Sassenheim in oude ansichten

Sassenheim in oude ansichten

Auteur
:   G. Verschoor
Gemeente
:   Sassenheim
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3304-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sassenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Nieuwe Haven met verlading van kisten bloembollen door Rederij Wesseling. Deze haven lag tegenover de tegenwoordige garage H. G. van Santen aan de Concordiastraat. De haven werd gedempt in 1930, waardoor aanmerkelijk terrein werd gewonnen. De scheepvaart werd verplaatst naar de Oosthaven. Links op het beeld het vroegere "Amerika", dat in 1950 afgebroken werd om plaats te maken voor moderne bejaardenwoningen. Op de voorgrond een gaslantaren.

73

Sassenheim. School met den 13/jbel.

-- ,

- -_ .. -- .ci-"' .?... ---

--

74

We verlaten de Nieuwe Haven, wandelen langs het gebouw Concordia naar de Hoofdstraat, slaan rechtsaf en staan voor het schoolplein van de in 1892 gebouwde "School met den Bijbel". U ziet hiervan een gedeelte links op het beeld. Het gebouw werd als school gebruikt tot 1954, vervolgens tot 1964 "Beschutte Werkplaats". Daarna is de school afgebroken. Rechts op het beeld het gebouw Concordia, gebouwd omstreeks 1903. Het diende als gebouw voor Christelijke belangen tot 1954 en werd injanuari 1955 openbare school. Thans nog katholieke kleuterschool. Op de voorgrond: P. J. Vercouteren, hoofd der School met den Bijbel.

Een fraaie kijk in Sassem-Noord. Links "Villa Nella", gebouwd in 1881 door J. Kruijff, die het noemde naar zijn echtgenote. K. Klijn herdoopte het in "Vredestein". Thans pension. In de tuin bouwden de Duitsers tijdens de bezettingsjaren bunkers, die er als curiositeit heden nog staan.

75

76

5assenheim

We wandelen nu een heel stukje verder en zien dat het beeld in Sassem-Noord wei erg veranderd is. De bomen zijn verdwenen, de straat aanzienlijk verbreed. We stoppen bij het huis van J. J. Rotteveel, Hoofdstraat 315. Daar stond het tentoonstellingsgebouw "Bloemlust". Gebouwd in 1927 met het doel o.a. nieuwe soorten narcissen, tulpen en hyacinthen te exposeren. Speculatiezucht vierde al spoedig hoogtij en het gebouw kreeg de bijnaam "Monte Carlo". In de oorlogwerd het door de Duitsers gevorderd. Na vrijgave verkocht en afgebroken om niet meer te herrijzen ...

Tentoonstelling in "Bloemlust" op 20 februari 1934. Burgemeester J. P. Gouverneur overhandigt aan G. Zandbergen voor de derde maal de wisselbeker voor de inzending van de beste 50 potten met narcissen. Van links naar rechts: G Zandbergen, J. van Leeuwen, P. M. Philippo, burgemeester J. P. Gouverneur, W. Verhoog enJ. Vreeken.

77

78

SASSENHEIM. :

Ingang Huis ter" Leede.

De oprijlaan naar het Huis ter Leede. Gedurende 120 jaar is deze buitenplaats in bezit geweest van de adellijke geslachten Van Pallandt en Van Heemstra. In 1929 werd het landgoed door de erven S. baron van Heemstra verkocht aan de Exploitatie Mij "Elles" te Heemstede. Bestemming: villa-bouwterrein, De wereldcrisis 1930-1939 en de wereldoorlog brachten vertraging in de uitvoering. In 1938 werd de Van PallandtIaan er doorheen getrokken en na de oorlog konden de bouwplannen verwezenlijkt worden.

Het Huis ter Leede werd omstreeks 1660 gesticht door de Amsterdammer Nicolaas Dragon. Het brandde echter geheel uit in december 1861. Het '"Leidsch Dagblad" van 10 december 1861 maakte melding van deze brand. Het huis werd op de oude fundamenten weer opgebouwd. Midden op het beeld ziet u het huis, rechts de boerderij. Links van het huis ligt een ruim park, waar vroeger de jaarlijkse Zendingsfeesten gehouden werden. Thans dient Ter Leede als vormingscentrum der katholieke Gidsen Beweging. Bij deze altijd nog deftige behuizing willen wij onze wandeling door Dud Sassenheim besluiten.

79

80

Op zondag 6 oktober 1929 voer boven ons dorp een "Zeppelin". Het was des morgens om 11.20. In dit luchtschip bevonden zich de heren J. W. Koning en H. J. Arentshorst. De foto is genomen vanuit de tegenwoordige Beatrixstraat hoek Van Heemstrastraat. Midden op het beeld: de gereformeerde kerk met daarachter de toren van de toen voltooide katholieke kerk. Links de toren van het raadhuis, die nog in de steigers staat en rechts het kerkje van de Nederlandse Protestantenbond. Moge deze voorspoedige vaart ook verder syrnbolisch zijn voor het welzijn van ons goede dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek