Schaijk en Reek in oude ansichten

Schaijk en Reek in oude ansichten

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Landerd
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4448-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schaijk en Reek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Centraal op de foto het raadhuis van Reek dat dienst gedaan heeft tot 1942. Het werd gebouwd in 1884 voor nog geen drieduizend gulden en was dan ook maar 72 m2 groot. Op het balkon is het gemeentewapen te onderscheiden met de letters R.R.R.: Reek, Religioni, Regi wat betekent Reek voor God en Koning, in de volksmond vertaald als Reek Roem Rijk. Links de door pastoor Xavier Smits in 1925 gebouwde kerk. Ziet u de mooie bomen? Frans Wouters had groot gelijk toen hij zijn serie krantenartikeltjes de titel gaf: "Reek, het karakteristieke lindendorp."

Voormalige kerk van de H. Antonius Abt te Reek. Na drie eeuwen werd de kapel van 1469 te klein en bouwvaUig bevonden. Zij werd in 1789 vervangen door bovenstaand bedehuis. Sinds 1779 yond de verering plaats van de H. Donatus, patroon tegen bliksem en brand. "De Natus" was het grootste feest van het jaar met rijen kramen en kersenverkopers langs de straat. Van heinde en ver kwam men op de tweede zondag injuli ter bedevaart. Deze eenvoudige en sierlijke kerk werd in 1925 afgebroken.

Interieur van de oude kerk te Reek. De kerk had geen pilaren en hield dus voor iedere gelovige het uitzicht vrij op het altaar. Ongeveer op het midden van de kerk staan preekstoel en biechtstoel, Op het reehter zijaltaar stond de patroonheilige St.-Antonius Abt met monnikskap en kruk, links het Maria-altaar. Op consoles links Sz.-Joseph, rechts de heilige Donatus. Aan de vrouwenkant zit mej. Vromans (Sjo van de pastoor), aan de mannenkant de goud- en zilversmid J. G. van de Sandvoort (1853-1931).

In 1822 begon Nicolaas Smits de bouw van dit orgel. Na zijn dood (1831) werkte zijn broer Frans voort tot 1848. Het orgelfront is zeer harmonisch opgebouwd, de plaatsing van de pijpen vo1komen uitgebalanceerd en het geheel omlijst met fraai beeldhouwwerk en versieringsmotieven. Hierin duide1ijk gemspireerd door de psalmtekst "Alles wat adem heeft love den Here", getuige de afbeeldingen, boven: David met de harp en engelenfiguren; beneden: de koppen van dieren en aan weerszijden op de orgelkast verschillende soorten muziekinstrumenten. Met zijn drieenvijftig registers was het een van de grootste in ons land en zijn drie klavieren bod en aile mogelijkheden tot een onuitputtelijke vertolking van de orgelmuziek. De heren Smits hebben altijd ze1f het orgel bespee1d. Helaas is met de kerk ook "de Stem van Reek" zonder noodzaak gesloopt!

Groete

6rot van 0 L. ')rouIN van lourdes.

De grot was geplaatst op het kerkhof op de plaats van de oude kerk. Zij was opgebouwd in 1926 uit het puin van die oude kerk. V1ak voor de oorlog is de grot gesloopt. Ret LieveVrouwebeeld was door Piet van de Velden (± 1934) uit Lourdes meegebracht. Op de prentbriefkaart is in het medaillon links boven de achterkant van de grot in beeld gebracht. Ret kruisbeeld hangt nu in het portaaltje van de kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek