe molen voor de "Geelhornse of Florus Schouten Vrouwen Polder". De aanbesteding had plaats in het achter of nabij de herberg gelegen .Regthuys", waar ook de vroede vaderen plachten te vergaderen. Rechts op het beeld het woonhuis van G. Vlasveld, afgebroken in 1933. Thans staan daar de winkelpanden van Th, A. de Haas en de firma Huyts en Post.

Ko rklaan - ? ':1,< .cnhcim.

De Kerklaan omstreeks 1898. Op de voorgrond woonhuis en winkel van W. L. Ktinemann, thans nog bewoond door C. J. Verlint. De oude heer bij de deur is Klinemanns vader. Verderop de huisjes van de Diaconie der hervormde kerk. Het voorste is weggebroken. Het huisje met het bord "Depot der Leidsche Broodfabriek" is nu het eerste. Bekende Sassenheimers hebben er gewoond: Ph. Bakker de wagenmaker en K. den Boer, koster der hervorrnde kerk. Thans is het nog bewoond door G. de Bruijn. Het hoge gebouw op de achtergrond is de in 1895 gebouwde wagenmakerij van Ph. Bakker.

55

56

We wandelen de Kerklaan in tot waar nu de panden van D. A. van Leeuwen, L. Elfering en G. Breedijk staan. Op die plek stond een 17de eeuwse boerderij. De laatste die er het boerenbedrijf uitgeoefend heeft, was Joh. Hoogstraten en wei van 1893 tot 1918. De boerderij was eigendorn van J. A. Charbon en ging in 1917 over aan de gemeente, die de behuizing in 1928 liet slopen.

Ongeveer recht tegenover de boerderij op de plaats waar nu het bloernbollenbedrijf van H. J. Roosa gevestigd is, stond Huize "Bijweg", waar de Bijweglaan naar vernoemd is. Het heeft in de vorige eeuw dienst gedaan aIs kostschooI. Hein Kruijff kocht het pand in 1872 en woonde er met zijn dochter Betsy tot 1893. Daarna werd het bewoond door Eduard van Hoekelen, die er pensiongasten hield. In 1902 werd het afgebroken.

57

58

We gaan nu naar de Hoofdstraat terug, steken die over, gaan de Hortuslaan in en volgen een weggetje, dat langs de muur van het oude kerkhof liep en komen zo opnieuw bij een 17de eeuwse boerderij. We zien dat het geen boerderij meer is, want toen in de vorige eeuw de weilanden in bollenland veranderd werden, zijn van deze boerderij woningen gemaakt. Het slagersgeslacht Van der Meij stamt uit deze behuizing. Het pand werd gesloopt in 1957 en stond waar nu de straat "Hortus" gelegen is.

Dorp straar. SA.,,8EXHEIM.

We keren opnieuw naar de Hoofdstraat terug en bezien voor het laatst de veranda of "serre" van Het Bruine Paard. De gemeente kocht in 1927 deze serre aan voor f 6000,van de eigenaar E. Teernstra. In hetzelfde jaar afgebroken. Rechts op het beeld de winkel van W. L. Klinemann, tevens depot van de stoomtram. U ziet de manden met bloembollen, die's zomers per speciale boIlentram vervoerd werden. De stoomtram komt daar juist aan. Zij heeft gereden van 16 mei 1881 tot 30 december 1932. Daarna kwam de elektrische tram.

59

60

Het woonhuis met de smederij van Jacob Bruijnen aan de Hoofdstraat. Op de voorgrond het woonhuis. In de deuropening Jacob Bruijnen met echtgenote en kinderen. Naast het woonhuis de smederij. Later verrees op deze plaats een dubbel woonhuis, terwijl de smederij naar achteren werd verlegd. Een ruim slop gaf toe gang tot de smederij. Thans is daar gevestigd de damesmodezaak van N .. Bleichrodt. De ruimte van het vroegere slop is bij de winkel gevoegd, zodat een ruim pand is ontstaan.

VIIG. :ti ,i{;IA Vl:LSE:ti.

A SENHEDI, - Dorpstraat, 1059.

Rechts op de voorgrond ziet u een gedeeIte van het pand van Jacob Bruijnen. Duidelijk ziet u het slop dat toegang gaf tot de smederij. Daarnaast is nu het depot van C. Jamin gevestigd. Links op het beeld de zadelmakerij met woonhuis van Jan v. d. Meer, gebouwd in 1898 op de plaats van de in dat jaar ingestorte graanmaalderij van Cornelis van Niekerk. J. v. d. Meer ging later over op de stoffeerderij. Het pand is toen beneden gemoderniseerd, doch na verplaatsing van het bedrijf naar Hoofdstraat 190a verkocht en in 1968 afgebro-. ken. Thans parkeerterrein.

61

SA SE HE M, - Dorpsstraat. 6492

62

Links ziet u de kruidenierswinkel annex slijterij van Hubertus van Niekerk, gebouwd in 1900. In 1967-1968 door A. van Niekerk afgebroken en in moderne stijl weer opgebouwd. Links bij de gaslantaren de oude zaak van J. W. de Gruijter. In 1954 is deze gesloopt en door een nieuw pand vervangen. Verderop vooruitstekend het vroegere klooster, dat van 1890 tot 1899 als zusterhuis dienst deed en vervolgens als bakkerij. In 1954 gesloopt en door een modern pand vervangen, Nu: bakkerij Oomen. Rechts op het beeld het woonhuis van T. Vos Jaczn, thans nog bewoond door P. Vos.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek