Scheemda in oude ansichten

Scheemda in oude ansichten

Auteur
:   D. Glazenborg
Gemeente
:   Scheemda
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4023-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheemda in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Laat men eens raden: een kerk? Ja, de oude overwelfde kruiskerk van het voormalige Eexta. Deze kerk werd gebouwd in 1170 en het moet een monumentaaJ gebouw geweest zijn. Het kon plaats bieden aan drieduizend personen. De kerk met toren (welke Iaatste veel gelijkenis vertoont met de huidige toren van Scheemda) werd afgebroken in 1872. Ze hebben gestaan op hettegenwoordige Eexter kerkhof.

Scheemda-Eexta Oude Kerk te Eexla gebouwd 1170 afgebroken 1872

SCHEEft1Df/.

I I. Hotel Zuidhoff of wei het stationskoffiehuis. Eigenaar was de heer Wolthuis. Veel veranderd? Toch weI. De grote bomen rechts en achteraan zijn verdwenen en de weg is wat verbreed. In de muur aan de wegkant van dit cafe bevinden zich thans nog de ringen, die bestemd waren voor het aanbinden van de koeien, die met de trein uit het westen van het land aankwamen en besternd waren voor de markt. Ook was dit gebouw de aanleg voor de zogenaamde "stromenners", Zowe1 de voerman als het paard kregen te eten en te drinken. Foto 1905.

qroef ui! Scheemda

)(01.1 }'anman met cuin

ueemda

12. De oostelijke entree van het dorp Scheemda omstreeks 1903, en weI de Winschoterstraat (thans Esborgstraat) met links het hotel Panrnan. Reeds vele jaren lang stond hier een logement of herberg. Het gebouw is thans nog aanwezig, doch aileen wat gemodemiseerd. Maar zijn tuin, waar in vroegere jaren tuinconcerten en bals-champetre werden gehouden, is verdwenen. Bij de tuinconcerten en feestelijkheden werd de tuin van een Chinese en een Bengaalse verlichting voorzien. Dit alles kon men in die dagen meemaken tegen een entree van! 0,49. Vanaf dit hotel reed ook een omnibus met aansluiting op alle treinen die Scheemda aandeden. Tevens had het een ruime stallingvoor paarden.

13. "Wat is de Stationsstraat tach veranderd", zouden we kunnen zeggen bij het zien van deze kaart uit 1920. Ter rechterzijde flinke villa's. Och arme, ze zijn niet meer, behalve die op de voorgrond, villa Lina, deze ontkwam aan de slopersharner. De beide andere moesten verdwijnen, in verband met de aanleg van het nieuwe kanaal (Groningen-Winschoten), alsmede vanwege de aanleg van Rijksweg 42 (1952/ 1953). Bewoners eertijds: vooraan villa van Hommo ten Have, daarnaast die van Rozeboom, directeur van een steenfabriek en de laatste de villa van mevrouw Hovinga.

~roet it ~che.emda. Winscholerdiep

14. In 1903 zag de Winschoterstraat er aldus uit: een weg, aan een zijde beplant met prachtige, zware eiken. Rechts ziet u de houtzaagmolen De Vriendschap van defamilie A. S. Lemminga, tevens malerij. In het Winschoterdiep (reeds gedernpt) vaart een beurtschipper "onder zeil", Links de woning van bakker Veldkamp met daarnaast het huis van mevrouw Hekman. De molen is in verband met de aanleg van het kanaal en de Rijksweg verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek