Schaijk en Reek in oude ansichten

Schaijk en Reek in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Landerd
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4448-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schaijk en Reek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De fanfare in 1915. Van links naar rechts staan hier Constant van Casteren, Hendrs. van Vugt, Gers van Ti1burg, Corns Lorskens, Frans van Casteren, Piet Zwaans, Marts Zwaans, Piet Verhoeven, L. van Dalen, dirigent Fr. Ekstein, Don. van Casteren,J. Besselink, Johs van Kraaij, Frans Lorskens, Piet Janssen, en J. Hofmans (tromdrager). Fanfare Concordia is opgericht op 22 november 1910 en heeft in 1970 haar 60-jarig bestaan gevierd, gevolgd door een muziekweek in mei 1971.

Bovenstaand huis is in 1876 gebouwd door notaris P. van Erp te Schaijk, opvolger van notaris Gast. In 1913 is het postkantoor naar hier overgeplaatst totdat in 1948 de gemeente het pand kocht voor vestiging van een lagere landbouwschool. Deze school verhuisde in 1955 naar de Schutsboomstraat en de Boerenleenbank bracht na enige verbouwingen haar kantoor vanuit de Bossestraat naar hier over. In 1968 stichtte deze bank een nieuw kantoorgebouw en verkocht het oude pand aan de heer Arns. van der Heijden die in dit huis zijn accountants bureau heeft ondergebracht.

Gerard van Kreij is jarenlang een geziene en onmisbare figuur geweest in ons dorpsleven. De vele, dagelijks passerende, viervoeters lieten nog al eens wat vallen en Grad was er dan met zijn bezem om de ongerechtigheden aan de kant te vegen. De lange provinciale weg gaf hem niet aIleen werk maar oak veel nieuwtjes die hij na z'n tournee van iedere dag graag nader besprak en van commentaar liet voorzien in de smederij van Toon Verhoeven.

Tussen .Jxrvenmeester" Theunisse en meester Van Wychen poseert in 1920 een groepje Schaijkse schooljongens. Boven zien we van links naar rechts: A. van Duinhoven, J. Poties, P. v. d. Bogaert, H. Visser, C. de Louw, H. den Brok, P. van Gaal en H. Manders. Tweede rij: J. v. d. Bogaert, M. van Ras, A. van Ras, J. v. d. Heijden, M. Vissers, W. van Gaal, A. ten Westenend, A. Hoefnagel, en J. Spanjers. Benedenrij: L. den Brok, Th. Zwaans, M. v. d. Linden, M. van Thiel, J. Hoefnagel, Joh. Spanjers, J. van Thiel en M. van Oort. Zittend: M. van Mun, H. Kersten en M. van Geenen.

In 1913 is in Schaijk een zuivelfabriek gebouwd voor de verwerking van de meIk van Herpen en Schaijk, Eerste directeur was de heer J. Besselink die in 1916 de leiding kreeg van de nieuwe zuivelfabriek te Udenhout en in Schaijk opgevolgd werd door G. H. Peters, die directeur is geweest tot 1952 toen de fabrieken uit de omtrek in groter verband zijn gaan samenwerken. Het koninklijk wapen voor op het gebouw vertelt dat onze zuivelfabriek "St.-Jozef' tot de hofleveranciers behoorde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek