Scheemda in oude ansichten

Scheemda in oude ansichten

Auteur
:   D. Glazenborg
Gemeente
:   Scheemda
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4023-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheemda in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~roel ui,l Scheemda, lorenslraa

5. Een mooie winkelstraat in het florissante dorp Scheemda omstreeks 1912. Ieders aandacht voor de fotograaf. Links slagerij A. Klaassens voordien bierbrouwerij Sissing. Vervolgens de woningen van me ester Veerserna, P. J, van der Velde, loodgieterij en mevrouw Goernan-Bos. Geheel achter is de woning van Eggo Lotharing, kruidenier. Aan het einde van de straat staat de kloeke oude toren, Rechts achter zien we de woning van meester Kamps en vooraan de koekjesbakkerij van de weduwe Reitsma, Personen, voorzover bekend: links vooraan A. Klaassens metdochtertje en zoon Arend Jan.

Groel uil Scheemda, 6es;m~'aa~

6. De Oosterstraat gezien vanaf Midwolda. Rechts vooraan de in die tijd overbekende drukkerij en boekhandel van Beentje Wind. Daarnaast ziet u de smederij van Rozeboom (later de directeur van Hamster en Rozeboom's, draineerbuizenfabriek), vervolgens de huizen van commies Schelling. Dallinga, rustend landbouwer en boerdcrij Van der Steeg. Links veer de woning van dokter Nauta en daarachter de boerderij van C. Buseman. De foto dateert uit ornstreeks 1900.

Groet uit Scheemda

7. Wat was "grootmoeders tijd" toch mooi. Het was 1900 toen men zo poseerde voorde fotograaf. Op deze foto herkent u zeker nog wei de sluiswachterswoning (eigenares mevrouw Van Bergen), bewoond door Luitjen Smit, voerman, die de sluis pachtte. Verderop woonden voorzover bekend mejuffrouw W. Haan, A. Boven. schipper, met achteraan zichtbaar slagerij Klaassens, voordien was deze zeeman. Het schip aan de wal is vermoedelijk dat van P. Linkvis.

SCHOOLFEEST De "groote" school viert feest vandaag,

En 't kleine grut dan niet?

Dat was toch weI een ware plaag Voor Jantj~ Ge.ert en iet I

8. Foto± 1920. Commentaaroverbodig!

T£ SCHEEMDA.

Ook op ff't bewaarschool" groot plezier, Met muts en jurk en spaal !

De zandbak trilt van "t groot v.ertier, Met al die pracht en praal !

Jawel, jawal, zoo moest 't maar altijd wezen, z oo'n "mal erneulen" ~ 't choolplein r Na "t reekenen, taal, en schrijven, - lee zen, Een ritje met muziek,-

't wit fijn!. (Schoolfee.st i.e Scheemda)

9. Foto e 1920. Ook hier heb iknietsaan toe te voegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek